Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 825 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 348 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 273 zł
Zaliczka na podatek 5 368 zł
Całość - kwota brutto 55 026 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 026,00 5 370,54 825,39 1 348,14 4 273,37 47 232,00 5 368,00 37 840,56
Luty 55 026,00 5 370,54 825,39 1 348,14 4 273,37 47 232,00 5 368,00 37 840,56
Marzec 55 026,00 5 370,54 825,39 1 348,14 4 273,37 47 232,00 9 707,00 33 501,56
Kwiecień 55 026,00 4 194,06 644,58 1 348,14 4 395,53 48 589,00 15 548,00 28 895,69
Maj 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Czerwiec 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Lipiec 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Sierpień 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Wrzesień 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Październik 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Listopad 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Grudzień 55 026,00 0,00 0,00 1 348,14 4 831,01 53 428,00 17 097,00 31 749,85
Rocznie 660 312,00 20 305,68 3 120,75 16 177,68 55 863,72 617 709,00 116 903,00 392 077,17
Wynagrodzenie pracownika 55 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 577 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 919 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 348 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 295 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 026,00 5 370,54 3 576,69 918,93 1 403,17 66 295,33 zł
Luty 55 026,00 5 370,54 3 576,69 918,93 1 403,17 66 295,33 zł
Marzec 55 026,00 5 370,54 3 576,69 918,93 1 403,17 66 295,33 zł
Kwiecień 55 026,00 4 194,06 2 793,18 918,93 1 403,17 64 335,34 zł
Maj 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Czerwiec 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Lipiec 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Sierpień 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Wrzesień 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Październik 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Listopad 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Grudzień 55 026,00 0,00 0,00 918,93 1 403,17 57 348,10 zł
Rocznie 660 312,00 20 305,68 13 523,25 11 027,16 16 838,04 722 006,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 026 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 841 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 841 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 295 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 772 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 112 zł
Zaliczka na podatek 4 386 zł
Całość - kwota brutto 51 485 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 485,00 5 024,94 772,28 0,00 4 111,90 36 550,00 4 386,00 37 189,88
Luty 51 485,00 5 024,94 772,28 0,00 4 111,90 36 550,00 4 386,00 37 189,88
Marzec 51 485,00 5 024,94 772,28 0,00 4 111,90 36 550,00 4 386,00 37 189,88
Kwiecień 51 485,00 5 024,94 772,28 0,00 4 111,90 36 550,00 4 386,00 37 189,88
Maj 51 485,00 205,92 31,63 0,00 4 612,27 40 998,00 4 920,00 41 715,42
Czerwiec 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Lipiec 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Sierpień 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Wrzesień 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Październik 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Listopad 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Grudzień 51 485,00 0,00 0,00 0,00 4 633,65 41 188,00 4 943,00 41 908,79
Rocznie 617 820,00 20 305,68 3 120,75 0,00 53 495,42 475 514,00 3 566,00 483 836,47
Wynagrodzenie pracownika 51 485 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 261 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 485,00 5 024,94 3 346,53 0,00 1 312,87 61 169,34 zł
Luty 51 485,00 5 024,94 3 346,53 0,00 1 312,87 61 169,34 zł
Marzec 51 485,00 5 024,94 3 346,53 0,00 1 312,87 61 169,34 zł
Kwiecień 51 485,00 5 024,94 3 346,53 0,00 1 312,87 61 169,34 zł
Maj 51 485,00 205,92 137,13 0,00 1 312,87 53 140,92 zł
Czerwiec 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Lipiec 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Sierpień 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Wrzesień 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Październik 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Listopad 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Grudzień 51 485,00 0,00 0,00 0,00 1 312,87 52 797,87 zł
Rocznie 617 820,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 754,44 667 403,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 485 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 123 zł
Całość - kwota brutto 45 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Luty 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Marzec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Kwiecień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Maj 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Czerwiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Lipiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Sierpień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Wrzesień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Październik 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Listopad 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Grudzień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Rocznie 540 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 216,00 73 476,00 466 800,00
Wynagrodzenie pracownika 45 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 45 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Luty 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Marzec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Kwiecień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Maj 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Czerwiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Lipiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Sierpień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Wrzesień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Październik 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Listopad 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Grudzień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Rocznie 540 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 219 zł
Zaliczka na podatek 12 776 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 879,00 0,00 0,00 0,00 4 219,11 0,00 12 776,00 0,00 29 883,89
Luty 46 879,00 0,00 0,00 0,00 4 219,11 0,00 14 576,00 0,00 28 083,89
Marzec 46 879,00 0,00 0,00 0,00 4 219,11 0,00 14 576,00 0,00 28 083,89
Kwiecień 46 879,00 0,00 0,00 0,00 4 219,11 0,00 14 576,00 0,00 28 083,89
Maj 46 879,00 0,00 0,00 0,00 4 219,11 0,00 14 576,00 0,00 28 083,89
Czerwiec 46 879,00 0,00 0,00 0,00 4 219,11 0,00 14 576,00 0,00 28 083,89
Lipiec 46 879,00 176,27 72,24 0,00 4 219,11 15,08 14 492,00 0,00 27 904,30
Sierpień 46 879,00 176,27 72,24 0,00 4 219,11 15,08 14 492,00 0,00 27 904,30
Wrzesień 46 879,00 176,27 72,24 0,00 4 219,11 15,08 14 492,00 0,00 27 904,30
Październik 46 879,00 176,27 72,24 0,00 4 219,11 15,08 14 492,00 0,00 27 904,30
Listopad 46 879,00 176,27 72,24 0,00 4 219,11 15,08 14 492,00 0,00 27 904,30
Grudzień 46 879,00 176,27 72,24 0,00 4 219,11 15,08 14 492,00 0,00 27 904,30
Rocznie 562 548,00 1 057,62 433,44 0,00 50 629,32 0,00 172 608,00 0,00 337 729,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 884 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.