Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 35100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 35 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie chorobowe 860 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 726 zł
Zaliczka na podatek 3 305 zł
Całość - kwota brutto 35 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 100,00 3 425,76 526,50 859,95 2 725,90 30 038,00 3 305,00 24 256,89
Luty 35 100,00 3 425,76 526,50 859,95 2 725,90 30 038,00 3 305,00 24 256,89
Marzec 35 100,00 3 425,76 526,50 859,95 2 725,90 30 038,00 3 305,00 24 256,89
Kwiecień 35 100,00 3 425,76 526,50 859,95 2 725,90 30 038,00 3 335,00 24 226,89
Maj 35 100,00 3 425,76 526,50 859,95 2 725,90 30 038,00 9 612,00 17 949,89
Czerwiec 35 100,00 3 176,88 488,25 859,95 2 751,74 30 325,00 9 704,00 18 119,18
Lipiec 35 100,00 0,00 0,00 859,95 3 081,60 33 990,00 10 877,00 20 281,45
Sierpień 35 100,00 0,00 0,00 859,95 3 081,60 33 990,00 10 877,00 20 281,45
Wrzesień 35 100,00 0,00 0,00 859,95 3 081,60 33 990,00 10 877,00 20 281,45
Październik 35 100,00 0,00 0,00 859,95 3 081,60 33 990,00 10 877,00 20 281,45
Listopad 35 100,00 0,00 0,00 859,95 3 081,60 33 990,00 10 877,00 20 281,45
Grudzień 35 100,00 0,00 0,00 859,95 3 081,60 33 990,00 10 877,00 20 281,45
Rocznie 421 200,00 20 305,68 3 120,75 10 319,40 34 870,84 384 455,00 62 954,00 254 755,33
Wynagrodzenie pracownika 35 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 586 zł
Fundusz Pracy (FP) 860 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 100,00 3 425,76 2 281,50 586,17 895,05 42 288,48 zł
Luty 35 100,00 3 425,76 2 281,50 586,17 895,05 42 288,48 zł
Marzec 35 100,00 3 425,76 2 281,50 586,17 895,05 42 288,48 zł
Kwiecień 35 100,00 3 425,76 2 281,50 586,17 895,05 42 288,48 zł
Maj 35 100,00 3 425,76 2 281,50 586,17 895,05 42 288,48 zł
Czerwiec 35 100,00 3 176,88 2 115,75 586,17 895,05 41 873,85 zł
Lipiec 35 100,00 0,00 0,00 586,17 895,05 36 581,22 zł
Sierpień 35 100,00 0,00 0,00 586,17 895,05 36 581,22 zł
Wrzesień 35 100,00 0,00 0,00 586,17 895,05 36 581,22 zł
Październik 35 100,00 0,00 0,00 586,17 895,05 36 581,22 zł
Listopad 35 100,00 0,00 0,00 586,17 895,05 36 581,22 zł
Grudzień 35 100,00 0,00 0,00 586,17 895,05 36 581,22 zł
Rocznie 421 200,00 20 305,68 13 523,25 7 034,04 10 740,60 472 803,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 35 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 257 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 35100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 35 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 527 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 803 zł
Zaliczka na podatek 2 990 zł
Całość - kwota brutto 35 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 100,00 3 425,76 526,50 0,00 2 803,30 24 918,00 2 990,00 25 354,28
Luty 35 100,00 3 425,76 526,50 0,00 2 803,30 24 918,00 2 990,00 25 354,28
Marzec 35 100,00 3 425,76 526,50 0,00 2 803,30 24 918,00 2 990,00 25 354,28
Kwiecień 35 100,00 3 425,76 526,50 0,00 2 803,30 24 918,00 2 990,00 25 354,28
Maj 35 100,00 3 425,76 526,50 0,00 2 803,30 24 918,00 2 990,00 25 354,28
Czerwiec 35 100,00 3 176,88 488,25 0,00 2 829,14 25 148,00 3 018,00 25 587,97
Lipiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 28 080,00 3 370,00 28 571,40
Sierpień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 28 080,00 3 370,00 28 571,40
Wrzesień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 28 080,00 3 370,00 28 571,40
Październik 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 28 080,00 3 370,00 28 571,40
Listopad 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 28 080,00 3 370,00 28 571,40
Grudzień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 28 080,00 3 370,00 28 571,40
Rocznie 421 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 799,64 318 218,00 2 390,00 323 787,77
Wynagrodzenie pracownika 35 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 860 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 702 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 100,00 3 425,76 2 281,50 0,00 895,05 41 702,31 zł
Luty 35 100,00 3 425,76 2 281,50 0,00 895,05 41 702,31 zł
Marzec 35 100,00 3 425,76 2 281,50 0,00 895,05 41 702,31 zł
Kwiecień 35 100,00 3 425,76 2 281,50 0,00 895,05 41 702,31 zł
Maj 35 100,00 3 425,76 2 281,50 0,00 895,05 41 702,31 zł
Czerwiec 35 100,00 3 176,88 2 115,75 0,00 895,05 41 287,68 zł
Lipiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 895,05 35 995,05 zł
Sierpień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 895,05 35 995,05 zł
Wrzesień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 895,05 35 995,05 zł
Październik 35 100,00 0,00 0,00 0,00 895,05 35 995,05 zł
Listopad 35 100,00 0,00 0,00 0,00 895,05 35 995,05 zł
Grudzień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 895,05 35 995,05 zł
Rocznie 421 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 740,60 465 769,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 354 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 702 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 35100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 35 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 774 zł
Całość - kwota brutto 35 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Luty 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Marzec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Kwiecień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Maj 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Czerwiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Lipiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Sierpień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Wrzesień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Październik 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Listopad 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Grudzień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 4 774,00 30 326,00
Rocznie 421 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 960,00 57 288,00 363 912,00
Wynagrodzenie pracownika 35 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Luty 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Marzec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Kwiecień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Maj 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Czerwiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Lipiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Sierpień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Wrzesień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Październik 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Listopad 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Grudzień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00 zł
Rocznie 421 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 35100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 35 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 159 zł
Zaliczka na podatek 9 007 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 9 007,00 0,00 22 934,00
Luty 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 10 807,00 0,00 21 134,00
Marzec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 10 807,00 0,00 21 134,00
Kwiecień 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 10 807,00 0,00 21 134,00
Maj 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 10 807,00 0,00 21 134,00
Czerwiec 35 100,00 0,00 0,00 0,00 3 159,00 0,00 10 807,00 0,00 21 134,00
Lipiec 35 100,00 176,27 72,24 0,00 3 159,00 15,08 10 723,00 0,00 20 954,41
Sierpień 35 100,00 176,27 72,24 0,00 3 159,00 15,08 10 723,00 0,00 20 954,41
Wrzesień 35 100,00 176,27 72,24 0,00 3 159,00 15,08 10 723,00 0,00 20 954,41
Październik 35 100,00 176,27 72,24 0,00 3 159,00 15,08 10 723,00 0,00 20 954,41
Listopad 35 100,00 176,27 72,24 0,00 3 159,00 15,08 10 723,00 0,00 20 954,41
Grudzień 35 100,00 176,27 72,24 0,00 3 159,00 15,08 10 723,00 0,00 20 954,41
Rocznie 421 200,00 1 057,62 433,44 0,00 37 908,00 0,00 127 380,00 0,00 254 330,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 35 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 934 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.