Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4050 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 050 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 89 zł
Całość - kwota brutto 4 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Luty 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Marzec 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Kwiecień 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Maj 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Czerwiec 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Lipiec 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Sierpień 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Wrzesień 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Październik 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Listopad 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Grudzień 4 050,00 395,28 60,75 99,23 314,53 3 245,00 89,00 3 091,21
Rocznie 48 600,00 4 743,36 729,00 1 190,76 1 072,80 38 940,00 0,00 37 094,52
Wynagrodzenie pracownika 4 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Luty 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Marzec 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Kwiecień 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Maj 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Czerwiec 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Lipiec 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Sierpień 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Wrzesień 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Październik 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Listopad 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Grudzień 4 050,00 395,28 263,25 67,64 103,28 4 879,45 zł
Rocznie 48 600,00 4 743,36 3 159,00 811,68 1 239,36 58 553,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 091 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4050 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 323 zł
Zaliczka na podatek 345 zł
Całość - kwota brutto 4 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Luty 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Marzec 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Kwiecień 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Maj 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Czerwiec 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Lipiec 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Sierpień 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Wrzesień 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Październik 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Listopad 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Grudzień 4 050,00 395,28 60,75 0,00 323,46 2 875,00 345,00 2 925,51
Rocznie 48 600,00 4 743,36 729,00 0,00 3 881,52 34 500,00 264,00 35 106,12
Wynagrodzenie pracownika 4 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 812 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Luty 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Marzec 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Kwiecień 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Maj 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Czerwiec 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Lipiec 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Sierpień 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Wrzesień 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Październik 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Listopad 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Grudzień 4 050,00 395,28 263,25 0,00 103,28 4 811,81 zł
Rocznie 48 600,00 4 743,36 3 159,00 0,00 1 239,36 57 741,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 812 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4050 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Całość - kwota brutto 4 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Luty 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Marzec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Kwiecień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Maj 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Czerwiec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Lipiec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Sierpień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Wrzesień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Październik 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Listopad 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Grudzień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 551,00 3 499,00
Rocznie 48 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 880,00 6 612,00 41 988,00
Wynagrodzenie pracownika 4 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 050 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Luty 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Marzec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Kwiecień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Maj 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Czerwiec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Lipiec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Sierpień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Wrzesień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Październik 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Listopad 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Grudzień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 zł
Rocznie 48 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 499 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 050 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4050 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 422 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 050 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 050,00 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 264,00 0,00 3 421,50
Luty 4 050,00 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 264,00 0,00 3 421,50
Marzec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 286,00 0,00 3 399,50
Kwiecień 4 050,00 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 871,00 0,00 2 814,50
Maj 4 050,00 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 871,00 0,00 2 814,50
Czerwiec 4 050,00 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 871,00 0,00 2 814,50
Lipiec 4 050,00 176,27 72,24 0,00 364,50 15,08 787,00 0,00 2 634,91
Sierpień 4 050,00 176,27 72,24 0,00 364,50 15,08 787,00 0,00 2 634,91
Wrzesień 4 050,00 176,27 72,24 0,00 364,50 15,08 787,00 0,00 2 634,91
Październik 4 050,00 176,27 72,24 0,00 364,50 15,08 787,00 0,00 2 634,91
Listopad 4 050,00 176,27 72,24 0,00 364,50 15,08 787,00 0,00 2 634,91
Grudzień 4 050,00 176,27 72,24 0,00 364,50 15,08 787,00 0,00 2 634,91
Rocznie 48 600,00 1 057,62 433,44 0,00 4 374,00 0,00 8 149,00 0,00 34 495,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 422 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.