Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 525 zł
Ubezpieczenie chorobowe 858 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 718 zł
Zaliczka na podatek 3 294 zł
Całość - kwota brutto 35 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 000,00 3 416,00 525,00 857,50 2 718,14 29 952,00 3 294,00 24 189,36
Luty 35 000,00 3 416,00 525,00 857,50 2 718,14 29 952,00 3 294,00 24 189,36
Marzec 35 000,00 3 416,00 525,00 857,50 2 718,14 29 952,00 3 294,00 24 189,36
Kwiecień 35 000,00 3 416,00 525,00 857,50 2 718,14 29 952,00 3 294,00 24 189,36
Maj 35 000,00 3 416,00 525,00 857,50 2 718,14 29 952,00 9 523,00 17 960,36
Czerwiec 35 000,00 3 225,68 495,75 857,50 2 737,90 30 171,00 9 655,00 18 028,17
Lipiec 35 000,00 0,00 0,00 857,50 3 072,83 33 893,00 10 846,00 20 223,67
Sierpień 35 000,00 0,00 0,00 857,50 3 072,83 33 893,00 10 846,00 20 223,67
Wrzesień 35 000,00 0,00 0,00 857,50 3 072,83 33 893,00 10 846,00 20 223,67
Październik 35 000,00 0,00 0,00 857,50 3 072,83 33 893,00 10 846,00 20 223,67
Listopad 35 000,00 0,00 0,00 857,50 3 072,83 33 893,00 10 846,00 20 223,67
Grudzień 35 000,00 0,00 0,00 857,50 3 072,83 33 893,00 10 846,00 20 223,67
Rocznie 420 000,00 20 305,68 3 120,75 10 290,00 34 765,58 383 289,00 62 664,00 254 087,99
Wynagrodzenie pracownika 35 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 585 zł
Fundusz Pracy (FP) 858 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 000,00 3 416,00 2 275,00 584,50 892,50 42 168,00 zł
Luty 35 000,00 3 416,00 2 275,00 584,50 892,50 42 168,00 zł
Marzec 35 000,00 3 416,00 2 275,00 584,50 892,50 42 168,00 zł
Kwiecień 35 000,00 3 416,00 2 275,00 584,50 892,50 42 168,00 zł
Maj 35 000,00 3 416,00 2 275,00 584,50 892,50 42 168,00 zł
Czerwiec 35 000,00 3 225,68 2 148,25 584,50 892,50 41 850,93 zł
Lipiec 35 000,00 0,00 0,00 584,50 892,50 36 477,00 zł
Sierpień 35 000,00 0,00 0,00 584,50 892,50 36 477,00 zł
Wrzesień 35 000,00 0,00 0,00 584,50 892,50 36 477,00 zł
Październik 35 000,00 0,00 0,00 584,50 892,50 36 477,00 zł
Listopad 35 000,00 0,00 0,00 584,50 892,50 36 477,00 zł
Grudzień 35 000,00 0,00 0,00 584,50 892,50 36 477,00 zł
Rocznie 420 000,00 20 305,68 13 523,25 7 014,00 10 710,00 471 552,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 189 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 525 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 795 zł
Zaliczka na podatek 2 982 zł
Całość - kwota brutto 35 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 000,00 3 416,00 525,00 0,00 2 795,31 24 847,00 2 982,00 25 282,05
Luty 35 000,00 3 416,00 525,00 0,00 2 795,31 24 847,00 2 982,00 25 282,05
Marzec 35 000,00 3 416,00 525,00 0,00 2 795,31 24 847,00 2 982,00 25 282,05
Kwiecień 35 000,00 3 416,00 525,00 0,00 2 795,31 24 847,00 2 982,00 25 282,05
Maj 35 000,00 3 416,00 525,00 0,00 2 795,31 24 847,00 2 982,00 25 282,05
Czerwiec 35 000,00 3 225,68 495,75 0,00 2 815,07 25 023,00 3 003,00 25 460,74
Lipiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 28 000,00 3 360,00 28 490,00
Sierpień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 28 000,00 3 360,00 28 490,00
Wrzesień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 28 000,00 3 360,00 28 490,00
Październik 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 28 000,00 3 360,00 28 490,00
Listopad 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 28 000,00 3 360,00 28 490,00
Grudzień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 28 000,00 3 360,00 28 490,00
Rocznie 420 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 691,62 317 258,00 2 378,00 322 810,99
Wynagrodzenie pracownika 35 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 858 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 584 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 000,00 3 416,00 2 275,00 0,00 892,50 41 583,50 zł
Luty 35 000,00 3 416,00 2 275,00 0,00 892,50 41 583,50 zł
Marzec 35 000,00 3 416,00 2 275,00 0,00 892,50 41 583,50 zł
Kwiecień 35 000,00 3 416,00 2 275,00 0,00 892,50 41 583,50 zł
Maj 35 000,00 3 416,00 2 275,00 0,00 892,50 41 583,50 zł
Czerwiec 35 000,00 3 225,68 2 148,25 0,00 892,50 41 266,43 zł
Lipiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 892,50 35 892,50 zł
Sierpień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 892,50 35 892,50 zł
Wrzesień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 892,50 35 892,50 zł
Październik 35 000,00 0,00 0,00 0,00 892,50 35 892,50 zł
Listopad 35 000,00 0,00 0,00 0,00 892,50 35 892,50 zł
Grudzień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 892,50 35 892,50 zł
Rocznie 420 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 710,00 464 538,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 282 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 584 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 760 zł
Całość - kwota brutto 35 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Luty 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Marzec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Kwiecień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Maj 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Czerwiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Lipiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Sierpień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Wrzesień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Październik 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Listopad 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Grudzień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 760,00 30 240,00
Rocznie 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 57 120,00 362 880,00
Wynagrodzenie pracownika 35 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Luty 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Marzec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Kwiecień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Maj 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Czerwiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Lipiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Sierpień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Wrzesień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Październik 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Listopad 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Grudzień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 zł
Rocznie 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 875 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 150 zł
Zaliczka na podatek 8 975 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 8 975,00 0,00 22 875,00
Luty 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 10 775,00 0,00 21 075,00
Marzec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 10 775,00 0,00 21 075,00
Kwiecień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 10 775,00 0,00 21 075,00
Maj 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 10 775,00 0,00 21 075,00
Czerwiec 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 0,00 10 775,00 0,00 21 075,00
Lipiec 35 000,00 176,27 72,24 0,00 3 150,00 15,08 10 691,00 0,00 20 895,41
Sierpień 35 000,00 176,27 72,24 0,00 3 150,00 15,08 10 691,00 0,00 20 895,41
Wrzesień 35 000,00 176,27 72,24 0,00 3 150,00 15,08 10 691,00 0,00 20 895,41
Październik 35 000,00 176,27 72,24 0,00 3 150,00 15,08 10 691,00 0,00 20 895,41
Listopad 35 000,00 176,27 72,24 0,00 3 150,00 15,08 10 691,00 0,00 20 895,41
Grudzień 35 000,00 176,27 72,24 0,00 3 150,00 15,08 10 691,00 0,00 20 895,41
Rocznie 420 000,00 1 057,62 433,44 0,00 37 800,00 0,00 126 996,00 0,00 253 622,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 35 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 875 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.