Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 643 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 049 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 327 zł
Zaliczka na podatek 4 105 zł
Całość - kwota brutto 42 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 835,00 4 180,70 642,53 1 049,46 3 326,61 36 712,00 4 105,00 29 530,70
Luty 42 835,00 4 180,70 642,53 1 049,46 3 326,61 36 712,00 4 105,00 29 530,70
Marzec 42 835,00 4 180,70 642,53 1 049,46 3 326,61 36 712,00 4 105,00 29 530,70
Kwiecień 42 835,00 4 180,70 642,53 1 049,46 3 326,61 36 712,00 9 475,00 24 160,70
Maj 42 835,00 3 582,88 550,63 1 049,46 3 388,68 37 402,00 11 969,00 22 294,35
Czerwiec 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Lipiec 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Sierpień 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Wrzesień 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Październik 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Listopad 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Grudzień 42 835,00 0,00 0,00 1 049,46 3 760,70 41 536,00 13 292,00 24 732,84
Rocznie 514 020,00 20 305,68 3 120,75 12 593,52 43 020,02 475 002,00 83 782,00 308 177,03
Wynagrodzenie pracownika 42 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 784 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 715 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 049 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 608 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 835,00 4 180,70 2 784,28 715,34 1 092,30 51 607,62 zł
Luty 42 835,00 4 180,70 2 784,28 715,34 1 092,30 51 607,62 zł
Marzec 42 835,00 4 180,70 2 784,28 715,34 1 092,30 51 607,62 zł
Kwiecień 42 835,00 4 180,70 2 784,28 715,34 1 092,30 51 607,62 zł
Maj 42 835,00 3 582,88 2 386,13 715,34 1 092,30 50 611,65 zł
Czerwiec 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Lipiec 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Sierpień 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Wrzesień 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Październik 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Listopad 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Grudzień 42 835,00 0,00 0,00 715,34 1 092,30 44 642,64 zł
Rocznie 514 020,00 20 305,68 13 523,25 8 584,08 13 107,60 569 540,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 531 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 531 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 608 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 914 zł
Ubezpieczenie rentowe 602 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 203 zł
Zaliczka na podatek 3 416 zł
Całość - kwota brutto 40 103 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 103,00 3 914,05 601,55 0,00 3 202,87 28 470,00 3 416,00 28 968,13
Luty 40 103,00 3 914,05 601,55 0,00 3 202,87 28 470,00 3 416,00 28 968,13
Marzec 40 103,00 3 914,05 601,55 0,00 3 202,87 28 470,00 3 416,00 28 968,13
Kwiecień 40 103,00 3 914,05 601,55 0,00 3 202,87 28 470,00 3 416,00 28 968,13
Maj 40 103,00 3 914,05 601,55 0,00 3 202,87 28 470,00 3 416,00 28 968,13
Czerwiec 40 103,00 735,43 113,00 0,00 3 532,91 31 404,00 3 768,00 31 953,18
Lipiec 40 103,00 0,00 0,00 0,00 3 609,27 32 082,00 3 850,00 32 643,89
Sierpień 40 103,00 0,00 0,00 0,00 3 609,27 32 082,00 3 850,00 32 643,89
Wrzesień 40 103,00 0,00 0,00 0,00 3 609,27 32 082,00 3 850,00 32 643,89
Październik 40 103,00 0,00 0,00 0,00 3 609,27 32 082,00 3 850,00 32 643,89
Listopad 40 103,00 0,00 0,00 0,00 3 609,27 32 082,00 3 850,00 32 643,89
Grudzień 40 103,00 0,00 0,00 0,00 3 609,27 32 082,00 3 850,00 32 643,89
Rocznie 481 236,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 202,88 366 246,00 2 752,00 372 657,17
Wynagrodzenie pracownika 40 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 914 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 607 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 983 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 646 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 103,00 3 914,05 2 606,70 0,00 1 022,62 47 646,37 zł
Luty 40 103,00 3 914,05 2 606,70 0,00 1 022,62 47 646,37 zł
Marzec 40 103,00 3 914,05 2 606,70 0,00 1 022,62 47 646,37 zł
Kwiecień 40 103,00 3 914,05 2 606,70 0,00 1 022,62 47 646,37 zł
Maj 40 103,00 3 914,05 2 606,70 0,00 1 022,62 47 646,37 zł
Czerwiec 40 103,00 735,43 489,75 0,00 1 022,62 42 350,80 zł
Lipiec 40 103,00 0,00 0,00 0,00 1 022,62 41 125,62 zł
Sierpień 40 103,00 0,00 0,00 0,00 1 022,62 41 125,62 zł
Wrzesień 40 103,00 0,00 0,00 0,00 1 022,62 41 125,62 zł
Październik 40 103,00 0,00 0,00 0,00 1 022,62 41 125,62 zł
Listopad 40 103,00 0,00 0,00 0,00 1 022,62 41 125,62 zł
Grudzień 40 103,00 0,00 0,00 0,00 1 022,62 41 125,62 zł
Rocznie 481 236,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 271,44 527 336,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 103 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 968 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 968 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 646 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 769 zł
Całość - kwota brutto 35 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Luty 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Marzec 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Kwiecień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Maj 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Czerwiec 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Lipiec 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Sierpień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Wrzesień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Październik 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Listopad 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Grudzień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 055,00 4 769,00 30 300,00
Rocznie 420 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 660,00 57 228,00 363 600,00
Wynagrodzenie pracownika 35 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Luty 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Marzec 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Kwiecień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Maj 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Czerwiec 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Lipiec 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Sierpień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Wrzesień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Październik 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Listopad 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Grudzień 35 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 069,00 zł
Rocznie 420 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 287 zł
Zaliczka na podatek 9 461 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 518,00 0,00 0,00 0,00 3 286,62 0,00 9 461,00 0,00 23 770,38
Luty 36 518,00 0,00 0,00 0,00 3 286,62 0,00 11 261,00 0,00 21 970,38
Marzec 36 518,00 0,00 0,00 0,00 3 286,62 0,00 11 261,00 0,00 21 970,38
Kwiecień 36 518,00 0,00 0,00 0,00 3 286,62 0,00 11 261,00 0,00 21 970,38
Maj 36 518,00 0,00 0,00 0,00 3 286,62 0,00 11 261,00 0,00 21 970,38
Czerwiec 36 518,00 0,00 0,00 0,00 3 286,62 0,00 11 261,00 0,00 21 970,38
Lipiec 36 518,00 176,27 72,24 0,00 3 286,62 15,08 11 176,00 0,00 21 791,79
Sierpień 36 518,00 176,27 72,24 0,00 3 286,62 15,08 11 176,00 0,00 21 791,79
Wrzesień 36 518,00 176,27 72,24 0,00 3 286,62 15,08 11 176,00 0,00 21 791,79
Październik 36 518,00 176,27 72,24 0,00 3 286,62 15,08 11 176,00 0,00 21 791,79
Listopad 36 518,00 176,27 72,24 0,00 3 286,62 15,08 11 176,00 0,00 21 791,79
Grudzień 36 518,00 176,27 72,24 0,00 3 286,62 15,08 11 176,00 0,00 21 791,79
Rocznie 438 216,00 1 057,62 433,44 0,00 39 439,44 0,00 132 822,00 0,00 264 373,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 770 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.