Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 928 zł
Ubezpieczenie rentowe 450 zł
Ubezpieczenie chorobowe 735 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 330 zł
Zaliczka na podatek 2 308 zł
Całość - kwota brutto 30 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 000,00 2 928,00 450,00 735,00 2 329,83 25 637,00 2 308,00 21 249,17
Luty 30 000,00 2 928,00 450,00 735,00 2 329,83 25 637,00 2 308,00 21 249,17
Marzec 30 000,00 2 928,00 450,00 735,00 2 329,83 25 637,00 2 308,00 21 249,17
Kwiecień 30 000,00 2 928,00 450,00 735,00 2 329,83 25 637,00 4 861,00 18 696,17
Maj 30 000,00 2 928,00 450,00 735,00 2 329,83 25 637,00 6 198,00 17 359,17
Czerwiec 30 000,00 664,66 102,15 735,00 2 564,84 28 248,00 6 831,00 19 102,35
Lipiec 30 000,00 0,00 0,00 735,00 2 633,85 29 015,00 7 017,00 19 614,15
Sierpień 30 000,00 0,00 0,00 735,00 2 633,85 29 015,00 7 017,00 19 614,15
Wrzesień 30 000,00 0,00 0,00 735,00 2 633,85 29 015,00 7 017,00 19 614,15
Październik 30 000,00 0,00 0,00 735,00 2 633,85 29 015,00 7 017,00 19 614,15
Listopad 30 000,00 0,00 0,00 735,00 2 633,85 29 015,00 7 017,00 19 614,15
Grudzień 30 000,00 0,00 0,00 735,00 2 633,85 29 015,00 7 017,00 19 614,15
Rocznie 360 000,00 15 304,66 2 352,15 8 820,00 30 017,09 330 523,00 66 916,00 236 590,10
Wynagrodzenie pracownika 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 928 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 950 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 501 zł
Fundusz Pracy (FP) 735 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 000,00 2 928,00 1 950,00 501,00 765,00 36 144,00 zł
Luty 30 000,00 2 928,00 1 950,00 501,00 765,00 36 144,00 zł
Marzec 30 000,00 2 928,00 1 950,00 501,00 765,00 36 144,00 zł
Kwiecień 30 000,00 2 928,00 1 950,00 501,00 765,00 36 144,00 zł
Maj 30 000,00 2 928,00 1 950,00 501,00 765,00 36 144,00 zł
Czerwiec 30 000,00 664,66 442,65 501,00 765,00 32 373,31 zł
Lipiec 30 000,00 0,00 0,00 501,00 765,00 31 266,00 zł
Sierpień 30 000,00 0,00 0,00 501,00 765,00 31 266,00 zł
Wrzesień 30 000,00 0,00 0,00 501,00 765,00 31 266,00 zł
Październik 30 000,00 0,00 0,00 501,00 765,00 31 266,00 zł
Listopad 30 000,00 0,00 0,00 501,00 765,00 31 266,00 zł
Grudzień 30 000,00 0,00 0,00 501,00 765,00 31 266,00 zł
Rocznie 360 000,00 15 304,66 10 192,65 6 012,00 9 180,00 400 689,31 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 928 zł
Ubezpieczenie rentowe 450 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 396 zł
Zaliczka na podatek 1 557 zł
Całość - kwota brutto 30 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 000,00 2 928,00 450,00 0,00 2 395,98 21 298,00 1 557,00 22 669,02
Luty 30 000,00 2 928,00 450,00 0,00 2 395,98 21 298,00 1 557,00 22 669,02
Marzec 30 000,00 2 928,00 450,00 0,00 2 395,98 21 298,00 1 557,00 22 669,02
Kwiecień 30 000,00 2 928,00 450,00 0,00 2 395,98 21 298,00 1 557,00 22 669,02
Maj 30 000,00 2 928,00 450,00 0,00 2 395,98 21 298,00 1 557,00 22 669,02
Czerwiec 30 000,00 664,66 102,15 0,00 2 630,99 23 387,00 1 710,00 24 892,20
Lipiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 24 000,00 1 755,00 25 545,00
Sierpień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 24 000,00 1 755,00 25 545,00
Wrzesień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 24 000,00 1 755,00 25 545,00
Październik 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 24 000,00 1 755,00 25 545,00
Listopad 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 24 000,00 1 755,00 25 545,00
Grudzień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 24 000,00 1 755,00 25 545,00
Rocznie 360 000,00 15 304,66 2 352,15 0,00 30 810,89 273 877,00 20 025,00 291 507,30
Wynagrodzenie pracownika 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 928 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 950 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 735 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 643 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 000,00 2 928,00 1 950,00 0,00 765,00 35 643,00 zł
Luty 30 000,00 2 928,00 1 950,00 0,00 765,00 35 643,00 zł
Marzec 30 000,00 2 928,00 1 950,00 0,00 765,00 35 643,00 zł
Kwiecień 30 000,00 2 928,00 1 950,00 0,00 765,00 35 643,00 zł
Maj 30 000,00 2 928,00 1 950,00 0,00 765,00 35 643,00 zł
Czerwiec 30 000,00 664,66 442,65 0,00 765,00 31 872,31 zł
Lipiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 765,00 30 765,00 zł
Sierpień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 765,00 30 765,00 zł
Wrzesień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 765,00 30 765,00 zł
Październik 30 000,00 0,00 0,00 0,00 765,00 30 765,00 zł
Listopad 30 000,00 0,00 0,00 0,00 765,00 30 765,00 zł
Grudzień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 765,00 30 765,00 zł
Rocznie 360 000,00 15 304,66 10 192,65 0,00 9 180,00 394 677,31 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 669 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 643 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 080 zł
Całość - kwota brutto 30 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Luty 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Marzec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Kwiecień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Maj 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Czerwiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Lipiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Sierpień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Wrzesień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Październik 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Listopad 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Grudzień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Rocznie 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 000,00 48 960,00 311 040,00
Wynagrodzenie pracownika 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Luty 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Marzec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Kwiecień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Maj 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Czerwiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Lipiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Sierpień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Wrzesień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Październik 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Listopad 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Grudzień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł
Rocznie 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 4 744 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 000,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 4 744,00 0,00 24 893,66
Luty 30 000,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 4 744,00 0,00 24 893,66
Marzec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 415,00 0,00 24 222,66
Kwiecień 30 000,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 9 244,00 0,00 20 393,66
Maj 30 000,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 9 244,00 0,00 20 393,66
Czerwiec 30 000,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 9 244,00 0,00 20 393,66
Lipiec 30 000,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 9 171,00 0,00 20 238,97
Sierpień 30 000,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 9 171,00 0,00 20 238,97
Wrzesień 30 000,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 9 171,00 0,00 20 238,97
Październik 30 000,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 9 171,00 0,00 20 238,97
Listopad 30 000,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 9 171,00 0,00 20 238,97
Grudzień 30 000,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 9 171,00 0,00 20 238,97
Rocznie 360 000,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 97 661,00 0,00 256 624,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 30 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 894 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ