Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4110 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 110 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 4 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Luty 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Marzec 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Kwiecień 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Maj 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Czerwiec 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Lipiec 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Sierpień 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Wrzesień 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Październik 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Listopad 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Grudzień 4 110,00 401,14 61,65 100,70 319,19 3 297,00 96,00 3 131,32
Rocznie 49 320,00 4 813,68 739,80 1 208,40 1 147,68 39 564,00 0,00 37 575,84
Wynagrodzenie pracownika 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Luty 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Marzec 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Kwiecień 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Maj 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Czerwiec 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Lipiec 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Sierpień 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Wrzesień 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Październik 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Listopad 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Grudzień 4 110,00 401,14 267,15 68,64 104,81 4 951,74 zł
Rocznie 49 320,00 4 813,68 3 205,80 823,68 1 257,72 59 420,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 131 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4110 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 328 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Całość - kwota brutto 4 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Luty 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Marzec 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Kwiecień 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Maj 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Czerwiec 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Lipiec 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Sierpień 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Wrzesień 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Październik 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Listopad 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Grudzień 4 110,00 401,14 61,65 0,00 328,25 2 918,00 350,00 2 968,80
Rocznie 49 320,00 4 813,68 739,80 0,00 3 939,00 35 016,00 264,00 35 625,60
Wynagrodzenie pracownika 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 883 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Luty 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Marzec 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Kwiecień 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Maj 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Czerwiec 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Lipiec 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Sierpień 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Wrzesień 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Październik 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Listopad 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Grudzień 4 110,00 401,14 267,15 0,00 104,81 4 883,10 zł
Rocznie 49 320,00 4 813,68 3 205,80 0,00 1 257,72 58 597,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 969 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 883 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4110 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 559 zł
Całość - kwota brutto 4 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Luty 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Marzec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Kwiecień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Maj 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Czerwiec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Lipiec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Sierpień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Wrzesień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Październik 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Listopad 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Grudzień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288,00 559,00 3 551,00
Rocznie 49 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 456,00 6 708,00 42 612,00
Wynagrodzenie pracownika 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 110 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Luty 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Marzec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Kwiecień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Maj 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Czerwiec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Lipiec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Sierpień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Wrzesień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Październik 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Listopad 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Grudzień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,00 zł
Rocznie 49 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 551 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 110 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4110 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 110 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 110,00 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 274,00 0,00 3 466,10
Luty 4 110,00 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 274,00 0,00 3 466,10
Marzec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 323,00 0,00 3 417,10
Kwiecień 4 110,00 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 890,00 0,00 2 850,10
Maj 4 110,00 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 890,00 0,00 2 850,10
Czerwiec 4 110,00 0,00 0,00 0,00 369,90 0,00 890,00 0,00 2 850,10
Lipiec 4 110,00 176,27 72,24 0,00 369,90 15,08 806,00 0,00 2 670,51
Sierpień 4 110,00 176,27 72,24 0,00 369,90 15,08 806,00 0,00 2 670,51
Wrzesień 4 110,00 176,27 72,24 0,00 369,90 15,08 806,00 0,00 2 670,51
Październik 4 110,00 176,27 72,24 0,00 369,90 15,08 806,00 0,00 2 670,51
Listopad 4 110,00 176,27 72,24 0,00 369,90 15,08 806,00 0,00 2 670,51
Grudzień 4 110,00 176,27 72,24 0,00 369,90 15,08 806,00 0,00 2 670,51
Rocznie 49 320,00 1 057,62 433,44 0,00 4 438,80 0,00 8 377,00 0,00 34 922,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 466 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.