Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 446 zł
Ubezpieczenie chorobowe 728 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 307 zł
Zaliczka na podatek 2 745 zł
Całość - kwota brutto 29 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 2 745,00 20 576,60
Luty 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 2 745,00 20 576,60
Marzec 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 2 745,00 20 576,60
Kwiecień 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 2 745,00 20 576,60
Maj 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 4 123,00 19 198,60
Czerwiec 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 8 121,00 15 200,60
Lipiec 29 700,00 2 898,72 445,50 727,65 2 306,53 25 378,00 8 121,00 15 200,60
Sierpień 29 700,00 14,64 2,25 727,65 2 605,99 28 705,00 9 186,00 17 163,47
Wrzesień 29 700,00 0,00 0,00 727,65 2 607,51 28 722,00 9 191,00 17 173,84
Październik 29 700,00 0,00 0,00 727,65 2 607,51 28 722,00 9 191,00 17 173,84
Listopad 29 700,00 0,00 0,00 727,65 2 607,51 28 722,00 9 191,00 17 173,84
Grudzień 29 700,00 0,00 0,00 727,65 2 607,51 28 722,00 9 191,00 17 173,84
Rocznie 356 400,00 20 305,68 3 120,75 8 731,80 29 181,74 321 239,00 48 117,00 217 765,03
Wynagrodzenie pracownika 29 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 931 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 496 zł
Fundusz Pracy (FP) 728 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Luty 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Marzec 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Kwiecień 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Maj 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Czerwiec 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Lipiec 29 700,00 2 898,72 1 930,50 495,99 757,35 35 782,56 zł
Sierpień 29 700,00 14,64 9,75 495,99 757,35 30 977,73 zł
Wrzesień 29 700,00 0,00 0,00 495,99 757,35 30 953,34 zł
Październik 29 700,00 0,00 0,00 495,99 757,35 30 953,34 zł
Listopad 29 700,00 0,00 0,00 495,99 757,35 30 953,34 zł
Grudzień 29 700,00 0,00 0,00 495,99 757,35 30 953,34 zł
Rocznie 356 400,00 20 305,68 13 523,25 5 951,88 9 088,20 405 269,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 446 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 372 zł
Zaliczka na podatek 2 530 zł
Całość - kwota brutto 29 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Luty 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Marzec 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Kwiecień 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Maj 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Czerwiec 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Lipiec 29 700,00 2 898,72 445,50 0,00 2 372,02 21 085,00 2 530,00 21 453,56
Sierpień 29 700,00 14,64 2,25 0,00 2 671,48 23 746,00 2 850,00 24 162,11
Wrzesień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 23 760,00 2 851,00 24 175,80
Październik 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 23 760,00 2 851,00 24 175,80
Listopad 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 23 760,00 2 851,00 24 175,80
Grudzień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 23 760,00 2 851,00 24 175,80
Rocznie 356 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 967,62 266 381,00 1 996,00 271 040,23
Wynagrodzenie pracownika 29 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 931 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 728 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Luty 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Marzec 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Kwiecień 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Maj 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Czerwiec 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Lipiec 29 700,00 2 898,72 1 930,50 0,00 757,35 35 286,57 zł
Sierpień 29 700,00 14,64 9,75 0,00 757,35 30 481,74 zł
Wrzesień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 757,35 30 457,35 zł
Październik 29 700,00 0,00 0,00 0,00 757,35 30 457,35 zł
Listopad 29 700,00 0,00 0,00 0,00 757,35 30 457,35 zł
Grudzień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 757,35 30 457,35 zł
Rocznie 356 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 088,20 399 317,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 454 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 039 zł
Całość - kwota brutto 29 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Luty 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Marzec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Kwiecień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Maj 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Czerwiec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Lipiec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Sierpień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Wrzesień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Październik 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Listopad 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Grudzień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 760,00 4 039,00 25 661,00
Rocznie 356 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 120,00 48 468,00 307 932,00
Wynagrodzenie pracownika 29 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Luty 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Marzec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Kwiecień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Maj 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Czerwiec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Lipiec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Sierpień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Wrzesień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Październik 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Listopad 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Grudzień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 zł
Rocznie 356 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 673 zł
Zaliczka na podatek 7 279 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 7 279,00 0,00 19 748,00
Luty 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 9 079,00 0,00 17 948,00
Marzec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 9 079,00 0,00 17 948,00
Kwiecień 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 9 079,00 0,00 17 948,00
Maj 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 9 079,00 0,00 17 948,00
Czerwiec 29 700,00 0,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 9 079,00 0,00 17 948,00
Lipiec 29 700,00 176,27 72,24 0,00 2 673,00 15,08 8 995,00 0,00 17 768,41
Sierpień 29 700,00 176,27 72,24 0,00 2 673,00 15,08 8 995,00 0,00 17 768,41
Wrzesień 29 700,00 176,27 72,24 0,00 2 673,00 15,08 8 995,00 0,00 17 768,41
Październik 29 700,00 176,27 72,24 0,00 2 673,00 15,08 8 995,00 0,00 17 768,41
Listopad 29 700,00 176,27 72,24 0,00 2 673,00 15,08 8 995,00 0,00 17 768,41
Grudzień 29 700,00 176,27 72,24 0,00 2 673,00 15,08 8 995,00 0,00 17 768,41
Rocznie 356 400,00 1 057,62 433,44 0,00 32 076,00 0,00 106 644,00 0,00 216 098,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 29 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 748 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.