Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4040 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 040 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 314 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 4 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Luty 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Marzec 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Kwiecień 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Maj 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Czerwiec 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Lipiec 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Sierpień 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Wrzesień 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Październik 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Listopad 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Grudzień 4 040,00 394,30 60,60 98,98 313,75 3 236,00 88,00 3 084,37
Rocznie 48 480,00 4 731,60 727,20 1 187,76 1 059,84 38 832,00 0,00 37 012,44
Wynagrodzenie pracownika 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Luty 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Marzec 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Kwiecień 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Maj 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Czerwiec 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Lipiec 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Sierpień 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Wrzesień 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Październik 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Listopad 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Grudzień 4 040,00 394,30 262,60 67,47 103,02 4 867,39 zł
Rocznie 48 480,00 4 731,60 3 151,20 809,64 1 236,24 58 408,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4040 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 918 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 323 zł
Zaliczka na podatek 344 zł
Całość - kwota brutto 4 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Luty 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Marzec 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Kwiecień 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Maj 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Czerwiec 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Lipiec 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Sierpień 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Wrzesień 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Październik 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Listopad 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Grudzień 4 040,00 394,30 60,60 0,00 322,66 2 868,00 344,00 2 918,28
Rocznie 48 480,00 4 731,60 727,20 0,00 3 871,92 34 416,00 264,00 35 019,36
Wynagrodzenie pracownika 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Luty 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Marzec 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Kwiecień 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Maj 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Czerwiec 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Lipiec 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Sierpień 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Wrzesień 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Październik 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Listopad 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Grudzień 4 040,00 394,30 262,60 0,00 103,02 4 799,92 zł
Rocznie 48 480,00 4 731,60 3 151,20 0,00 1 236,24 57 599,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 918 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4040 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 549 zł
Całość - kwota brutto 4 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Luty 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Marzec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Kwiecień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Maj 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Czerwiec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Lipiec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Sierpień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Wrzesień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Październik 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Listopad 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Grudzień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232,00 549,00 3 491,00
Rocznie 48 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 784,00 6 588,00 41 892,00
Wynagrodzenie pracownika 4 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Luty 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Marzec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Kwiecień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Maj 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Czerwiec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Lipiec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Sierpień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Wrzesień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Październik 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Listopad 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Grudzień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 zł
Rocznie 48 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 491 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4040 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 364 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 040,00 0,00 0,00 0,00 363,60 0,00 262,00 0,00 3 414,40
Luty 4 040,00 0,00 0,00 0,00 363,60 0,00 262,00 0,00 3 414,40
Marzec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 363,60 0,00 280,00 0,00 3 396,40
Kwiecień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 363,60 0,00 868,00 0,00 2 808,40
Maj 4 040,00 0,00 0,00 0,00 363,60 0,00 868,00 0,00 2 808,40
Czerwiec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 363,60 0,00 868,00 0,00 2 808,40
Lipiec 4 040,00 176,27 72,24 0,00 363,60 15,08 783,00 0,00 2 629,81
Sierpień 4 040,00 176,27 72,24 0,00 363,60 15,08 783,00 0,00 2 629,81
Wrzesień 4 040,00 176,27 72,24 0,00 363,60 15,08 783,00 0,00 2 629,81
Październik 4 040,00 176,27 72,24 0,00 363,60 15,08 783,00 0,00 2 629,81
Listopad 4 040,00 176,27 72,24 0,00 363,60 15,08 783,00 0,00 2 629,81
Grudzień 4 040,00 176,27 72,24 0,00 363,60 15,08 783,00 0,00 2 629,81
Rocznie 48 480,00 1 057,62 433,44 0,00 4 363,20 0,00 8 106,00 0,00 34 429,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 414 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.