Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 121 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 524 zł
Ubezpieczenie chorobowe 855 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 710 zł
Zaliczka na podatek 3 284 zł
Całość - kwota brutto 34 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 900,00 3 406,24 523,50 855,05 2 710,37 29 865,00 3 284,00 24 120,84
Luty 34 900,00 3 406,24 523,50 855,05 2 710,37 29 865,00 3 284,00 24 120,84
Marzec 34 900,00 3 406,24 523,50 855,05 2 710,37 29 865,00 3 284,00 24 120,84
Kwiecień 34 900,00 3 406,24 523,50 855,05 2 710,37 29 865,00 3 284,00 24 120,84
Maj 34 900,00 3 406,24 523,50 855,05 2 710,37 29 865,00 9 384,00 18 020,84
Czerwiec 34 900,00 3 274,48 503,25 855,05 2 724,05 30 017,00 9 605,00 17 938,17
Lipiec 34 900,00 0,00 0,00 855,05 3 064,05 33 795,00 10 814,00 20 166,90
Sierpień 34 900,00 0,00 0,00 855,05 3 064,05 33 795,00 10 814,00 20 166,90
Wrzesień 34 900,00 0,00 0,00 855,05 3 064,05 33 795,00 10 814,00 20 166,90
Październik 34 900,00 0,00 0,00 855,05 3 064,05 33 795,00 10 814,00 20 166,90
Listopad 34 900,00 0,00 0,00 855,05 3 064,05 33 795,00 10 814,00 20 166,90
Grudzień 34 900,00 0,00 0,00 855,05 3 064,05 33 795,00 10 814,00 20 166,90
Rocznie 418 800,00 20 305,68 3 120,75 10 260,60 34 660,20 382 112,00 62 347,00 253 443,77
Wynagrodzenie pracownika 34 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 583 zł
Fundusz Pracy (FP) 855 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 42 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 900,00 3 406,24 2 268,50 582,83 889,95 42 047,52 zł
Luty 34 900,00 3 406,24 2 268,50 582,83 889,95 42 047,52 zł
Marzec 34 900,00 3 406,24 2 268,50 582,83 889,95 42 047,52 zł
Kwiecień 34 900,00 3 406,24 2 268,50 582,83 889,95 42 047,52 zł
Maj 34 900,00 3 406,24 2 268,50 582,83 889,95 42 047,52 zł
Czerwiec 34 900,00 3 274,48 2 180,75 582,83 889,95 41 828,01 zł
Lipiec 34 900,00 0,00 0,00 582,83 889,95 36 372,78 zł
Sierpień 34 900,00 0,00 0,00 582,83 889,95 36 372,78 zł
Wrzesień 34 900,00 0,00 0,00 582,83 889,95 36 372,78 zł
Październik 34 900,00 0,00 0,00 582,83 889,95 36 372,78 zł
Listopad 34 900,00 0,00 0,00 582,83 889,95 36 372,78 zł
Grudzień 34 900,00 0,00 0,00 582,83 889,95 36 372,78 zł
Rocznie 418 800,00 20 305,68 13 523,25 6 993,96 10 679,40 470 302,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 121 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 42 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 524 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 787 zł
Zaliczka na podatek 2 973 zł
Całość - kwota brutto 34 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 900,00 3 406,24 523,50 0,00 2 787,32 24 776,00 2 973,00 25 209,82
Luty 34 900,00 3 406,24 523,50 0,00 2 787,32 24 776,00 2 973,00 25 209,82
Marzec 34 900,00 3 406,24 523,50 0,00 2 787,32 24 776,00 2 973,00 25 209,82
Kwiecień 34 900,00 3 406,24 523,50 0,00 2 787,32 24 776,00 2 973,00 25 209,82
Maj 34 900,00 3 406,24 523,50 0,00 2 787,32 24 776,00 2 973,00 25 209,82
Czerwiec 34 900,00 3 274,48 503,25 0,00 2 801,00 24 898,00 2 988,00 25 333,51
Lipiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 27 920,00 3 350,00 28 408,60
Sierpień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 27 920,00 3 350,00 28 408,60
Wrzesień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 27 920,00 3 350,00 28 408,60
Październik 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 27 920,00 3 350,00 28 408,60
Listopad 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 27 920,00 3 350,00 28 408,60
Grudzień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 27 920,00 3 350,00 28 408,60
Rocznie 418 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 583,60 316 298,00 2 371,00 321 834,21
Wynagrodzenie pracownika 34 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 855 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 900,00 3 406,24 2 268,50 0,00 889,95 41 464,69 zł
Luty 34 900,00 3 406,24 2 268,50 0,00 889,95 41 464,69 zł
Marzec 34 900,00 3 406,24 2 268,50 0,00 889,95 41 464,69 zł
Kwiecień 34 900,00 3 406,24 2 268,50 0,00 889,95 41 464,69 zł
Maj 34 900,00 3 406,24 2 268,50 0,00 889,95 41 464,69 zł
Czerwiec 34 900,00 3 274,48 2 180,75 0,00 889,95 41 245,18 zł
Lipiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 889,95 35 789,95 zł
Sierpień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 889,95 35 789,95 zł
Wrzesień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 889,95 35 789,95 zł
Październik 34 900,00 0,00 0,00 0,00 889,95 35 789,95 zł
Listopad 34 900,00 0,00 0,00 0,00 889,95 35 789,95 zł
Grudzień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 889,95 35 789,95 zł
Rocznie 418 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 679,40 463 308,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 746 zł
Całość - kwota brutto 34 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Luty 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Marzec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Kwiecień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Maj 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Czerwiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Lipiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Sierpień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Wrzesień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Październik 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Listopad 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Grudzień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 920,00 4 746,00 30 154,00
Rocznie 418 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 040,00 56 952,00 361 848,00
Wynagrodzenie pracownika 34 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Luty 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Marzec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Kwiecień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Maj 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Czerwiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Lipiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Sierpień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Wrzesień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Październik 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Listopad 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Grudzień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 zł
Rocznie 418 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 141 zł
Zaliczka na podatek 8 943 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 0,00 8 943,00 0,00 22 816,00
Luty 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 0,00 10 743,00 0,00 21 016,00
Marzec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 0,00 10 743,00 0,00 21 016,00
Kwiecień 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 0,00 10 743,00 0,00 21 016,00
Maj 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 0,00 10 743,00 0,00 21 016,00
Czerwiec 34 900,00 0,00 0,00 0,00 3 141,00 0,00 10 743,00 0,00 21 016,00
Lipiec 34 900,00 176,27 72,24 0,00 3 141,00 15,08 10 659,00 0,00 20 836,41
Sierpień 34 900,00 176,27 72,24 0,00 3 141,00 15,08 10 659,00 0,00 20 836,41
Wrzesień 34 900,00 176,27 72,24 0,00 3 141,00 15,08 10 659,00 0,00 20 836,41
Październik 34 900,00 176,27 72,24 0,00 3 141,00 15,08 10 659,00 0,00 20 836,41
Listopad 34 900,00 176,27 72,24 0,00 3 141,00 15,08 10 659,00 0,00 20 836,41
Grudzień 34 900,00 176,27 72,24 0,00 3 141,00 15,08 10 659,00 0,00 20 836,41
Rocznie 418 800,00 1 057,62 433,44 0,00 37 692,00 0,00 126 612,00 0,00 252 914,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 816 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.