Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 518 zł
Ubezpieczenie chorobowe 845 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 679 zł
Zaliczka na podatek 3 242 zł
Całość - kwota brutto 34 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 500,00 3 367,20 517,50 845,25 2 679,30 29 520,00 3 242,00 23 848,75
Luty 34 500,00 3 367,20 517,50 845,25 2 679,30 29 520,00 3 242,00 23 848,75
Marzec 34 500,00 3 367,20 517,50 845,25 2 679,30 29 520,00 3 242,00 23 848,75
Kwiecień 34 500,00 3 367,20 517,50 845,25 2 679,30 29 520,00 3 242,00 23 848,75
Maj 34 500,00 3 367,20 517,50 845,25 2 679,30 29 520,00 8 832,00 18 258,75
Czerwiec 34 500,00 3 367,20 517,50 845,25 2 679,30 29 520,00 9 446,00 17 644,75
Lipiec 34 500,00 102,48 15,75 845,25 3 018,29 33 287,00 10 652,00 19 866,23
Sierpień 34 500,00 0,00 0,00 845,25 3 028,93 33 405,00 10 690,00 19 935,82
Wrzesień 34 500,00 0,00 0,00 845,25 3 028,93 33 405,00 10 690,00 19 935,82
Październik 34 500,00 0,00 0,00 845,25 3 028,93 33 405,00 10 690,00 19 935,82
Listopad 34 500,00 0,00 0,00 845,25 3 028,93 33 405,00 10 690,00 19 935,82
Grudzień 34 500,00 0,00 0,00 845,25 3 028,93 33 405,00 10 690,00 19 935,82
Rocznie 414 000,00 20 305,68 3 120,75 10 143,00 34 238,74 377 432,00 61 111,00 250 843,83
Wynagrodzenie pracownika 34 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 576 zł
Fundusz Pracy (FP) 845 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 500,00 3 367,20 2 242,50 576,15 879,75 41 565,60 zł
Luty 34 500,00 3 367,20 2 242,50 576,15 879,75 41 565,60 zł
Marzec 34 500,00 3 367,20 2 242,50 576,15 879,75 41 565,60 zł
Kwiecień 34 500,00 3 367,20 2 242,50 576,15 879,75 41 565,60 zł
Maj 34 500,00 3 367,20 2 242,50 576,15 879,75 41 565,60 zł
Czerwiec 34 500,00 3 367,20 2 242,50 576,15 879,75 41 565,60 zł
Lipiec 34 500,00 102,48 68,25 576,15 879,75 36 126,63 zł
Sierpień 34 500,00 0,00 0,00 576,15 879,75 35 955,90 zł
Wrzesień 34 500,00 0,00 0,00 576,15 879,75 35 955,90 zł
Październik 34 500,00 0,00 0,00 576,15 879,75 35 955,90 zł
Listopad 34 500,00 0,00 0,00 576,15 879,75 35 955,90 zł
Grudzień 34 500,00 0,00 0,00 576,15 879,75 35 955,90 zł
Rocznie 414 000,00 20 305,68 13 523,25 6 913,80 10 557,00 465 299,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 518 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 755 zł
Zaliczka na podatek 2 939 zł
Całość - kwota brutto 34 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 500,00 3 367,20 517,50 0,00 2 755,38 24 492,00 2 939,00 24 920,88
Luty 34 500,00 3 367,20 517,50 0,00 2 755,38 24 492,00 2 939,00 24 920,88
Marzec 34 500,00 3 367,20 517,50 0,00 2 755,38 24 492,00 2 939,00 24 920,88
Kwiecień 34 500,00 3 367,20 517,50 0,00 2 755,38 24 492,00 2 939,00 24 920,88
Maj 34 500,00 3 367,20 517,50 0,00 2 755,38 24 492,00 2 939,00 24 920,88
Czerwiec 34 500,00 3 367,20 517,50 0,00 2 755,38 24 492,00 2 939,00 24 920,88
Lipiec 34 500,00 102,48 15,75 0,00 3 094,36 27 505,00 3 301,00 27 986,81
Sierpień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 27 600,00 3 312,00 28 083,00
Wrzesień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 27 600,00 3 312,00 28 083,00
Październik 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 27 600,00 3 312,00 28 083,00
Listopad 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 27 600,00 3 312,00 28 083,00
Grudzień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 27 600,00 3 312,00 28 083,00
Rocznie 414 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 151,64 312 457,00 2 345,00 317 927,09
Wynagrodzenie pracownika 34 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 845 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 40 989 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 500,00 3 367,20 2 242,50 0,00 879,75 40 989,45 zł
Luty 34 500,00 3 367,20 2 242,50 0,00 879,75 40 989,45 zł
Marzec 34 500,00 3 367,20 2 242,50 0,00 879,75 40 989,45 zł
Kwiecień 34 500,00 3 367,20 2 242,50 0,00 879,75 40 989,45 zł
Maj 34 500,00 3 367,20 2 242,50 0,00 879,75 40 989,45 zł
Czerwiec 34 500,00 3 367,20 2 242,50 0,00 879,75 40 989,45 zł
Lipiec 34 500,00 102,48 68,25 0,00 879,75 35 550,48 zł
Sierpień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 879,75 35 379,75 zł
Wrzesień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 879,75 35 379,75 zł
Październik 34 500,00 0,00 0,00 0,00 879,75 35 379,75 zł
Listopad 34 500,00 0,00 0,00 0,00 879,75 35 379,75 zł
Grudzień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 879,75 35 379,75 zł
Rocznie 414 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 557,00 458 385,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 921 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 989 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 692 zł
Całość - kwota brutto 34 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Luty 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Marzec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Kwiecień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Maj 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Czerwiec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Lipiec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Sierpień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Wrzesień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Październik 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Listopad 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Grudzień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 600,00 4 692,00 29 808,00
Rocznie 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 200,00 56 304,00 357 696,00
Wynagrodzenie pracownika 34 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Luty 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Marzec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Kwiecień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Maj 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Czerwiec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Lipiec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Sierpień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Wrzesień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Październik 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Listopad 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Grudzień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 zł
Rocznie 414 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 808 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 105 zł
Zaliczka na podatek 8 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 0,00 8 815,00 0,00 22 580,00
Luty 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 0,00 10 615,00 0,00 20 780,00
Marzec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 0,00 10 615,00 0,00 20 780,00
Kwiecień 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 0,00 10 615,00 0,00 20 780,00
Maj 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 0,00 10 615,00 0,00 20 780,00
Czerwiec 34 500,00 0,00 0,00 0,00 3 105,00 0,00 10 615,00 0,00 20 780,00
Lipiec 34 500,00 176,27 72,24 0,00 3 105,00 15,08 10 531,00 0,00 20 600,41
Sierpień 34 500,00 176,27 72,24 0,00 3 105,00 15,08 10 531,00 0,00 20 600,41
Wrzesień 34 500,00 176,27 72,24 0,00 3 105,00 15,08 10 531,00 0,00 20 600,41
Październik 34 500,00 176,27 72,24 0,00 3 105,00 15,08 10 531,00 0,00 20 600,41
Listopad 34 500,00 176,27 72,24 0,00 3 105,00 15,08 10 531,00 0,00 20 600,41
Grudzień 34 500,00 176,27 72,24 0,00 3 105,00 15,08 10 531,00 0,00 20 600,41
Rocznie 414 000,00 1 057,62 433,44 0,00 37 260,00 0,00 125 076,00 0,00 250 082,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 580 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.