Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 521 zł
Ubezpieczenie chorobowe 850 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 695 zł
Zaliczka na podatek 3 263 zł
Całość - kwota brutto 34 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 700,00 3 386,72 520,50 850,15 2 694,84 29 693,00 3 263,00 23 984,79
Luty 34 700,00 3 386,72 520,50 850,15 2 694,84 29 693,00 3 263,00 23 984,79
Marzec 34 700,00 3 386,72 520,50 850,15 2 694,84 29 693,00 3 263,00 23 984,79
Kwiecień 34 700,00 3 386,72 520,50 850,15 2 694,84 29 693,00 3 263,00 23 984,79
Maj 34 700,00 3 386,72 520,50 850,15 2 694,84 29 693,00 9 109,00 18 138,79
Czerwiec 34 700,00 3 372,08 518,25 850,15 2 696,36 29 710,00 9 507,00 17 756,16
Lipiec 34 700,00 0,00 0,00 850,15 3 046,49 33 600,00 10 752,00 20 051,36
Sierpień 34 700,00 0,00 0,00 850,15 3 046,49 33 600,00 10 752,00 20 051,36
Wrzesień 34 700,00 0,00 0,00 850,15 3 046,49 33 600,00 10 752,00 20 051,36
Październik 34 700,00 0,00 0,00 850,15 3 046,49 33 600,00 10 752,00 20 051,36
Listopad 34 700,00 0,00 0,00 850,15 3 046,49 33 600,00 10 752,00 20 051,36
Grudzień 34 700,00 0,00 0,00 850,15 3 046,49 33 600,00 10 752,00 20 051,36
Rocznie 416 400,00 20 305,68 3 120,75 10 201,80 34 449,50 379 775,00 61 733,00 252 142,27
Wynagrodzenie pracownika 34 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 579 zł
Fundusz Pracy (FP) 850 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 700,00 3 386,72 2 255,50 579,49 884,85 41 806,56 zł
Luty 34 700,00 3 386,72 2 255,50 579,49 884,85 41 806,56 zł
Marzec 34 700,00 3 386,72 2 255,50 579,49 884,85 41 806,56 zł
Kwiecień 34 700,00 3 386,72 2 255,50 579,49 884,85 41 806,56 zł
Maj 34 700,00 3 386,72 2 255,50 579,49 884,85 41 806,56 zł
Czerwiec 34 700,00 3 372,08 2 245,75 579,49 884,85 41 782,17 zł
Lipiec 34 700,00 0,00 0,00 579,49 884,85 36 164,34 zł
Sierpień 34 700,00 0,00 0,00 579,49 884,85 36 164,34 zł
Wrzesień 34 700,00 0,00 0,00 579,49 884,85 36 164,34 zł
Październik 34 700,00 0,00 0,00 579,49 884,85 36 164,34 zł
Listopad 34 700,00 0,00 0,00 579,49 884,85 36 164,34 zł
Grudzień 34 700,00 0,00 0,00 579,49 884,85 36 164,34 zł
Rocznie 416 400,00 20 305,68 13 523,25 6 953,88 10 618,20 467 801,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 985 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 521 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 771 zł
Zaliczka na podatek 2 956 zł
Całość - kwota brutto 34 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 700,00 3 386,72 520,50 0,00 2 771,35 24 634,00 2 956,00 25 065,35
Luty 34 700,00 3 386,72 520,50 0,00 2 771,35 24 634,00 2 956,00 25 065,35
Marzec 34 700,00 3 386,72 520,50 0,00 2 771,35 24 634,00 2 956,00 25 065,35
Kwiecień 34 700,00 3 386,72 520,50 0,00 2 771,35 24 634,00 2 956,00 25 065,35
Maj 34 700,00 3 386,72 520,50 0,00 2 771,35 24 634,00 2 956,00 25 065,35
Czerwiec 34 700,00 3 372,08 518,25 0,00 2 772,87 24 648,00 2 958,00 25 079,04
Lipiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 27 760,00 3 331,00 28 245,80
Sierpień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 27 760,00 3 331,00 28 245,80
Wrzesień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 27 760,00 3 331,00 28 245,80
Październik 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 27 760,00 3 331,00 28 245,80
Listopad 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 27 760,00 3 331,00 28 245,80
Grudzień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 27 760,00 3 331,00 28 245,80
Rocznie 416 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 367,62 314 378,00 2 358,00 319 880,59
Wynagrodzenie pracownika 34 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 850 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 700,00 3 386,72 2 255,50 0,00 884,85 41 227,07 zł
Luty 34 700,00 3 386,72 2 255,50 0,00 884,85 41 227,07 zł
Marzec 34 700,00 3 386,72 2 255,50 0,00 884,85 41 227,07 zł
Kwiecień 34 700,00 3 386,72 2 255,50 0,00 884,85 41 227,07 zł
Maj 34 700,00 3 386,72 2 255,50 0,00 884,85 41 227,07 zł
Czerwiec 34 700,00 3 372,08 2 245,75 0,00 884,85 41 202,68 zł
Lipiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 884,85 35 584,85 zł
Sierpień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 884,85 35 584,85 zł
Wrzesień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 884,85 35 584,85 zł
Październik 34 700,00 0,00 0,00 0,00 884,85 35 584,85 zł
Listopad 34 700,00 0,00 0,00 0,00 884,85 35 584,85 zł
Grudzień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 884,85 35 584,85 zł
Rocznie 416 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 618,20 460 847,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 065 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 719 zł
Całość - kwota brutto 34 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Luty 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Marzec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Kwiecień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Maj 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Czerwiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Lipiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Sierpień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Wrzesień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Październik 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Listopad 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Grudzień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 760,00 4 719,00 29 981,00
Rocznie 416 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 120,00 56 628,00 359 772,00
Wynagrodzenie pracownika 34 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Luty 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Marzec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Kwiecień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Maj 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Czerwiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Lipiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Sierpień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Wrzesień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Październik 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Listopad 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Grudzień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 zł
Rocznie 416 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 981 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 123 zł
Zaliczka na podatek 8 879 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 8 879,00 0,00 22 698,00
Luty 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 10 679,00 0,00 20 898,00
Marzec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 10 679,00 0,00 20 898,00
Kwiecień 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 10 679,00 0,00 20 898,00
Maj 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 10 679,00 0,00 20 898,00
Czerwiec 34 700,00 0,00 0,00 0,00 3 123,00 0,00 10 679,00 0,00 20 898,00
Lipiec 34 700,00 176,27 72,24 0,00 3 123,00 15,08 10 595,00 0,00 20 718,41
Sierpień 34 700,00 176,27 72,24 0,00 3 123,00 15,08 10 595,00 0,00 20 718,41
Wrzesień 34 700,00 176,27 72,24 0,00 3 123,00 15,08 10 595,00 0,00 20 718,41
Październik 34 700,00 176,27 72,24 0,00 3 123,00 15,08 10 595,00 0,00 20 718,41
Listopad 34 700,00 176,27 72,24 0,00 3 123,00 15,08 10 595,00 0,00 20 718,41
Grudzień 34 700,00 176,27 72,24 0,00 3 123,00 15,08 10 595,00 0,00 20 718,41
Rocznie 416 400,00 1 057,62 433,44 0,00 37 476,00 0,00 125 844,00 0,00 251 498,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 698 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.