Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4070 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 066 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 130 zł
Całość - kwota brutto 4 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Luty 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Marzec 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Kwiecień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Maj 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Czerwiec 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Lipiec 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Sierpień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Wrzesień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Październik 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Listopad 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Grudzień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 130,00 3 065,92
Rocznie 48 840,00 4 766,76 732,60 1 196,64 1 554,48 39 144,00 0,00 36 791,04
Wynagrodzenie pracownika 4 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Luty 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Marzec 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Kwiecień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Maj 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Czerwiec 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Lipiec 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Sierpień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Wrzesień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Październik 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Listopad 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Grudzień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Rocznie 48 840,00 4 766,76 3 174,60 815,64 1 245,48 58 842,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 066 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4070 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 325 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Całość - kwota brutto 4 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Luty 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Marzec 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Kwiecień 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Maj 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Czerwiec 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Lipiec 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Sierpień 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Wrzesień 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Październik 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Listopad 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Grudzień 4 070,00 397,23 61,05 0,00 325,05 2 889,00 491,00 2 795,54
Rocznie 48 840,00 4 766,76 732,60 0,00 3 900,60 34 668,00 2 532,00 33 546,48
Wynagrodzenie pracownika 4 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 836 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Luty 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Marzec 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Kwiecień 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Maj 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Czerwiec 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Lipiec 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Sierpień 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Wrzesień 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Październik 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Listopad 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Grudzień 4 070,00 397,23 264,55 0,00 103,79 4 835,57 zł
Rocznie 48 840,00 4 766,76 3 174,60 0,00 1 245,48 58 026,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 796 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 836 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4070 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Całość - kwota brutto 4 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Luty 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Marzec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Kwiecień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Maj 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Czerwiec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Lipiec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Sierpień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Wrzesień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Październik 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Listopad 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Grudzień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 256,00 554,00 3 516,00
Rocznie 48 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 072,00 6 648,00 42 192,00
Wynagrodzenie pracownika 4 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Luty 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Marzec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Kwiecień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Maj 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Czerwiec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Lipiec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Sierpień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Wrzesień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Październik 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Listopad 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Grudzień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,00 zł
Rocznie 48 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 516 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4070 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 070 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 070,00 0,00 0,00 0,00 366,30 0,00 267,00 0,00 3 436,70
Luty 4 070,00 0,00 0,00 0,00 366,30 0,00 267,00 0,00 3 436,70
Marzec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 366,30 0,00 298,00 0,00 3 405,70
Kwiecień 4 070,00 0,00 0,00 0,00 366,30 0,00 877,00 0,00 2 826,70
Maj 4 070,00 0,00 0,00 0,00 366,30 0,00 877,00 0,00 2 826,70
Czerwiec 4 070,00 0,00 0,00 0,00 366,30 0,00 877,00 0,00 2 826,70
Lipiec 4 070,00 176,27 72,24 0,00 366,30 15,08 793,00 0,00 2 647,11
Sierpień 4 070,00 176,27 72,24 0,00 366,30 15,08 793,00 0,00 2 647,11
Wrzesień 4 070,00 176,27 72,24 0,00 366,30 15,08 793,00 0,00 2 647,11
Październik 4 070,00 176,27 72,24 0,00 366,30 15,08 793,00 0,00 2 647,11
Listopad 4 070,00 176,27 72,24 0,00 366,30 15,08 793,00 0,00 2 647,11
Grudzień 4 070,00 176,27 72,24 0,00 366,30 15,08 793,00 0,00 2 647,11
Rocznie 48 840,00 1 057,62 433,44 0,00 4 395,60 0,00 8 221,00 0,00 34 641,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 437 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.