Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 825 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 348 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 273 zł
Zaliczka na podatek 3 331 zł
Całość - kwota brutto 55 018 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 018,00 5 369,76 825,27 1 347,94 4 272,75 47 225,00 3 331,00 39 871,28
Luty 55 018,00 5 369,76 825,27 1 347,94 4 272,75 47 225,00 3 331,00 39 871,28
Marzec 55 018,00 5 369,76 825,27 1 347,94 4 272,75 47 225,00 6 582,00 36 620,28
Kwiecień 55 018,00 1 230,34 189,09 1 347,94 4 702,56 52 001,00 11 938,00 35 610,07
Maj 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Czerwiec 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Lipiec 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Sierpień 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Wrzesień 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Październik 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Listopad 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Grudzień 55 018,00 0,00 0,00 1 347,94 4 830,31 53 420,00 12 264,00 36 575,75
Rocznie 660 216,00 17 339,62 2 664,90 16 175,28 56 163,29 621 036,00 123 294,00 444 578,91
Wynagrodzenie pracownika 55 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 576 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 919 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 348 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 018,00 5 369,76 3 576,17 918,80 1 402,96 66 285,69 zł
Luty 55 018,00 5 369,76 3 576,17 918,80 1 402,96 66 285,69 zł
Marzec 55 018,00 5 369,76 3 576,17 918,80 1 402,96 66 285,69 zł
Kwiecień 55 018,00 1 230,34 819,39 918,80 1 402,96 59 389,49 zł
Maj 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Czerwiec 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Lipiec 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Sierpień 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Wrzesień 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Październik 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Listopad 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Grudzień 55 018,00 0,00 0,00 918,80 1 402,96 57 339,76 zł
Rocznie 660 216,00 17 339,62 11 547,90 11 025,60 16 835,52 716 964,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 018 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 871 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 772 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 112 zł
Zaliczka na podatek 2 673 zł
Całość - kwota brutto 51 482 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 482,00 5 024,64 772,23 0,00 4 111,66 36 548,00 2 673,00 38 900,47
Luty 51 482,00 5 024,64 772,23 0,00 4 111,66 36 548,00 2 673,00 38 900,47
Marzec 51 482,00 5 024,64 772,23 0,00 4 111,66 36 548,00 2 673,00 38 900,47
Kwiecień 51 482,00 2 265,70 348,21 0,00 4 398,13 39 094,00 2 859,00 41 610,96
Maj 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Czerwiec 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Lipiec 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Sierpień 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Wrzesień 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Październik 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Listopad 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Grudzień 51 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633,38 41 186,00 3 012,00 43 836,62
Rocznie 617 784,00 17 339,62 2 664,90 0,00 53 800,15 478 226,00 34 974,00 509 005,33
Wynagrodzenie pracownika 51 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 261 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 166 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 482,00 5 024,64 3 346,33 0,00 1 312,79 61 165,76 zł
Luty 51 482,00 5 024,64 3 346,33 0,00 1 312,79 61 165,76 zł
Marzec 51 482,00 5 024,64 3 346,33 0,00 1 312,79 61 165,76 zł
Kwiecień 51 482,00 2 265,70 1 508,91 0,00 1 312,79 56 569,40 zł
Maj 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Czerwiec 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Lipiec 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Sierpień 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Wrzesień 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Październik 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Listopad 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Grudzień 51 482,00 0,00 0,00 0,00 1 312,79 52 794,79 zł
Rocznie 617 784,00 17 339,62 11 547,90 0,00 15 753,48 662 425,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 166 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 123 zł
Całość - kwota brutto 45 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Luty 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Marzec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Kwiecień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Maj 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Czerwiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Lipiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Sierpień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Wrzesień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Październik 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Listopad 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Grudzień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 018,00 6 123,00 38 900,00
Rocznie 540 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 216,00 73 476,00 466 800,00
Wynagrodzenie pracownika 45 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 45 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Luty 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Marzec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Kwiecień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Maj 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Czerwiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Lipiec 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Sierpień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Wrzesień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Październik 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Listopad 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Grudzień 45 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,00 zł
Rocznie 540 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 776 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 776,00 0,00 34 103,00
Luty 46 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 576,00 0,00 32 303,00
Marzec 46 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 576,00 0,00 32 303,00
Kwiecień 46 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 576,00 0,00 32 303,00
Maj 46 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 576,00 0,00 32 303,00
Czerwiec 46 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 576,00 0,00 32 303,00
Lipiec 46 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 492,00 0,00 32 123,41
Sierpień 46 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 492,00 0,00 32 123,41
Wrzesień 46 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 492,00 0,00 32 123,41
Październik 46 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 492,00 0,00 32 123,41
Listopad 46 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 492,00 0,00 32 123,41
Grudzień 46 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 14 492,00 0,00 32 123,41
Rocznie 562 548,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 172 608,00 0,00 388 358,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 103 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.