Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4090 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 090 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 4 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Luty 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Marzec 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Kwiecień 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Maj 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Czerwiec 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Lipiec 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Sierpień 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Wrzesień 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Październik 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Listopad 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Grudzień 4 090,00 399,18 61,35 100,21 317,63 3 279,00 93,00 3 118,63
Rocznie 49 080,00 4 790,16 736,20 1 202,52 1 121,76 39 348,00 0,00 37 423,56
Wynagrodzenie pracownika 4 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Luty 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Marzec 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Kwiecień 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Maj 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Czerwiec 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Lipiec 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Sierpień 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Wrzesień 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Październik 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Listopad 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Grudzień 4 090,00 399,18 265,85 68,30 104,30 4 927,63 zł
Rocznie 49 080,00 4 790,16 3 190,20 819,60 1 251,60 59 131,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 119 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4090 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 4 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Luty 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Marzec 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Kwiecień 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Maj 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Czerwiec 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Lipiec 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Sierpień 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Wrzesień 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Październik 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Listopad 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Grudzień 4 090,00 399,18 61,35 0,00 326,65 2 904,00 348,00 2 954,34
Rocznie 49 080,00 4 790,16 736,20 0,00 3 919,80 34 848,00 264,00 35 452,08
Wynagrodzenie pracownika 4 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 859 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Luty 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Marzec 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Kwiecień 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Maj 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Czerwiec 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Lipiec 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Sierpień 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Wrzesień 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Październik 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Listopad 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Grudzień 4 090,00 399,18 265,85 0,00 104,30 4 859,33 zł
Rocznie 49 080,00 4 790,16 3 190,20 0,00 1 251,60 58 311,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 954 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 859 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4090 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 556 zł
Całość - kwota brutto 4 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Luty 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Marzec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Kwiecień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Maj 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Czerwiec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Lipiec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Sierpień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Wrzesień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Październik 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Listopad 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Grudzień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 272,00 556,00 3 534,00
Rocznie 49 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 264,00 6 672,00 42 408,00
Wynagrodzenie pracownika 4 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Luty 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Marzec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Kwiecień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Maj 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Czerwiec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Lipiec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Sierpień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Wrzesień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Październik 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Listopad 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Grudzień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 090,00 zł
Rocznie 49 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4090 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 368 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 090 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 090,00 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 270,00 0,00 3 451,90
Luty 4 090,00 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 270,00 0,00 3 451,90
Marzec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 311,00 0,00 3 410,90
Kwiecień 4 090,00 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 884,00 0,00 2 837,90
Maj 4 090,00 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 884,00 0,00 2 837,90
Czerwiec 4 090,00 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 884,00 0,00 2 837,90
Lipiec 4 090,00 176,27 72,24 0,00 368,10 15,08 799,00 0,00 2 659,31
Sierpień 4 090,00 176,27 72,24 0,00 368,10 15,08 799,00 0,00 2 659,31
Wrzesień 4 090,00 176,27 72,24 0,00 368,10 15,08 799,00 0,00 2 659,31
Październik 4 090,00 176,27 72,24 0,00 368,10 15,08 799,00 0,00 2 659,31
Listopad 4 090,00 176,27 72,24 0,00 368,10 15,08 799,00 0,00 2 659,31
Grudzień 4 090,00 176,27 72,24 0,00 368,10 15,08 799,00 0,00 2 659,31
Rocznie 49 080,00 1 057,62 433,44 0,00 4 417,20 0,00 8 297,00 0,00 34 784,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 452 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.