Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 515 zł
Ubezpieczenie chorobowe 840 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 664 zł
Zaliczka na podatek 3 222 zł
Całość - kwota brutto 34 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 300,00 3 347,68 514,50 840,35 2 663,77 29 347,00 3 222,00 23 711,70
Luty 34 300,00 3 347,68 514,50 840,35 2 663,77 29 347,00 3 222,00 23 711,70
Marzec 34 300,00 3 347,68 514,50 840,35 2 663,77 29 347,00 3 222,00 23 711,70
Kwiecień 34 300,00 3 347,68 514,50 840,35 2 663,77 29 347,00 3 222,00 23 711,70
Maj 34 300,00 3 347,68 514,50 840,35 2 663,77 29 347,00 8 569,00 18 364,70
Czerwiec 34 300,00 3 347,68 514,50 840,35 2 663,77 29 347,00 9 391,00 17 542,70
Lipiec 34 300,00 219,60 33,75 840,35 2 988,57 32 956,00 10 546,00 19 671,73
Sierpień 34 300,00 0,00 0,00 840,35 3 011,37 33 210,00 10 627,00 19 821,28
Wrzesień 34 300,00 0,00 0,00 840,35 3 011,37 33 210,00 10 627,00 19 821,28
Październik 34 300,00 0,00 0,00 840,35 3 011,37 33 210,00 10 627,00 19 821,28
Listopad 34 300,00 0,00 0,00 840,35 3 011,37 33 210,00 10 627,00 19 821,28
Grudzień 34 300,00 0,00 0,00 840,35 3 011,37 33 210,00 10 627,00 19 821,28
Rocznie 411 600,00 20 305,68 3 120,75 10 084,20 34 028,04 375 088,00 60 501,00 249 532,33
Wynagrodzenie pracownika 34 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 573 zł
Fundusz Pracy (FP) 840 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 41 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 300,00 3 347,68 2 229,50 572,81 874,65 41 324,64 zł
Luty 34 300,00 3 347,68 2 229,50 572,81 874,65 41 324,64 zł
Marzec 34 300,00 3 347,68 2 229,50 572,81 874,65 41 324,64 zł
Kwiecień 34 300,00 3 347,68 2 229,50 572,81 874,65 41 324,64 zł
Maj 34 300,00 3 347,68 2 229,50 572,81 874,65 41 324,64 zł
Czerwiec 34 300,00 3 347,68 2 229,50 572,81 874,65 41 324,64 zł
Lipiec 34 300,00 219,60 146,25 572,81 874,65 36 113,31 zł
Sierpień 34 300,00 0,00 0,00 572,81 874,65 35 747,46 zł
Wrzesień 34 300,00 0,00 0,00 572,81 874,65 35 747,46 zł
Październik 34 300,00 0,00 0,00 572,81 874,65 35 747,46 zł
Listopad 34 300,00 0,00 0,00 572,81 874,65 35 747,46 zł
Grudzień 34 300,00 0,00 0,00 572,81 874,65 35 747,46 zł
Rocznie 411 600,00 20 305,68 13 523,25 6 873,72 10 495,80 462 798,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 34 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 712 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 41 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 515 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 739 zł
Zaliczka na podatek 2 922 zł
Całość - kwota brutto 34 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 300,00 3 347,68 514,50 0,00 2 739,40 24 350,00 2 922,00 24 776,42
Luty 34 300,00 3 347,68 514,50 0,00 2 739,40 24 350,00 2 922,00 24 776,42
Marzec 34 300,00 3 347,68 514,50 0,00 2 739,40 24 350,00 2 922,00 24 776,42
Kwiecień 34 300,00 3 347,68 514,50 0,00 2 739,40 24 350,00 2 922,00 24 776,42
Maj 34 300,00 3 347,68 514,50 0,00 2 739,40 24 350,00 2 922,00 24 776,42
Czerwiec 34 300,00 3 347,68 514,50 0,00 2 739,40 24 350,00 2 922,00 24 776,42
Lipiec 34 300,00 219,60 33,75 0,00 3 064,20 27 237,00 3 268,00 27 714,01
Sierpień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 27 440,00 3 293,00 27 920,20
Wrzesień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 27 440,00 3 293,00 27 920,20
Październik 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 27 440,00 3 293,00 27 920,20
Listopad 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 27 440,00 3 293,00 27 920,20
Grudzień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 27 440,00 3 293,00 27 920,20
Rocznie 411 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 34 935,60 310 537,00 2 332,00 315 973,53
Wynagrodzenie pracownika 34 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 840 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 300,00 3 347,68 2 229,50 0,00 874,65 40 751,83 zł
Luty 34 300,00 3 347,68 2 229,50 0,00 874,65 40 751,83 zł
Marzec 34 300,00 3 347,68 2 229,50 0,00 874,65 40 751,83 zł
Kwiecień 34 300,00 3 347,68 2 229,50 0,00 874,65 40 751,83 zł
Maj 34 300,00 3 347,68 2 229,50 0,00 874,65 40 751,83 zł
Czerwiec 34 300,00 3 347,68 2 229,50 0,00 874,65 40 751,83 zł
Lipiec 34 300,00 219,60 146,25 0,00 874,65 35 540,50 zł
Sierpień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 874,65 35 174,65 zł
Wrzesień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 874,65 35 174,65 zł
Październik 34 300,00 0,00 0,00 0,00 874,65 35 174,65 zł
Listopad 34 300,00 0,00 0,00 0,00 874,65 35 174,65 zł
Grudzień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 874,65 35 174,65 zł
Rocznie 411 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 495,80 455 924,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 776 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 40 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 665 zł
Całość - kwota brutto 34 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Luty 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Marzec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Kwiecień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Maj 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Czerwiec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Lipiec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Sierpień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Wrzesień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Październik 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Listopad 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Grudzień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 440,00 4 665,00 29 635,00
Rocznie 411 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 280,00 55 980,00 355 620,00
Wynagrodzenie pracownika 34 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Luty 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Marzec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Kwiecień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Maj 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Czerwiec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Lipiec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Sierpień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Wrzesień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Październik 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Listopad 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Grudzień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 zł
Rocznie 411 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 635 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 462 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 087 zł
Zaliczka na podatek 8 751 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 0,00 8 751,00 0,00 22 462,00
Luty 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 0,00 10 551,00 0,00 20 662,00
Marzec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 0,00 10 551,00 0,00 20 662,00
Kwiecień 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 0,00 10 551,00 0,00 20 662,00
Maj 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 0,00 10 551,00 0,00 20 662,00
Czerwiec 34 300,00 0,00 0,00 0,00 3 087,00 0,00 10 551,00 0,00 20 662,00
Lipiec 34 300,00 176,27 72,24 0,00 3 087,00 15,08 10 467,00 0,00 20 482,41
Sierpień 34 300,00 176,27 72,24 0,00 3 087,00 15,08 10 467,00 0,00 20 482,41
Wrzesień 34 300,00 176,27 72,24 0,00 3 087,00 15,08 10 467,00 0,00 20 482,41
Październik 34 300,00 176,27 72,24 0,00 3 087,00 15,08 10 467,00 0,00 20 482,41
Listopad 34 300,00 176,27 72,24 0,00 3 087,00 15,08 10 467,00 0,00 20 482,41
Grudzień 34 300,00 176,27 72,24 0,00 3 087,00 15,08 10 467,00 0,00 20 482,41
Rocznie 411 600,00 1 057,62 433,44 0,00 37 044,00 0,00 124 308,00 0,00 248 666,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 34 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 462 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.