Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 957 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie chorobowe 742 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 353 zł
Zaliczka na podatek 3 977 zł
Całość - kwota brutto 30 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 300,00 2 957,28 454,50 742,35 2 353,13 25 896,00 3 977,00 19 815,74
Luty 30 300,00 2 957,28 454,50 742,35 2 353,13 25 896,00 3 977,00 19 815,74
Marzec 30 300,00 2 957,28 454,50 742,35 2 353,13 25 896,00 3 977,00 19 815,74
Kwiecień 30 300,00 2 957,28 454,50 742,35 2 353,13 25 896,00 3 977,00 19 815,74
Maj 30 300,00 2 957,28 454,50 742,35 2 353,13 25 896,00 5 399,00 18 393,74
Czerwiec 30 300,00 2 553,22 392,40 742,35 2 395,08 26 362,00 8 436,00 15 780,95
Lipiec 30 300,00 0,00 0,00 742,35 2 660,19 29 308,00 9 379,00 17 518,46
Sierpień 30 300,00 0,00 0,00 742,35 2 660,19 29 308,00 9 379,00 17 518,46
Wrzesień 30 300,00 0,00 0,00 742,35 2 660,19 29 308,00 9 379,00 17 518,46
Październik 30 300,00 0,00 0,00 742,35 2 660,19 29 308,00 9 379,00 17 518,46
Listopad 30 300,00 0,00 0,00 742,35 2 660,19 29 308,00 9 379,00 17 518,46
Grudzień 30 300,00 0,00 0,00 742,35 2 660,19 29 308,00 9 379,00 17 518,46
Rocznie 363 600,00 17 339,62 2 664,90 8 908,20 30 121,87 331 690,00 55 891,00 218 548,41
Wynagrodzenie pracownika 30 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 957 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 970 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 506 zł
Fundusz Pracy (FP) 742 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 300,00 2 957,28 1 969,50 506,01 772,65 36 505,44 zł
Luty 30 300,00 2 957,28 1 969,50 506,01 772,65 36 505,44 zł
Marzec 30 300,00 2 957,28 1 969,50 506,01 772,65 36 505,44 zł
Kwiecień 30 300,00 2 957,28 1 969,50 506,01 772,65 36 505,44 zł
Maj 30 300,00 2 957,28 1 969,50 506,01 772,65 36 505,44 zł
Czerwiec 30 300,00 2 553,22 1 700,40 506,01 772,65 35 832,28 zł
Lipiec 30 300,00 0,00 0,00 506,01 772,65 31 578,66 zł
Sierpień 30 300,00 0,00 0,00 506,01 772,65 31 578,66 zł
Wrzesień 30 300,00 0,00 0,00 506,01 772,65 31 578,66 zł
Październik 30 300,00 0,00 0,00 506,01 772,65 31 578,66 zł
Listopad 30 300,00 0,00 0,00 506,01 772,65 31 578,66 zł
Grudzień 30 300,00 0,00 0,00 506,01 772,65 31 578,66 zł
Rocznie 363 600,00 17 339,62 11 547,90 6 072,12 9 271,80 407 831,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 816 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 957 zł
Ubezpieczenie rentowe 455 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 420 zł
Zaliczka na podatek 3 657 zł
Całość - kwota brutto 30 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 300,00 2 957,28 454,50 0,00 2 419,94 21 511,00 3 657,00 20 811,41
Luty 30 300,00 2 957,28 454,50 0,00 2 419,94 21 511,00 3 657,00 20 811,41
Marzec 30 300,00 2 957,28 454,50 0,00 2 419,94 21 511,00 3 657,00 20 811,41
Kwiecień 30 300,00 2 957,28 454,50 0,00 2 419,94 21 511,00 3 657,00 20 811,41
Maj 30 300,00 2 957,28 454,50 0,00 2 419,94 21 511,00 3 657,00 20 811,41
Czerwiec 30 300,00 2 553,22 392,40 0,00 2 461,89 21 884,00 3 720,00 21 172,21
Lipiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 24 240,00 4 121,00 23 452,20
Sierpień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 24 240,00 4 121,00 23 452,20
Wrzesień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 24 240,00 4 121,00 23 452,20
Październik 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 24 240,00 4 121,00 23 452,20
Listopad 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 24 240,00 4 121,00 23 452,20
Grudzień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 24 240,00 4 121,00 23 452,20
Rocznie 363 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 30 923,59 274 879,00 20 103,00 265 942,46
Wynagrodzenie pracownika 30 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 957 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 970 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 742 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 999 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 300,00 2 957,28 1 969,50 0,00 772,65 35 999,43 zł
Luty 30 300,00 2 957,28 1 969,50 0,00 772,65 35 999,43 zł
Marzec 30 300,00 2 957,28 1 969,50 0,00 772,65 35 999,43 zł
Kwiecień 30 300,00 2 957,28 1 969,50 0,00 772,65 35 999,43 zł
Maj 30 300,00 2 957,28 1 969,50 0,00 772,65 35 999,43 zł
Czerwiec 30 300,00 2 553,22 1 700,40 0,00 772,65 35 326,27 zł
Lipiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 772,65 31 072,65 zł
Sierpień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 772,65 31 072,65 zł
Wrzesień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 772,65 31 072,65 zł
Październik 30 300,00 0,00 0,00 0,00 772,65 31 072,65 zł
Listopad 30 300,00 0,00 0,00 0,00 772,65 31 072,65 zł
Grudzień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 772,65 31 072,65 zł
Rocznie 363 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 271,80 401 759,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 811 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 999 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 121 zł
Całość - kwota brutto 30 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Luty 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Marzec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Kwiecień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Maj 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Czerwiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Lipiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Sierpień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Wrzesień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Październik 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Listopad 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Grudzień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 240,00 4 121,00 26 179,00
Rocznie 363 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 880,00 49 452,00 314 148,00
Wynagrodzenie pracownika 30 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Luty 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Marzec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Kwiecień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Maj 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Czerwiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Lipiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Sierpień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Wrzesień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Październik 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Listopad 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Grudzień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 300,00 zł
Rocznie 363 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 179 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 727 zł
Zaliczka na podatek 7 471 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 0,00 7 471,00 0,00 20 102,00
Luty 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 0,00 9 271,00 0,00 18 302,00
Marzec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 0,00 9 271,00 0,00 18 302,00
Kwiecień 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 0,00 9 271,00 0,00 18 302,00
Maj 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 0,00 9 271,00 0,00 18 302,00
Czerwiec 30 300,00 0,00 0,00 0,00 2 727,00 0,00 9 271,00 0,00 18 302,00
Lipiec 30 300,00 176,27 72,24 0,00 2 727,00 15,08 9 187,00 0,00 18 122,41
Sierpień 30 300,00 176,27 72,24 0,00 2 727,00 15,08 9 187,00 0,00 18 122,41
Wrzesień 30 300,00 176,27 72,24 0,00 2 727,00 15,08 9 187,00 0,00 18 122,41
Październik 30 300,00 176,27 72,24 0,00 2 727,00 15,08 9 187,00 0,00 18 122,41
Listopad 30 300,00 176,27 72,24 0,00 2 727,00 15,08 9 187,00 0,00 18 122,41
Grudzień 30 300,00 176,27 72,24 0,00 2 727,00 15,08 9 187,00 0,00 18 122,41
Rocznie 363 600,00 1 057,62 433,44 0,00 32 724,00 0,00 108 948,00 0,00 220 346,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 30 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 102 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.