Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 122 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 977 zł
Ubezpieczenie rentowe 458 zł
Ubezpieczenie chorobowe 747 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 369 zł
Zaliczka na podatek 2 828 zł
Całość - kwota brutto 30 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 500,00 2 976,80 457,50 747,25 2 368,66 26 068,00 2 828,00 21 121,79
Luty 30 500,00 2 976,80 457,50 747,25 2 368,66 26 068,00 2 828,00 21 121,79
Marzec 30 500,00 2 976,80 457,50 747,25 2 368,66 26 068,00 2 828,00 21 121,79
Kwiecień 30 500,00 2 976,80 457,50 747,25 2 368,66 26 068,00 2 828,00 21 121,79
Maj 30 500,00 2 976,80 457,50 747,25 2 368,66 26 068,00 4 896,00 19 053,79
Czerwiec 30 500,00 2 976,80 457,50 747,25 2 368,66 26 068,00 8 342,00 15 607,79
Lipiec 30 500,00 2 444,88 375,75 747,25 2 423,89 26 682,00 8 538,00 15 970,23
Sierpień 30 500,00 0,00 0,00 747,25 2 677,75 29 503,00 9 441,00 17 634,00
Wrzesień 30 500,00 0,00 0,00 747,25 2 677,75 29 503,00 9 441,00 17 634,00
Październik 30 500,00 0,00 0,00 747,25 2 677,75 29 503,00 9 441,00 17 634,00
Listopad 30 500,00 0,00 0,00 747,25 2 677,75 29 503,00 9 441,00 17 634,00
Grudzień 30 500,00 0,00 0,00 747,25 2 677,75 29 503,00 9 441,00 17 634,00
Rocznie 366 000,00 20 305,68 3 120,75 8 967,00 30 024,60 330 605,00 50 270,00 223 288,97
Wynagrodzenie pracownika 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 977 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 983 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 509 zł
Fundusz Pracy (FP) 747 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 500,00 2 976,80 1 982,50 509,35 777,75 36 746,40 zł
Luty 30 500,00 2 976,80 1 982,50 509,35 777,75 36 746,40 zł
Marzec 30 500,00 2 976,80 1 982,50 509,35 777,75 36 746,40 zł
Kwiecień 30 500,00 2 976,80 1 982,50 509,35 777,75 36 746,40 zł
Maj 30 500,00 2 976,80 1 982,50 509,35 777,75 36 746,40 zł
Czerwiec 30 500,00 2 976,80 1 982,50 509,35 777,75 36 746,40 zł
Lipiec 30 500,00 2 444,88 1 628,25 509,35 777,75 35 860,23 zł
Sierpień 30 500,00 0,00 0,00 509,35 777,75 31 787,10 zł
Wrzesień 30 500,00 0,00 0,00 509,35 777,75 31 787,10 zł
Październik 30 500,00 0,00 0,00 509,35 777,75 31 787,10 zł
Listopad 30 500,00 0,00 0,00 509,35 777,75 31 787,10 zł
Grudzień 30 500,00 0,00 0,00 509,35 777,75 31 787,10 zł
Rocznie 366 000,00 20 305,68 13 523,25 6 112,20 9 333,00 415 274,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 122 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 977 zł
Ubezpieczenie rentowe 458 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 436 zł
Zaliczka na podatek 2 598 zł
Całość - kwota brutto 30 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 500,00 2 976,80 457,50 0,00 2 435,91 21 653,00 2 598,00 22 031,43
Luty 30 500,00 2 976,80 457,50 0,00 2 435,91 21 653,00 2 598,00 22 031,43
Marzec 30 500,00 2 976,80 457,50 0,00 2 435,91 21 653,00 2 598,00 22 031,43
Kwiecień 30 500,00 2 976,80 457,50 0,00 2 435,91 21 653,00 2 598,00 22 031,43
Maj 30 500,00 2 976,80 457,50 0,00 2 435,91 21 653,00 2 598,00 22 031,43
Czerwiec 30 500,00 2 976,80 457,50 0,00 2 435,91 21 653,00 2 598,00 22 031,43
Lipiec 30 500,00 2 444,88 375,75 0,00 2 491,14 22 144,00 2 657,00 22 530,95
Sierpień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 24 400,00 2 928,00 24 827,00
Wrzesień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 24 400,00 2 928,00 24 827,00
Październik 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 24 400,00 2 928,00 24 827,00
Listopad 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 24 400,00 2 928,00 24 827,00
Grudzień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 24 400,00 2 928,00 24 827,00
Rocznie 366 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 831,60 274 062,00 2 053,00 278 854,53
Wynagrodzenie pracownika 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 977 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 983 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 747 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 237 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 500,00 2 976,80 1 982,50 0,00 777,75 36 237,05 zł
Luty 30 500,00 2 976,80 1 982,50 0,00 777,75 36 237,05 zł
Marzec 30 500,00 2 976,80 1 982,50 0,00 777,75 36 237,05 zł
Kwiecień 30 500,00 2 976,80 1 982,50 0,00 777,75 36 237,05 zł
Maj 30 500,00 2 976,80 1 982,50 0,00 777,75 36 237,05 zł
Czerwiec 30 500,00 2 976,80 1 982,50 0,00 777,75 36 237,05 zł
Lipiec 30 500,00 2 444,88 1 628,25 0,00 777,75 35 350,88 zł
Sierpień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 777,75 31 277,75 zł
Wrzesień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 777,75 31 277,75 zł
Październik 30 500,00 0,00 0,00 0,00 777,75 31 277,75 zł
Listopad 30 500,00 0,00 0,00 0,00 777,75 31 277,75 zł
Grudzień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 777,75 31 277,75 zł
Rocznie 366 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 333,00 409 161,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 031 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 237 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 148 zł
Całość - kwota brutto 30 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Luty 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Marzec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Kwiecień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Maj 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Czerwiec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Lipiec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Sierpień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Wrzesień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Październik 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Listopad 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Grudzień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00 4 148,00 26 352,00
Rocznie 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 800,00 49 776,00 316 224,00
Wynagrodzenie pracownika 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Luty 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Marzec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Kwiecień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Maj 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Czerwiec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Lipiec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Sierpień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Wrzesień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Październik 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Listopad 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Grudzień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 zł
Rocznie 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 745 zł
Zaliczka na podatek 7 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00 7 535,00 0,00 20 220,00
Luty 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00 9 335,00 0,00 18 420,00
Marzec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00 9 335,00 0,00 18 420,00
Kwiecień 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00 9 335,00 0,00 18 420,00
Maj 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00 9 335,00 0,00 18 420,00
Czerwiec 30 500,00 0,00 0,00 0,00 2 745,00 0,00 9 335,00 0,00 18 420,00
Lipiec 30 500,00 176,27 72,24 0,00 2 745,00 15,08 9 251,00 0,00 18 240,41
Sierpień 30 500,00 176,27 72,24 0,00 2 745,00 15,08 9 251,00 0,00 18 240,41
Wrzesień 30 500,00 176,27 72,24 0,00 2 745,00 15,08 9 251,00 0,00 18 240,41
Październik 30 500,00 176,27 72,24 0,00 2 745,00 15,08 9 251,00 0,00 18 240,41
Listopad 30 500,00 176,27 72,24 0,00 2 745,00 15,08 9 251,00 0,00 18 240,41
Grudzień 30 500,00 176,27 72,24 0,00 2 745,00 15,08 9 251,00 0,00 18 240,41
Rocznie 366 000,00 1 057,62 433,44 0,00 32 940,00 0,00 109 716,00 0,00 221 762,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 30 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 220 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.