Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 732 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 195 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 788 zł
Zaliczka na podatek 2 900 zł
Całość - kwota brutto 48 781 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 781,00 4 761,03 731,72 1 195,13 3 788,38 41 843,00 2 900,00 35 404,74
Luty 48 781,00 4 761,03 731,72 1 195,13 3 788,38 41 843,00 2 900,00 35 404,74
Marzec 48 781,00 4 761,03 731,72 1 195,13 3 788,38 41 843,00 3 729,00 34 575,74
Kwiecień 48 781,00 3 056,53 469,74 1 195,13 3 965,36 43 810,00 10 054,00 30 040,24
Maj 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Czerwiec 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Lipiec 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Sierpień 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Wrzesień 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Październik 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Listopad 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Grudzień 48 781,00 0,00 0,00 1 195,13 4 282,73 47 336,00 10 865,00 32 438,14
Rocznie 585 372,00 17 339,62 2 664,90 14 341,56 49 592,34 548 027,00 106 503,00 394 930,58
Wynagrodzenie pracownika 48 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 815 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 195 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 781,00 4 761,03 3 170,77 814,64 1 243,91 58 771,35 zł
Luty 48 781,00 4 761,03 3 170,77 814,64 1 243,91 58 771,35 zł
Marzec 48 781,00 4 761,03 3 170,77 814,64 1 243,91 58 771,35 zł
Kwiecień 48 781,00 3 056,53 2 035,59 814,64 1 243,91 55 931,67 zł
Maj 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Czerwiec 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Lipiec 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Sierpień 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Wrzesień 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Październik 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Listopad 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Grudzień 48 781,00 0,00 0,00 814,64 1 243,91 50 839,55 zł
Rocznie 585 372,00 17 339,62 11 547,90 9 775,68 14 926,92 638 962,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 781 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 405 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 405 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 685 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 647 zł
Zaliczka na podatek 2 370 zł
Całość - kwota brutto 45 658 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 658,00 4 456,22 684,87 0,00 3 646,52 32 414,00 2 370,00 34 500,39
Luty 45 658,00 4 456,22 684,87 0,00 3 646,52 32 414,00 2 370,00 34 500,39
Marzec 45 658,00 4 456,22 684,87 0,00 3 646,52 32 414,00 2 370,00 34 500,39
Kwiecień 45 658,00 3 970,96 610,29 0,00 3 696,91 32 861,00 2 403,00 34 976,84
Maj 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Czerwiec 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Lipiec 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Sierpień 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Wrzesień 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Październik 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Listopad 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Grudzień 45 658,00 0,00 0,00 0,00 4 109,22 36 526,00 2 671,00 38 877,78
Rocznie 547 896,00 17 339,62 2 664,90 0,00 47 510,23 422 311,00 30 881,00 449 500,25
Wynagrodzenie pracownika 45 658 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 968 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 119 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 658,00 4 456,22 2 967,77 0,00 1 164,28 54 246,27 zł
Luty 45 658,00 4 456,22 2 967,77 0,00 1 164,28 54 246,27 zł
Marzec 45 658,00 4 456,22 2 967,77 0,00 1 164,28 54 246,27 zł
Kwiecień 45 658,00 3 970,96 2 644,59 0,00 1 164,28 53 437,83 zł
Maj 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Czerwiec 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Lipiec 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Sierpień 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Wrzesień 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Październik 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Listopad 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Grudzień 45 658,00 0,00 0,00 0,00 1 164,28 46 822,28 zł
Rocznie 547 896,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 971,36 590 754,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 658 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 431 zł
Całość - kwota brutto 39 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Luty 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Marzec 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Kwiecień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Maj 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Czerwiec 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Lipiec 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Sierpień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Wrzesień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Październik 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Listopad 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Grudzień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 945,00 5 431,00 34 500,00
Rocznie 479 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 340,00 65 172,00 414 000,00
Wynagrodzenie pracownika 39 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Luty 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Marzec 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Kwiecień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Maj 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Czerwiec 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Lipiec 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Sierpień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Wrzesień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Październik 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Listopad 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Grudzień 39 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 931,00 zł
Rocznie 479 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 080 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 080,00 0,00 30 498,00
Luty 41 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 0,00 28 698,00
Marzec 41 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 0,00 28 698,00
Kwiecień 41 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 0,00 28 698,00
Maj 41 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 0,00 28 698,00
Czerwiec 41 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 0,00 28 698,00
Lipiec 41 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 795,00 0,00 28 519,41
Sierpień 41 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 795,00 0,00 28 519,41
Wrzesień 41 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 795,00 0,00 28 519,41
Październik 41 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 795,00 0,00 28 519,41
Listopad 41 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 795,00 0,00 28 519,41
Grudzień 41 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 795,00 0,00 28 519,41
Rocznie 498 936,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 152 250,00 0,00 345 104,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 498 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.