Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 39000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 39 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 828 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 352 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 284 zł
Zaliczka na podatek 5 382 zł
Całość - kwota brutto 55 168 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 168,00 5 384,40 827,52 1 351,62 4 284,40 47 354,00 5 382,00 37 938,06
Luty 55 168,00 5 384,40 827,52 1 351,62 4 284,40 47 354,00 5 382,00 37 938,06
Marzec 55 168,00 5 384,40 827,52 1 351,62 4 284,40 47 354,00 9 795,00 33 525,06
Kwiecień 55 168,00 4 152,48 638,19 1 351,62 4 412,31 48 776,00 15 608,00 29 005,40
Maj 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Czerwiec 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Lipiec 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Sierpień 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Wrzesień 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Październik 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Listopad 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Grudzień 55 168,00 0,00 0,00 1 351,62 4 843,47 53 566,00 17 141,00 31 831,91
Rocznie 662 016,00 20 305,68 3 120,75 16 219,44 56 013,27 619 366,00 117 286,00 393 061,86
Wynagrodzenie pracownika 55 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 586 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 921 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 352 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 466 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 168,00 5 384,40 3 585,92 921,31 1 406,79 66 466,42 zł
Luty 55 168,00 5 384,40 3 585,92 921,31 1 406,79 66 466,42 zł
Marzec 55 168,00 5 384,40 3 585,92 921,31 1 406,79 66 466,42 zł
Kwiecień 55 168,00 4 152,48 2 765,49 921,31 1 406,79 64 414,07 zł
Maj 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Czerwiec 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Lipiec 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Sierpień 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Wrzesień 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Październik 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Listopad 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Grudzień 55 168,00 0,00 0,00 921,31 1 406,79 57 496,10 zł
Rocznie 662 016,00 20 305,68 13 523,25 11 055,72 16 881,48 723 782,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 938 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 938 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 466 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 39000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 39 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 038 zł
Ubezpieczenie rentowe 774 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 122 zł
Zaliczka na podatek 4 397 zł
Całość - kwota brutto 51 617 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 617,00 5 037,82 774,26 0,00 4 122,44 36 644,00 4 397,00 37 285,20
Luty 51 617,00 5 037,82 774,26 0,00 4 122,44 36 644,00 4 397,00 37 285,20
Marzec 51 617,00 5 037,82 774,26 0,00 4 122,44 36 644,00 4 397,00 37 285,20
Kwiecień 51 617,00 5 037,82 774,26 0,00 4 122,44 36 644,00 4 397,00 37 285,20
Maj 51 617,00 154,40 23,71 0,00 4 629,50 41 151,00 4 938,00 41 871,27
Czerwiec 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Lipiec 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Sierpień 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Wrzesień 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Październik 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Listopad 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Grudzień 51 617,00 0,00 0,00 0,00 4 645,53 41 294,00 4 955,00 42 016,19
Rocznie 619 404,00 20 305,68 3 120,75 0,00 53 637,97 476 785,00 3 579,00 485 125,40
Wynagrodzenie pracownika 51 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 038 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 355 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 265 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 61 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 617,00 5 037,82 3 355,11 0,00 1 316,24 61 326,17 zł
Luty 51 617,00 5 037,82 3 355,11 0,00 1 316,24 61 326,17 zł
Marzec 51 617,00 5 037,82 3 355,11 0,00 1 316,24 61 326,17 zł
Kwiecień 51 617,00 5 037,82 3 355,11 0,00 1 316,24 61 326,17 zł
Maj 51 617,00 154,40 102,81 0,00 1 316,24 53 190,45 zł
Czerwiec 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Lipiec 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Sierpień 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Wrzesień 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Październik 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Listopad 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Grudzień 51 617,00 0,00 0,00 0,00 1 316,24 52 933,24 zł
Rocznie 619 404,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 794,88 669 027,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 617 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 285 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 285 zł netto poniesie łączny koszt równy 61 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 39000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 39 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 139 zł
Całość - kwota brutto 45 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Luty 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Marzec 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Kwiecień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Maj 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Czerwiec 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Lipiec 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Sierpień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Wrzesień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Październik 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Listopad 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Grudzień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 6 139,00 39 000,00
Rocznie 541 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 332,00 73 668,00 468 000,00
Wynagrodzenie pracownika 45 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 45 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Luty 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Marzec 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Kwiecień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Maj 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Czerwiec 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Lipiec 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Sierpień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Wrzesień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Październik 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Listopad 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Grudzień 45 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 139,00 zł
Rocznie 541 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 45 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 39000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 39 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 230 zł
Zaliczka na podatek 12 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 47 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 12 815,00 0,00 29 955,00
Luty 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Marzec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Kwiecień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Maj 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Lipiec 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Sierpień 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Wrzesień 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Październik 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Listopad 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Grudzień 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Rocznie 564 000,00 1 057,62 433,44 0,00 50 760,00 0,00 173 076,00 0,00 338 582,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 955 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.