Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 522 zł
Ubezpieczenie chorobowe 853 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 703 zł
Zaliczka na podatek 3 273 zł
Całość - kwota brutto 34 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 800,00 3 396,48 522,00 852,60 2 702,60 29 779,00 3 273,00 24 053,32
Luty 34 800,00 3 396,48 522,00 852,60 2 702,60 29 779,00 3 273,00 24 053,32
Marzec 34 800,00 3 396,48 522,00 852,60 2 702,60 29 779,00 3 273,00 24 053,32
Kwiecień 34 800,00 3 396,48 522,00 852,60 2 702,60 29 779,00 3 273,00 24 053,32
Maj 34 800,00 3 396,48 522,00 852,60 2 702,60 29 779,00 9 246,00 18 080,32
Czerwiec 34 800,00 3 323,28 510,75 852,60 2 710,20 29 863,00 9 556,00 17 847,17
Lipiec 34 800,00 0,00 0,00 852,60 3 055,27 33 697,00 10 783,00 20 109,13
Sierpień 34 800,00 0,00 0,00 852,60 3 055,27 33 697,00 10 783,00 20 109,13
Wrzesień 34 800,00 0,00 0,00 852,60 3 055,27 33 697,00 10 783,00 20 109,13
Październik 34 800,00 0,00 0,00 852,60 3 055,27 33 697,00 10 783,00 20 109,13
Listopad 34 800,00 0,00 0,00 852,60 3 055,27 33 697,00 10 783,00 20 109,13
Grudzień 34 800,00 0,00 0,00 852,60 3 055,27 33 697,00 10 783,00 20 109,13
Rocznie 417 600,00 20 305,68 3 120,75 10 231,20 34 554,82 380 940,00 62 042,00 252 795,55
Wynagrodzenie pracownika 34 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 262 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 581 zł
Fundusz Pracy (FP) 853 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 927 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 800,00 3 396,48 2 262,00 581,16 887,40 41 927,04 zł
Luty 34 800,00 3 396,48 2 262,00 581,16 887,40 41 927,04 zł
Marzec 34 800,00 3 396,48 2 262,00 581,16 887,40 41 927,04 zł
Kwiecień 34 800,00 3 396,48 2 262,00 581,16 887,40 41 927,04 zł
Maj 34 800,00 3 396,48 2 262,00 581,16 887,40 41 927,04 zł
Czerwiec 34 800,00 3 323,28 2 213,25 581,16 887,40 41 805,09 zł
Lipiec 34 800,00 0,00 0,00 581,16 887,40 36 268,56 zł
Sierpień 34 800,00 0,00 0,00 581,16 887,40 36 268,56 zł
Wrzesień 34 800,00 0,00 0,00 581,16 887,40 36 268,56 zł
Październik 34 800,00 0,00 0,00 581,16 887,40 36 268,56 zł
Listopad 34 800,00 0,00 0,00 581,16 887,40 36 268,56 zł
Grudzień 34 800,00 0,00 0,00 581,16 887,40 36 268,56 zł
Rocznie 417 600,00 20 305,68 13 523,25 6 973,92 10 648,80 469 051,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 053 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 927 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 522 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 779 zł
Zaliczka na podatek 2 965 zł
Całość - kwota brutto 34 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 800,00 3 396,48 522,00 0,00 2 779,34 24 705,00 2 965,00 25 137,58
Luty 34 800,00 3 396,48 522,00 0,00 2 779,34 24 705,00 2 965,00 25 137,58
Marzec 34 800,00 3 396,48 522,00 0,00 2 779,34 24 705,00 2 965,00 25 137,58
Kwiecień 34 800,00 3 396,48 522,00 0,00 2 779,34 24 705,00 2 965,00 25 137,58
Maj 34 800,00 3 396,48 522,00 0,00 2 779,34 24 705,00 2 965,00 25 137,58
Czerwiec 34 800,00 3 323,28 510,75 0,00 2 786,94 24 773,00 2 973,00 25 206,27
Lipiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 27 840,00 3 341,00 28 327,20
Sierpień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 27 840,00 3 341,00 28 327,20
Wrzesień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 27 840,00 3 341,00 28 327,20
Październik 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 27 840,00 3 341,00 28 327,20
Listopad 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 27 840,00 3 341,00 28 327,20
Grudzień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 27 840,00 3 341,00 28 327,20
Rocznie 417 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 475,64 315 338,00 2 365,00 320 857,37
Wynagrodzenie pracownika 34 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 262 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 853 zł
FGŚP 35 zł
Cała kwota 41 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 800,00 3 396,48 2 262,00 0,00 887,40 41 345,88 zł
Luty 34 800,00 3 396,48 2 262,00 0,00 887,40 41 345,88 zł
Marzec 34 800,00 3 396,48 2 262,00 0,00 887,40 41 345,88 zł
Kwiecień 34 800,00 3 396,48 2 262,00 0,00 887,40 41 345,88 zł
Maj 34 800,00 3 396,48 2 262,00 0,00 887,40 41 345,88 zł
Czerwiec 34 800,00 3 323,28 2 213,25 0,00 887,40 41 223,93 zł
Lipiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 887,40 35 687,40 zł
Sierpień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 887,40 35 687,40 zł
Wrzesień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 887,40 35 687,40 zł
Październik 34 800,00 0,00 0,00 0,00 887,40 35 687,40 zł
Listopad 34 800,00 0,00 0,00 0,00 887,40 35 687,40 zł
Grudzień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 887,40 35 687,40 zł
Rocznie 417 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 648,80 462 077,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 733 zł
Całość - kwota brutto 34 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Luty 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Marzec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Kwiecień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Maj 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Czerwiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Lipiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Sierpień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Wrzesień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Październik 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Listopad 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Grudzień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 733,00 30 067,00
Rocznie 417 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 080,00 56 796,00 360 804,00
Wynagrodzenie pracownika 34 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Luty 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Marzec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Kwiecień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Maj 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Czerwiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Lipiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Sierpień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Wrzesień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Październik 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Listopad 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Grudzień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł
Rocznie 417 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 132 zł
Zaliczka na podatek 8 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 0,00 8 911,00 0,00 22 757,00
Luty 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 0,00 10 711,00 0,00 20 957,00
Marzec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 0,00 10 711,00 0,00 20 957,00
Kwiecień 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 0,00 10 711,00 0,00 20 957,00
Maj 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 0,00 10 711,00 0,00 20 957,00
Czerwiec 34 800,00 0,00 0,00 0,00 3 132,00 0,00 10 711,00 0,00 20 957,00
Lipiec 34 800,00 176,27 72,24 0,00 3 132,00 15,08 10 627,00 0,00 20 777,41
Sierpień 34 800,00 176,27 72,24 0,00 3 132,00 15,08 10 627,00 0,00 20 777,41
Wrzesień 34 800,00 176,27 72,24 0,00 3 132,00 15,08 10 627,00 0,00 20 777,41
Październik 34 800,00 176,27 72,24 0,00 3 132,00 15,08 10 627,00 0,00 20 777,41
Listopad 34 800,00 176,27 72,24 0,00 3 132,00 15,08 10 627,00 0,00 20 777,41
Grudzień 34 800,00 176,27 72,24 0,00 3 132,00 15,08 10 627,00 0,00 20 777,41
Rocznie 417 600,00 1 057,62 433,44 0,00 37 584,00 0,00 126 228,00 0,00 252 206,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 757 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.