Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 821 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 341 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 251 zł
Zaliczka na podatek 3 311 zł
Całość - kwota brutto 54 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 735,00 5 342,14 821,03 1 341,01 4 250,77 46 981,00 3 311,00 39 669,05
Luty 54 735,00 5 342,14 821,03 1 341,01 4 250,77 46 981,00 3 311,00 39 669,05
Marzec 54 735,00 5 342,14 821,03 1 341,01 4 250,77 46 981,00 6 452,00 36 528,05
Kwiecień 54 735,00 1 313,20 201,81 1 341,01 4 669,11 51 629,00 11 852,00 35 357,87
Maj 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Czerwiec 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Lipiec 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Sierpień 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Wrzesień 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Październik 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Listopad 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Grudzień 54 735,00 0,00 0,00 1 341,01 4 805,46 53 144,00 12 201,00 36 387,53
Rocznie 656 820,00 17 339,62 2 664,90 16 092,12 55 865,10 617 724,00 122 534,00 442 324,26
Wynagrodzenie pracownika 54 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 558 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 914 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 341 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 65 945 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 735,00 5 342,14 3 557,78 914,07 1 395,75 65 944,74 zł
Luty 54 735,00 5 342,14 3 557,78 914,07 1 395,75 65 944,74 zł
Marzec 54 735,00 5 342,14 3 557,78 914,07 1 395,75 65 944,74 zł
Kwiecień 54 735,00 1 313,20 874,56 914,07 1 395,75 59 232,58 zł
Maj 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Czerwiec 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Lipiec 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Sierpień 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Wrzesień 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Październik 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Listopad 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Grudzień 54 735,00 0,00 0,00 914,07 1 395,75 57 044,82 zł
Rocznie 656 820,00 17 339,62 11 547,90 10 968,84 16 749,00 713 425,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 54 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 669 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 669 zł netto poniesie łączny koszt równy 65 945 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 999 zł
Ubezpieczenie rentowe 768 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 090 zł
Zaliczka na podatek 2 659 zł
Całość - kwota brutto 51 216 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 216,00 4 998,68 768,24 0,00 4 090,42 36 359,00 2 659,00 38 699,66
Luty 51 216,00 4 998,68 768,24 0,00 4 090,42 36 359,00 2 659,00 38 699,66
Marzec 51 216,00 4 998,68 768,24 0,00 4 090,42 36 359,00 2 659,00 38 699,66
Kwiecień 51 216,00 2 343,58 360,18 0,00 4 366,10 38 810,00 2 838,00 41 308,14
Maj 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Czerwiec 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Lipiec 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Sierpień 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Wrzesień 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Październik 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Listopad 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Grudzień 51 216,00 0,00 0,00 0,00 4 609,44 40 973,00 2 996,00 43 610,56
Rocznie 614 592,00 17 339,62 2 664,90 0,00 53 512,88 475 671,00 34 783,00 506 291,60
Wynagrodzenie pracownika 51 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 999 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 255 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 216,00 4 998,68 3 329,04 0,00 1 306,01 60 849,73 zł
Luty 51 216,00 4 998,68 3 329,04 0,00 1 306,01 60 849,73 zł
Marzec 51 216,00 4 998,68 3 329,04 0,00 1 306,01 60 849,73 zł
Kwiecień 51 216,00 2 343,58 1 560,78 0,00 1 306,01 56 426,37 zł
Maj 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Czerwiec 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Lipiec 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Sierpień 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Wrzesień 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Październik 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Listopad 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Grudzień 51 216,00 0,00 0,00 0,00 1 306,01 52 522,01 zł
Rocznie 614 592,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 672,12 659 151,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 216 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 092 zł
Całość - kwota brutto 44 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Luty 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Marzec 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Kwiecień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Maj 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Czerwiec 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Lipiec 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Sierpień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Wrzesień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Październik 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Listopad 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Grudzień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 834,00 6 092,00 38 700,00
Rocznie 537 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 008,00 73 104,00 464 400,00
Wynagrodzenie pracownika 44 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Luty 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Marzec 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Kwiecień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Maj 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Czerwiec 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Lipiec 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Sierpień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Wrzesień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Październik 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Listopad 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Grudzień 44 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 792,00 zł
Rocznie 537 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 699 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 699,00 0,00 33 939,00
Luty 46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 499,00 0,00 32 139,00
Marzec 46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 499,00 0,00 32 139,00
Kwiecień 46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 499,00 0,00 32 139,00
Maj 46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 499,00 0,00 32 139,00
Czerwiec 46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 499,00 0,00 32 139,00
Lipiec 46 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 415,00 0,00 31 959,41
Sierpień 46 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 415,00 0,00 31 959,41
Wrzesień 46 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 415,00 0,00 31 959,41
Październik 46 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 415,00 0,00 31 959,41
Listopad 46 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 415,00 0,00 31 959,41
Grudzień 46 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 415,00 0,00 31 959,41
Rocznie 559 656,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 171 684,00 0,00 386 390,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 939 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ