Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 412 zł
Zaliczka na podatek 219 zł
Całość - kwota brutto 5 303 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Luty 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Marzec 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Kwiecień 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Maj 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Czerwiec 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Lipiec 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Sierpień 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Wrzesień 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Październik 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Listopad 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Grudzień 5 303,00 517,57 79,55 129,92 411,84 4 326,00 219,00 3 945,12
Rocznie 63 636,00 6 210,84 954,60 1 559,04 2 629,44 51 912,00 0,00 47 341,44
Wynagrodzenie pracownika 5 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Luty 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Marzec 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Kwiecień 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Maj 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Czerwiec 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Lipiec 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Sierpień 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Wrzesień 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Październik 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Listopad 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Grudzień 5 303,00 517,57 344,70 88,56 135,22 6 389,05 zł
Rocznie 63 636,00 6 210,84 4 136,40 1 062,72 1 622,64 76 668,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 303 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 945 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 945 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 405 zł
Zaliczka na podatek 432 zł
Całość - kwota brutto 5 073 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Luty 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Marzec 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Kwiecień 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Maj 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Czerwiec 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Lipiec 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Sierpień 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Wrzesień 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Październik 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Listopad 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Grudzień 5 073,00 495,12 76,10 0,00 405,16 3 601,00 432,00 3 664,50
Rocznie 60 876,00 5 941,44 913,20 0,00 4 861,92 43 212,00 324,00 43 974,00
Wynagrodzenie pracownika 5 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 027 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Luty 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Marzec 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Kwiecień 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Maj 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Czerwiec 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Lipiec 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Sierpień 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Wrzesień 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Październik 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Listopad 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Grudzień 5 073,00 495,12 329,75 0,00 129,36 6 027,23 zł
Rocznie 60 876,00 5 941,44 3 957,00 0,00 1 552,32 72 326,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 073 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 665 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 665 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 027 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 603 zł
Całość - kwota brutto 4 433 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Luty 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Marzec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Kwiecień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Maj 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Czerwiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Lipiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Sierpień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Wrzesień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Październik 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Listopad 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Grudzień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546,00 603,00 3 830,00
Rocznie 53 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 552,00 7 236,00 45 960,00
Wynagrodzenie pracownika 4 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 433 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Luty 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Marzec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Kwiecień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Maj 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Czerwiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Lipiec 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Sierpień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Wrzesień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Październik 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Listopad 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Grudzień 4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433,00 zł
Rocznie 53 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 433 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 416 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 618 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 618,00 0,00 0,00 0,00 415,62 0,00 360,00 0,00 3 842,38
Luty 4 618,00 0,00 0,00 0,00 415,62 0,00 360,00 0,00 3 842,38
Marzec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 415,62 0,00 638,00 0,00 3 564,38
Kwiecień 4 618,00 0,00 0,00 0,00 415,62 0,00 1 053,00 0,00 3 149,38
Maj 4 618,00 0,00 0,00 0,00 415,62 0,00 1 053,00 0,00 3 149,38
Czerwiec 4 618,00 0,00 0,00 0,00 415,62 0,00 1 053,00 0,00 3 149,38
Lipiec 4 618,00 176,27 72,24 0,00 415,62 15,08 968,00 0,00 2 970,79
Sierpień 4 618,00 176,27 72,24 0,00 415,62 15,08 968,00 0,00 2 970,79
Wrzesień 4 618,00 176,27 72,24 0,00 415,62 15,08 968,00 0,00 2 970,79
Październik 4 618,00 176,27 72,24 0,00 415,62 15,08 968,00 0,00 2 970,79
Listopad 4 618,00 176,27 72,24 0,00 415,62 15,08 968,00 0,00 2 970,79
Grudzień 4 618,00 176,27 72,24 0,00 415,62 15,08 968,00 0,00 2 970,79
Rocznie 55 416,00 1 057,62 433,44 0,00 4 987,44 0,00 10 325,00 0,00 38 522,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 842 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.