Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 823 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 345 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 262 zł
Zaliczka na podatek 5 353 zł
Całość - kwota brutto 54 884 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 884,00 5 356,68 823,26 1 344,66 4 262,35 47 109,00 5 353,00 37 744,05
Luty 54 884,00 5 356,68 823,26 1 344,66 4 262,35 47 109,00 5 353,00 37 744,05
Marzec 54 884,00 5 356,68 823,26 1 344,66 4 262,35 47 109,00 9 618,00 33 479,05
Kwiecień 54 884,00 4 235,64 650,97 1 344,66 4 378,75 48 403,00 15 489,00 28 784,98
Maj 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Czerwiec 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Lipiec 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Sierpień 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Wrzesień 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Październik 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Listopad 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Grudzień 54 884,00 0,00 0,00 1 344,66 4 818,54 53 289,00 17 052,00 31 668,80
Rocznie 658 608,00 20 305,68 3 120,75 16 135,92 55 714,12 616 042,00 116 520,00 391 102,53
Wynagrodzenie pracownika 54 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 567 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 917 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 345 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 124 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 884,00 5 356,68 3 567,46 916,56 1 399,54 66 124,24 zł
Luty 54 884,00 5 356,68 3 567,46 916,56 1 399,54 66 124,24 zł
Marzec 54 884,00 5 356,68 3 567,46 916,56 1 399,54 66 124,24 zł
Kwiecień 54 884,00 4 235,64 2 820,87 916,56 1 399,54 64 256,61 zł
Maj 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Czerwiec 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Lipiec 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Sierpień 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Wrzesień 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Październik 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Listopad 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Grudzień 54 884,00 0,00 0,00 916,56 1 399,54 57 200,10 zł
Rocznie 658 608,00 20 305,68 13 523,25 10 998,72 16 794,48 720 230,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 54 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 744 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 744 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 124 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 094 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 012 zł
Ubezpieczenie rentowe 770 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 101 zł
Zaliczka na podatek 4 375 zł
Całość - kwota brutto 51 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 352,00 5 011,96 770,28 0,00 4 101,28 36 456,00 4 375,00 37 093,76
Luty 51 352,00 5 011,96 770,28 0,00 4 101,28 36 456,00 4 375,00 37 093,76
Marzec 51 352,00 5 011,96 770,28 0,00 4 101,28 36 456,00 4 375,00 37 093,76
Kwiecień 51 352,00 5 011,96 770,28 0,00 4 101,28 36 456,00 4 375,00 37 093,76
Maj 51 352,00 257,84 39,63 0,00 4 594,91 40 844,00 4 901,00 41 558,34
Czerwiec 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Lipiec 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Sierpień 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Wrzesień 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Październik 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Listopad 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Grudzień 51 352,00 0,00 0,00 0,00 4 621,68 41 082,00 4 930,00 41 800,48
Rocznie 616 224,00 20 305,68 3 120,75 0,00 53 351,79 474 242,00 3 554,00 482 536,74
Wynagrodzenie pracownika 51 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 012 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 258 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 011 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 352,00 5 011,96 3 337,88 0,00 1 309,47 61 011,31 zł
Luty 51 352,00 5 011,96 3 337,88 0,00 1 309,47 61 011,31 zł
Marzec 51 352,00 5 011,96 3 337,88 0,00 1 309,47 61 011,31 zł
Kwiecień 51 352,00 5 011,96 3 337,88 0,00 1 309,47 61 011,31 zł
Maj 51 352,00 257,84 171,73 0,00 1 309,47 53 091,04 zł
Czerwiec 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Lipiec 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Sierpień 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Wrzesień 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Październik 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Listopad 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Grudzień 51 352,00 0,00 0,00 0,00 1 309,47 52 661,47 zł
Rocznie 616 224,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 713,64 665 766,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 094 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 094 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 011 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 107 zł
Całość - kwota brutto 44 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Luty 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Marzec 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Kwiecień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Maj 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Czerwiec 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Lipiec 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Sierpień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Wrzesień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Październik 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Listopad 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Grudzień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 926,00 6 107,00 38 800,00
Rocznie 538 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 112,00 73 284,00 465 600,00
Wynagrodzenie pracownika 44 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 44 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Luty 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Marzec 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Kwiecień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Maj 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Czerwiec 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Lipiec 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Sierpień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Wrzesień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Październik 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Listopad 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Grudzień 44 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 zł
Rocznie 538 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 208 zł
Zaliczka na podatek 12 738 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 759,00 0,00 0,00 0,00 4 208,31 0,00 12 738,00 0,00 29 812,69
Luty 46 759,00 0,00 0,00 0,00 4 208,31 0,00 14 538,00 0,00 28 012,69
Marzec 46 759,00 0,00 0,00 0,00 4 208,31 0,00 14 538,00 0,00 28 012,69
Kwiecień 46 759,00 0,00 0,00 0,00 4 208,31 0,00 14 538,00 0,00 28 012,69
Maj 46 759,00 0,00 0,00 0,00 4 208,31 0,00 14 538,00 0,00 28 012,69
Czerwiec 46 759,00 0,00 0,00 0,00 4 208,31 0,00 14 538,00 0,00 28 012,69
Lipiec 46 759,00 176,27 72,24 0,00 4 208,31 15,08 14 453,00 0,00 27 834,10
Sierpień 46 759,00 176,27 72,24 0,00 4 208,31 15,08 14 453,00 0,00 27 834,10
Wrzesień 46 759,00 176,27 72,24 0,00 4 208,31 15,08 14 453,00 0,00 27 834,10
Październik 46 759,00 176,27 72,24 0,00 4 208,31 15,08 14 453,00 0,00 27 834,10
Listopad 46 759,00 176,27 72,24 0,00 4 208,31 15,08 14 453,00 0,00 27 834,10
Grudzień 46 759,00 176,27 72,24 0,00 4 208,31 15,08 14 453,00 0,00 27 834,10
Rocznie 561 108,00 1 057,62 433,44 0,00 50 499,72 0,00 172 146,00 0,00 336 880,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 813 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.