Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 918 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie chorobowe 733 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 322 zł
Zaliczka na podatek 2 766 zł
Całość - kwota brutto 29 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 900,00 2 918,24 448,50 732,55 2 322,06 25 551,00 2 766,00 20 712,65
Luty 29 900,00 2 918,24 448,50 732,55 2 322,06 25 551,00 2 766,00 20 712,65
Marzec 29 900,00 2 918,24 448,50 732,55 2 322,06 25 551,00 2 766,00 20 712,65
Kwiecień 29 900,00 2 918,24 448,50 732,55 2 322,06 25 551,00 2 766,00 20 712,65
Maj 29 900,00 2 918,24 448,50 732,55 2 322,06 25 551,00 4 317,00 19 161,65
Czerwiec 29 900,00 2 918,24 448,50 732,55 2 322,06 25 551,00 8 176,00 15 302,65
Lipiec 29 900,00 2 796,24 429,75 732,55 2 334,73 25 691,00 8 221,00 15 385,73
Sierpień 29 900,00 0,00 0,00 732,55 2 625,07 28 917,00 9 253,00 17 289,38
Wrzesień 29 900,00 0,00 0,00 732,55 2 625,07 28 917,00 9 253,00 17 289,38
Październik 29 900,00 0,00 0,00 732,55 2 625,07 28 917,00 9 253,00 17 289,38
Listopad 29 900,00 0,00 0,00 732,55 2 625,07 28 917,00 9 253,00 17 289,38
Grudzień 29 900,00 0,00 0,00 732,55 2 625,07 28 917,00 9 253,00 17 289,38
Rocznie 358 800,00 20 305,68 3 120,75 8 790,60 29 392,44 323 582,00 48 651,00 219 147,53
Wynagrodzenie pracownika 29 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 918 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 944 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 499 zł
Fundusz Pracy (FP) 733 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 36 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 900,00 2 918,24 1 943,50 499,33 762,45 36 023,52 zł
Luty 29 900,00 2 918,24 1 943,50 499,33 762,45 36 023,52 zł
Marzec 29 900,00 2 918,24 1 943,50 499,33 762,45 36 023,52 zł
Kwiecień 29 900,00 2 918,24 1 943,50 499,33 762,45 36 023,52 zł
Maj 29 900,00 2 918,24 1 943,50 499,33 762,45 36 023,52 zł
Czerwiec 29 900,00 2 918,24 1 943,50 499,33 762,45 36 023,52 zł
Lipiec 29 900,00 2 796,24 1 862,25 499,33 762,45 35 820,27 zł
Sierpień 29 900,00 0,00 0,00 499,33 762,45 31 161,78 zł
Wrzesień 29 900,00 0,00 0,00 499,33 762,45 31 161,78 zł
Październik 29 900,00 0,00 0,00 499,33 762,45 31 161,78 zł
Listopad 29 900,00 0,00 0,00 499,33 762,45 31 161,78 zł
Grudzień 29 900,00 0,00 0,00 499,33 762,45 31 161,78 zł
Rocznie 358 800,00 20 305,68 13 523,25 5 991,96 9 149,40 407 770,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 918 zł
Ubezpieczenie rentowe 449 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 388 zł
Zaliczka na podatek 2 547 zł
Całość - kwota brutto 29 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 900,00 2 918,24 448,50 0,00 2 387,99 21 227,00 2 547,00 21 598,03
Luty 29 900,00 2 918,24 448,50 0,00 2 387,99 21 227,00 2 547,00 21 598,03
Marzec 29 900,00 2 918,24 448,50 0,00 2 387,99 21 227,00 2 547,00 21 598,03
Kwiecień 29 900,00 2 918,24 448,50 0,00 2 387,99 21 227,00 2 547,00 21 598,03
Maj 29 900,00 2 918,24 448,50 0,00 2 387,99 21 227,00 2 547,00 21 598,03
Czerwiec 29 900,00 2 918,24 448,50 0,00 2 387,99 21 227,00 2 547,00 21 598,03
Lipiec 29 900,00 2 796,24 429,75 0,00 2 400,66 21 339,00 2 561,00 21 712,67
Sierpień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 23 920,00 2 870,00 24 338,60
Wrzesień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 23 920,00 2 870,00 24 338,60
Październik 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 23 920,00 2 870,00 24 338,60
Listopad 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 23 920,00 2 870,00 24 338,60
Grudzień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 23 920,00 2 870,00 24 338,60
Rocznie 358 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 183,60 268 301,00 2 009,00 272 993,85
Wynagrodzenie pracownika 29 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 918 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 944 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 733 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 900,00 2 918,24 1 943,50 0,00 762,45 35 524,19 zł
Luty 29 900,00 2 918,24 1 943,50 0,00 762,45 35 524,19 zł
Marzec 29 900,00 2 918,24 1 943,50 0,00 762,45 35 524,19 zł
Kwiecień 29 900,00 2 918,24 1 943,50 0,00 762,45 35 524,19 zł
Maj 29 900,00 2 918,24 1 943,50 0,00 762,45 35 524,19 zł
Czerwiec 29 900,00 2 918,24 1 943,50 0,00 762,45 35 524,19 zł
Lipiec 29 900,00 2 796,24 1 862,25 0,00 762,45 35 320,94 zł
Sierpień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 762,45 30 662,45 zł
Wrzesień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 762,45 30 662,45 zł
Październik 29 900,00 0,00 0,00 0,00 762,45 30 662,45 zł
Listopad 29 900,00 0,00 0,00 0,00 762,45 30 662,45 zł
Grudzień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 762,45 30 662,45 zł
Rocznie 358 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 149,40 401 778,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 066 zł
Całość - kwota brutto 29 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Luty 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Marzec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Kwiecień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Maj 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Czerwiec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Lipiec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Sierpień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Wrzesień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Październik 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Listopad 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Grudzień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 920,00 4 066,00 25 834,00
Rocznie 358 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 040,00 48 792,00 310 008,00
Wynagrodzenie pracownika 29 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Luty 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Marzec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Kwiecień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Maj 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Czerwiec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Lipiec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Sierpień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Wrzesień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Październik 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Listopad 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Grudzień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 zł
Rocznie 358 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 691 zł
Zaliczka na podatek 7 343 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 0,00 7 343,00 0,00 19 866,00
Luty 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 0,00 9 143,00 0,00 18 066,00
Marzec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 0,00 9 143,00 0,00 18 066,00
Kwiecień 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 0,00 9 143,00 0,00 18 066,00
Maj 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 0,00 9 143,00 0,00 18 066,00
Czerwiec 29 900,00 0,00 0,00 0,00 2 691,00 0,00 9 143,00 0,00 18 066,00
Lipiec 29 900,00 176,27 72,24 0,00 2 691,00 15,08 9 059,00 0,00 17 886,41
Sierpień 29 900,00 176,27 72,24 0,00 2 691,00 15,08 9 059,00 0,00 17 886,41
Wrzesień 29 900,00 176,27 72,24 0,00 2 691,00 15,08 9 059,00 0,00 17 886,41
Październik 29 900,00 176,27 72,24 0,00 2 691,00 15,08 9 059,00 0,00 17 886,41
Listopad 29 900,00 176,27 72,24 0,00 2 691,00 15,08 9 059,00 0,00 17 886,41
Grudzień 29 900,00 176,27 72,24 0,00 2 691,00 15,08 9 059,00 0,00 17 886,41
Rocznie 358 800,00 1 057,62 433,44 0,00 32 292,00 0,00 107 412,00 0,00 217 514,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 29 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 866 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.