Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Całość - kwota brutto 4 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Luty 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Marzec 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Kwiecień 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Maj 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Czerwiec 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Lipiec 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Sierpień 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Wrzesień 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Październik 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Listopad 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Grudzień 4 100,00 400,16 61,50 100,45 318,41 3 288,00 134,00 3 085,48
Rocznie 49 200,00 4 801,92 738,00 1 205,40 1 607,52 39 456,00 0,00 37 025,76
Wynagrodzenie pracownika 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Luty 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Marzec 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Kwiecień 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Maj 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Czerwiec 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Lipiec 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Sierpień 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Wrzesień 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Październik 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Listopad 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Grudzień 4 100,00 400,16 266,50 68,47 104,55 4 939,68 zł
Rocznie 49 200,00 4 801,92 3 198,00 821,64 1 254,60 59 276,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 085 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Całość - kwota brutto 4 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Luty 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Marzec 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Kwiecień 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Maj 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Czerwiec 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Lipiec 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Sierpień 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Wrzesień 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Październik 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Listopad 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Grudzień 4 100,00 400,16 61,50 0,00 327,45 2 911,00 495,00 2 816,02
Rocznie 49 200,00 4 801,92 738,00 0,00 3 929,40 34 932,00 2 556,00 33 792,24
Wynagrodzenie pracownika 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Luty 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Marzec 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Kwiecień 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Maj 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Czerwiec 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Lipiec 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Sierpień 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Wrzesień 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Październik 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Listopad 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Grudzień 4 100,00 400,16 266,50 0,00 104,55 4 871,21 zł
Rocznie 49 200,00 4 801,92 3 198,00 0,00 1 254,60 58 454,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 816 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 558 zł
Całość - kwota brutto 4 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Luty 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Marzec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Kwiecień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Maj 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Czerwiec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Lipiec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Sierpień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Wrzesień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Październik 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Listopad 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Grudzień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 558,00 3 542,00
Rocznie 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 360,00 6 696,00 42 504,00
Wynagrodzenie pracownika 4 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Luty 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Marzec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Kwiecień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Maj 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Czerwiec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Lipiec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Sierpień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Wrzesień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Październik 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Listopad 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Grudzień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,00 zł
Rocznie 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 542 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 369 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 272,00 0,00 3 459,00
Luty 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 272,00 0,00 3 459,00
Marzec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 317,00 0,00 3 414,00
Kwiecień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 887,00 0,00 2 844,00
Maj 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 887,00 0,00 2 844,00
Czerwiec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 887,00 0,00 2 844,00
Lipiec 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Sierpień 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Wrzesień 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Październik 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Listopad 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Grudzień 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Rocznie 49 200,00 1 057,62 433,44 0,00 4 428,00 0,00 8 340,00 0,00 34 850,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 459 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.