Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 412 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 5 307 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Luty 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Marzec 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Kwiecień 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Maj 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Czerwiec 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Lipiec 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Sierpień 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Wrzesień 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Październik 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Listopad 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Grudzień 5 307,00 517,96 79,61 130,02 412,15 4 329,00 337,00 3 830,26
Rocznie 63 684,00 6 215,52 955,32 1 560,24 4 945,80 51 948,00 4 044,00 45 963,12
Wynagrodzenie pracownika 5 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Luty 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Marzec 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Kwiecień 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Maj 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Czerwiec 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Lipiec 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Sierpień 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Wrzesień 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Październik 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Listopad 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Grudzień 5 307,00 517,96 344,96 88,63 135,33 6 393,88 zł
Rocznie 63 684,00 6 215,52 4 139,52 1 063,56 1 623,96 76 726,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 307 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 405 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 5 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Luty 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Marzec 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Kwiecień 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Maj 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Czerwiec 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Lipiec 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Sierpień 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Wrzesień 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Październik 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Listopad 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Grudzień 5 069,00 494,73 76,04 0,00 404,84 3 599,00 263,00 3 830,39
Rocznie 60 828,00 5 936,76 912,48 0,00 4 858,08 43 188,00 3 156,00 45 964,68
Wynagrodzenie pracownika 5 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 022 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Luty 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Marzec 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Kwiecień 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Maj 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Czerwiec 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Lipiec 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Sierpień 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Wrzesień 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Październik 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Listopad 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Grudzień 5 069,00 494,73 329,49 0,00 129,26 6 022,48 zł
Rocznie 60 828,00 5 936,76 3 953,88 0,00 1 551,12 72 269,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 022 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 603 zł
Całość - kwota brutto 4 433 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Luty 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Marzec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Kwiecień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Maj 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Czerwiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Lipiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Sierpień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Wrzesień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Październik 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Listopad 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Grudzień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Rocznie 53 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 552,00 7 236,00 45 960,00
Wynagrodzenie pracownika 4 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 433 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Luty 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Marzec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Kwiecień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Maj 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Czerwiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Lipiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Sierpień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Wrzesień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Październik 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Listopad 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Grudzień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Rocznie 53 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 433 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 430 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 622 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 430,00 0,00 3 829,66
Luty 4 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 430,00 0,00 3 829,66
Marzec 4 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 430,00 0,00 3 829,66
Kwiecień 4 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 430,00 0,00 3 829,66
Maj 4 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 430,00 0,00 3 829,66
Czerwiec 4 622,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 430,00 0,00 3 829,66
Lipiec 4 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 391,00 0,00 3 640,97
Sierpień 4 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 391,00 0,00 3 640,97
Wrzesień 4 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 391,00 0,00 3 640,97
Październik 4 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 391,00 0,00 3 640,97
Listopad 4 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 391,00 0,00 3 640,97
Grudzień 4 622,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 391,00 0,00 3 640,97
Rocznie 55 464,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 926,00 0,00 44 823,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 622 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ