Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 452 zł
Ubezpieczenie chorobowe 737 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 338 zł
Zaliczka na podatek 2 787 zł
Całość - kwota brutto 30 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 100,00 2 937,76 451,50 737,45 2 337,60 25 723,00 2 787,00 20 848,69
Luty 30 100,00 2 937,76 451,50 737,45 2 337,60 25 723,00 2 787,00 20 848,69
Marzec 30 100,00 2 937,76 451,50 737,45 2 337,60 25 723,00 2 787,00 20 848,69
Kwiecień 30 100,00 2 937,76 451,50 737,45 2 337,60 25 723,00 2 787,00 20 848,69
Maj 30 100,00 2 937,76 451,50 737,45 2 337,60 25 723,00 4 510,00 19 125,69
Czerwiec 30 100,00 2 937,76 451,50 737,45 2 337,60 25 723,00 8 231,00 15 404,69
Lipiec 30 100,00 2 679,12 411,75 737,45 2 364,45 26 022,00 8 327,00 15 580,23
Sierpień 30 100,00 0,00 0,00 737,45 2 642,63 29 113,00 9 316,00 17 403,92
Wrzesień 30 100,00 0,00 0,00 737,45 2 642,63 29 113,00 9 316,00 17 403,92
Październik 30 100,00 0,00 0,00 737,45 2 642,63 29 113,00 9 316,00 17 403,92
Listopad 30 100,00 0,00 0,00 737,45 2 642,63 29 113,00 9 316,00 17 403,92
Grudzień 30 100,00 0,00 0,00 737,45 2 642,63 29 113,00 9 316,00 17 403,92
Rocznie 361 200,00 20 305,68 3 120,75 8 849,40 29 603,20 325 925,00 49 195,00 220 524,97
Wynagrodzenie pracownika 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 957 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 503 zł
Fundusz Pracy (FP) 737 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 100,00 2 937,76 1 956,50 502,67 767,55 36 264,48 zł
Luty 30 100,00 2 937,76 1 956,50 502,67 767,55 36 264,48 zł
Marzec 30 100,00 2 937,76 1 956,50 502,67 767,55 36 264,48 zł
Kwiecień 30 100,00 2 937,76 1 956,50 502,67 767,55 36 264,48 zł
Maj 30 100,00 2 937,76 1 956,50 502,67 767,55 36 264,48 zł
Czerwiec 30 100,00 2 937,76 1 956,50 502,67 767,55 36 264,48 zł
Lipiec 30 100,00 2 679,12 1 784,25 502,67 767,55 35 833,59 zł
Sierpień 30 100,00 0,00 0,00 502,67 767,55 31 370,22 zł
Wrzesień 30 100,00 0,00 0,00 502,67 767,55 31 370,22 zł
Październik 30 100,00 0,00 0,00 502,67 767,55 31 370,22 zł
Listopad 30 100,00 0,00 0,00 502,67 767,55 31 370,22 zł
Grudzień 30 100,00 0,00 0,00 502,67 767,55 31 370,22 zł
Rocznie 361 200,00 20 305,68 13 523,25 6 032,04 9 210,60 410 271,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 452 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 404 zł
Zaliczka na podatek 2 564 zł
Całość - kwota brutto 30 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 100,00 2 937,76 451,50 0,00 2 403,97 21 369,00 2 564,00 21 742,49
Luty 30 100,00 2 937,76 451,50 0,00 2 403,97 21 369,00 2 564,00 21 742,49
Marzec 30 100,00 2 937,76 451,50 0,00 2 403,97 21 369,00 2 564,00 21 742,49
Kwiecień 30 100,00 2 937,76 451,50 0,00 2 403,97 21 369,00 2 564,00 21 742,49
Maj 30 100,00 2 937,76 451,50 0,00 2 403,97 21 369,00 2 564,00 21 742,49
Czerwiec 30 100,00 2 937,76 451,50 0,00 2 403,97 21 369,00 2 564,00 21 742,49
Lipiec 30 100,00 2 679,12 411,75 0,00 2 430,82 21 607,00 2 593,00 21 985,47
Sierpień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 24 080,00 2 890,00 24 501,40
Wrzesień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 24 080,00 2 890,00 24 501,40
Październik 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 24 080,00 2 890,00 24 501,40
Listopad 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 24 080,00 2 890,00 24 501,40
Grudzień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 24 080,00 2 890,00 24 501,40
Rocznie 361 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 399,64 270 221,00 2 027,00 274 947,41
Wynagrodzenie pracownika 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 957 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 737 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 762 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 100,00 2 937,76 1 956,50 0,00 767,55 35 761,81 zł
Luty 30 100,00 2 937,76 1 956,50 0,00 767,55 35 761,81 zł
Marzec 30 100,00 2 937,76 1 956,50 0,00 767,55 35 761,81 zł
Kwiecień 30 100,00 2 937,76 1 956,50 0,00 767,55 35 761,81 zł
Maj 30 100,00 2 937,76 1 956,50 0,00 767,55 35 761,81 zł
Czerwiec 30 100,00 2 937,76 1 956,50 0,00 767,55 35 761,81 zł
Lipiec 30 100,00 2 679,12 1 784,25 0,00 767,55 35 330,92 zł
Sierpień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 767,55 30 867,55 zł
Wrzesień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 767,55 30 867,55 zł
Październik 30 100,00 0,00 0,00 0,00 767,55 30 867,55 zł
Listopad 30 100,00 0,00 0,00 0,00 767,55 30 867,55 zł
Grudzień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 767,55 30 867,55 zł
Rocznie 361 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 210,60 404 239,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 742 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 762 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 006 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 094 zł
Całość - kwota brutto 30 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Luty 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Marzec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Kwiecień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Maj 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Czerwiec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Lipiec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Sierpień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Wrzesień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Październik 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Listopad 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Grudzień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 080,00 4 094,00 26 006,00
Rocznie 361 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 960,00 49 128,00 312 072,00
Wynagrodzenie pracownika 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Luty 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Marzec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Kwiecień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Maj 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Czerwiec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Lipiec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Sierpień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Wrzesień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Październik 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Listopad 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Grudzień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 zł
Rocznie 361 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 006 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 709 zł
Zaliczka na podatek 7 407 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 0,00 7 407,00 0,00 19 984,00
Luty 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 0,00 9 207,00 0,00 18 184,00
Marzec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 0,00 9 207,00 0,00 18 184,00
Kwiecień 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 0,00 9 207,00 0,00 18 184,00
Maj 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 0,00 9 207,00 0,00 18 184,00
Czerwiec 30 100,00 0,00 0,00 0,00 2 709,00 0,00 9 207,00 0,00 18 184,00
Lipiec 30 100,00 176,27 72,24 0,00 2 709,00 15,08 9 123,00 0,00 18 004,41
Sierpień 30 100,00 176,27 72,24 0,00 2 709,00 15,08 9 123,00 0,00 18 004,41
Wrzesień 30 100,00 176,27 72,24 0,00 2 709,00 15,08 9 123,00 0,00 18 004,41
Październik 30 100,00 176,27 72,24 0,00 2 709,00 15,08 9 123,00 0,00 18 004,41
Listopad 30 100,00 176,27 72,24 0,00 2 709,00 15,08 9 123,00 0,00 18 004,41
Grudzień 30 100,00 176,27 72,24 0,00 2 709,00 15,08 9 123,00 0,00 18 004,41
Rocznie 361 200,00 1 057,62 433,44 0,00 32 508,00 0,00 108 180,00 0,00 218 930,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 30 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 984 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.