Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4080 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 080 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 4 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Luty 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Marzec 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Kwiecień 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Maj 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Czerwiec 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Lipiec 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Sierpień 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Wrzesień 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Październik 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Listopad 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Grudzień 4 080,00 398,21 61,20 99,96 316,86 3 271,00 93,00 3 110,77
Rocznie 48 960,00 4 778,52 734,40 1 199,52 1 110,24 39 252,00 0,00 37 329,24
Wynagrodzenie pracownika 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Luty 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Marzec 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Kwiecień 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Maj 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Czerwiec 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Lipiec 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Sierpień 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Wrzesień 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Październik 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Listopad 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Grudzień 4 080,00 398,21 265,20 68,14 104,04 4 915,59 zł
Rocznie 48 960,00 4 778,52 3 182,40 817,68 1 248,48 58 987,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 111 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4080 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 326 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 4 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Luty 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Marzec 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Kwiecień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Maj 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Czerwiec 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Lipiec 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Sierpień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Wrzesień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Październik 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Listopad 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Grudzień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Rocznie 48 960,00 4 778,52 734,40 0,00 3 910,20 34 752,00 264,00 35 366,64
Wynagrodzenie pracownika 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 847 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Luty 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Marzec 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Kwiecień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Maj 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Czerwiec 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Lipiec 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Sierpień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Wrzesień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Październik 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Listopad 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Grudzień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Rocznie 48 960,00 4 778,52 3 182,40 0,00 1 248,48 58 169,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 847 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4080 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 555 zł
Całość - kwota brutto 4 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Luty 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Marzec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Kwiecień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Maj 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Czerwiec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Lipiec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Sierpień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Wrzesień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Październik 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Listopad 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Grudzień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 555,00 3 525,00
Rocznie 48 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 168,00 6 660,00 42 300,00
Wynagrodzenie pracownika 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 080 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Luty 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Marzec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Kwiecień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Maj 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Czerwiec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Lipiec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Sierpień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Wrzesień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Październik 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Listopad 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Grudzień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 zł
Rocznie 48 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 525 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 080 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4080 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 269 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 080 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 080,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 269,00 0,00 3 443,80
Luty 4 080,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 269,00 0,00 3 443,80
Marzec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 305,00 0,00 3 407,80
Kwiecień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 881,00 0,00 2 831,80
Maj 4 080,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 881,00 0,00 2 831,80
Czerwiec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 367,20 0,00 881,00 0,00 2 831,80
Lipiec 4 080,00 176,27 72,24 0,00 367,20 15,08 796,00 0,00 2 653,21
Sierpień 4 080,00 176,27 72,24 0,00 367,20 15,08 796,00 0,00 2 653,21
Wrzesień 4 080,00 176,27 72,24 0,00 367,20 15,08 796,00 0,00 2 653,21
Październik 4 080,00 176,27 72,24 0,00 367,20 15,08 796,00 0,00 2 653,21
Listopad 4 080,00 176,27 72,24 0,00 367,20 15,08 796,00 0,00 2 653,21
Grudzień 4 080,00 176,27 72,24 0,00 367,20 15,08 796,00 0,00 2 653,21
Rocznie 48 960,00 1 057,62 433,44 0,00 4 406,40 0,00 8 262,00 0,00 34 710,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 444 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.