Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie chorobowe 843 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 672 zł
Zaliczka na podatek 3 232 zł
Całość - kwota brutto 34 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 400,00 3 357,44 516,00 842,80 2 671,54 29 434,00 3 232,00 23 780,22
Luty 34 400,00 3 357,44 516,00 842,80 2 671,54 29 434,00 3 232,00 23 780,22
Marzec 34 400,00 3 357,44 516,00 842,80 2 671,54 29 434,00 3 232,00 23 780,22
Kwiecień 34 400,00 3 357,44 516,00 842,80 2 671,54 29 434,00 3 232,00 23 780,22
Maj 34 400,00 3 357,44 516,00 842,80 2 671,54 29 434,00 8 694,00 18 318,22
Czerwiec 34 400,00 3 357,44 516,00 842,80 2 671,54 29 434,00 9 419,00 17 593,22
Lipiec 34 400,00 161,04 24,75 842,80 3 003,43 33 121,00 10 599,00 19 768,98
Sierpień 34 400,00 0,00 0,00 842,80 3 020,15 33 307,00 10 658,00 19 879,05
Wrzesień 34 400,00 0,00 0,00 842,80 3 020,15 33 307,00 10 658,00 19 879,05
Październik 34 400,00 0,00 0,00 842,80 3 020,15 33 307,00 10 658,00 19 879,05
Listopad 34 400,00 0,00 0,00 842,80 3 020,15 33 307,00 10 658,00 19 879,05
Grudzień 34 400,00 0,00 0,00 842,80 3 020,15 33 307,00 10 658,00 19 879,05
Rocznie 412 800,00 20 305,68 3 120,75 10 113,60 34 133,42 376 260,00 60 799,00 250 196,55
Wynagrodzenie pracownika 34 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 574 zł
Fundusz Pracy (FP) 843 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 400,00 3 357,44 2 236,00 574,48 877,20 41 445,12 zł
Luty 34 400,00 3 357,44 2 236,00 574,48 877,20 41 445,12 zł
Marzec 34 400,00 3 357,44 2 236,00 574,48 877,20 41 445,12 zł
Kwiecień 34 400,00 3 357,44 2 236,00 574,48 877,20 41 445,12 zł
Maj 34 400,00 3 357,44 2 236,00 574,48 877,20 41 445,12 zł
Czerwiec 34 400,00 3 357,44 2 236,00 574,48 877,20 41 445,12 zł
Lipiec 34 400,00 161,04 107,25 574,48 877,20 36 119,97 zł
Sierpień 34 400,00 0,00 0,00 574,48 877,20 35 851,68 zł
Wrzesień 34 400,00 0,00 0,00 574,48 877,20 35 851,68 zł
Październik 34 400,00 0,00 0,00 574,48 877,20 35 851,68 zł
Listopad 34 400,00 0,00 0,00 574,48 877,20 35 851,68 zł
Grudzień 34 400,00 0,00 0,00 574,48 877,20 35 851,68 zł
Rocznie 412 800,00 20 305,68 13 523,25 6 893,76 10 526,40 464 049,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 747 zł
Zaliczka na podatek 2 931 zł
Całość - kwota brutto 34 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 400,00 3 357,44 516,00 0,00 2 747,39 24 421,00 2 931,00 24 848,65
Luty 34 400,00 3 357,44 516,00 0,00 2 747,39 24 421,00 2 931,00 24 848,65
Marzec 34 400,00 3 357,44 516,00 0,00 2 747,39 24 421,00 2 931,00 24 848,65
Kwiecień 34 400,00 3 357,44 516,00 0,00 2 747,39 24 421,00 2 931,00 24 848,65
Maj 34 400,00 3 357,44 516,00 0,00 2 747,39 24 421,00 2 931,00 24 848,65
Czerwiec 34 400,00 3 357,44 516,00 0,00 2 747,39 24 421,00 2 931,00 24 848,65
Lipiec 34 400,00 161,04 24,75 0,00 3 079,28 27 371,00 3 285,00 27 850,41
Sierpień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 27 520,00 3 302,00 28 001,60
Wrzesień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 27 520,00 3 302,00 28 001,60
Październik 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 27 520,00 3 302,00 28 001,60
Listopad 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 27 520,00 3 302,00 28 001,60
Grudzień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 27 520,00 3 302,00 28 001,60
Rocznie 412 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 043,62 311 497,00 2 333,00 316 950,31
Wynagrodzenie pracownika 34 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 843 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 400,00 3 357,44 2 236,00 0,00 877,20 40 870,64 zł
Luty 34 400,00 3 357,44 2 236,00 0,00 877,20 40 870,64 zł
Marzec 34 400,00 3 357,44 2 236,00 0,00 877,20 40 870,64 zł
Kwiecień 34 400,00 3 357,44 2 236,00 0,00 877,20 40 870,64 zł
Maj 34 400,00 3 357,44 2 236,00 0,00 877,20 40 870,64 zł
Czerwiec 34 400,00 3 357,44 2 236,00 0,00 877,20 40 870,64 zł
Lipiec 34 400,00 161,04 107,25 0,00 877,20 35 545,49 zł
Sierpień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 877,20 35 277,20 zł
Wrzesień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 877,20 35 277,20 zł
Październik 34 400,00 0,00 0,00 0,00 877,20 35 277,20 zł
Listopad 34 400,00 0,00 0,00 0,00 877,20 35 277,20 zł
Grudzień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 877,20 35 277,20 zł
Rocznie 412 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 526,40 457 155,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 678 zł
Całość - kwota brutto 34 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Luty 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Marzec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Kwiecień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Maj 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Czerwiec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Lipiec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Sierpień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Wrzesień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Październik 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Listopad 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Grudzień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 520,00 4 678,00 29 722,00
Rocznie 412 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 240,00 56 136,00 356 664,00
Wynagrodzenie pracownika 34 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Luty 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Marzec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Kwiecień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Maj 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Czerwiec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Lipiec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Sierpień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Wrzesień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Październik 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Listopad 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Grudzień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00 zł
Rocznie 412 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 722 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 096 zł
Zaliczka na podatek 8 783 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 0,00 8 783,00 0,00 22 521,00
Luty 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 0,00 10 583,00 0,00 20 721,00
Marzec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 0,00 10 583,00 0,00 20 721,00
Kwiecień 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 0,00 10 583,00 0,00 20 721,00
Maj 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 0,00 10 583,00 0,00 20 721,00
Czerwiec 34 400,00 0,00 0,00 0,00 3 096,00 0,00 10 583,00 0,00 20 721,00
Lipiec 34 400,00 176,27 72,24 0,00 3 096,00 15,08 10 499,00 0,00 20 541,41
Sierpień 34 400,00 176,27 72,24 0,00 3 096,00 15,08 10 499,00 0,00 20 541,41
Wrzesień 34 400,00 176,27 72,24 0,00 3 096,00 15,08 10 499,00 0,00 20 541,41
Październik 34 400,00 176,27 72,24 0,00 3 096,00 15,08 10 499,00 0,00 20 541,41
Listopad 34 400,00 176,27 72,24 0,00 3 096,00 15,08 10 499,00 0,00 20 541,41
Grudzień 34 400,00 176,27 72,24 0,00 3 096,00 15,08 10 499,00 0,00 20 541,41
Rocznie 412 800,00 1 057,62 433,44 0,00 37 152,00 0,00 124 692,00 0,00 249 374,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 521 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.