Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie chorobowe 730 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 314 zł
Zaliczka na podatek 2 756 zł
Całość - kwota brutto 29 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 800,00 2 908,48 447,00 730,10 2 314,30 25 464,00 2 756,00 20 644,12
Luty 29 800,00 2 908,48 447,00 730,10 2 314,30 25 464,00 2 756,00 20 644,12
Marzec 29 800,00 2 908,48 447,00 730,10 2 314,30 25 464,00 2 756,00 20 644,12
Kwiecień 29 800,00 2 908,48 447,00 730,10 2 314,30 25 464,00 2 756,00 20 644,12
Maj 29 800,00 2 908,48 447,00 730,10 2 314,30 25 464,00 4 220,00 19 180,12
Czerwiec 29 800,00 2 908,48 447,00 730,10 2 314,30 25 464,00 8 148,00 15 252,12
Lipiec 29 800,00 2 854,80 438,75 730,10 2 319,87 25 526,00 8 168,00 15 288,48
Sierpień 29 800,00 0,00 0,00 730,10 2 616,29 28 820,00 9 222,00 17 231,61
Wrzesień 29 800,00 0,00 0,00 730,10 2 616,29 28 820,00 9 222,00 17 231,61
Październik 29 800,00 0,00 0,00 730,10 2 616,29 28 820,00 9 222,00 17 231,61
Listopad 29 800,00 0,00 0,00 730,10 2 616,29 28 820,00 9 222,00 17 231,61
Grudzień 29 800,00 0,00 0,00 730,10 2 616,29 28 820,00 9 222,00 17 231,61
Rocznie 357 600,00 20 305,68 3 120,75 8 761,20 29 287,12 322 410,00 48 381,00 218 455,25
Wynagrodzenie pracownika 29 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 937 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 498 zł
Fundusz Pracy (FP) 730 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 800,00 2 908,48 1 937,00 497,66 759,90 35 903,04 zł
Luty 29 800,00 2 908,48 1 937,00 497,66 759,90 35 903,04 zł
Marzec 29 800,00 2 908,48 1 937,00 497,66 759,90 35 903,04 zł
Kwiecień 29 800,00 2 908,48 1 937,00 497,66 759,90 35 903,04 zł
Maj 29 800,00 2 908,48 1 937,00 497,66 759,90 35 903,04 zł
Czerwiec 29 800,00 2 908,48 1 937,00 497,66 759,90 35 903,04 zł
Lipiec 29 800,00 2 854,80 1 901,25 497,66 759,90 35 813,61 zł
Sierpień 29 800,00 0,00 0,00 497,66 759,90 31 057,56 zł
Wrzesień 29 800,00 0,00 0,00 497,66 759,90 31 057,56 zł
Październik 29 800,00 0,00 0,00 497,66 759,90 31 057,56 zł
Listopad 29 800,00 0,00 0,00 497,66 759,90 31 057,56 zł
Grudzień 29 800,00 0,00 0,00 497,66 759,90 31 057,56 zł
Rocznie 357 600,00 20 305,68 13 523,25 5 971,92 9 118,80 406 519,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 644 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 447 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 380 zł
Zaliczka na podatek 2 539 zł
Całość - kwota brutto 29 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 800,00 2 908,48 447,00 0,00 2 380,01 21 156,00 2 539,00 21 525,79
Luty 29 800,00 2 908,48 447,00 0,00 2 380,01 21 156,00 2 539,00 21 525,79
Marzec 29 800,00 2 908,48 447,00 0,00 2 380,01 21 156,00 2 539,00 21 525,79
Kwiecień 29 800,00 2 908,48 447,00 0,00 2 380,01 21 156,00 2 539,00 21 525,79
Maj 29 800,00 2 908,48 447,00 0,00 2 380,01 21 156,00 2 539,00 21 525,79
Czerwiec 29 800,00 2 908,48 447,00 0,00 2 380,01 21 156,00 2 539,00 21 525,79
Lipiec 29 800,00 2 854,80 438,75 0,00 2 385,58 21 205,00 2 545,00 21 576,27
Sierpień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 23 840,00 2 861,00 24 257,20
Wrzesień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 23 840,00 2 861,00 24 257,20
Październik 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 23 840,00 2 861,00 24 257,20
Listopad 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 23 840,00 2 861,00 24 257,20
Grudzień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 23 840,00 2 861,00 24 257,20
Rocznie 357 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 075,64 267 341,00 2 008,00 272 017,01
Wynagrodzenie pracownika 29 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 908 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 937 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 730 zł
FGŚP 30 zł
Cała kwota 35 405 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 800,00 2 908,48 1 937,00 0,00 759,90 35 405,38 zł
Luty 29 800,00 2 908,48 1 937,00 0,00 759,90 35 405,38 zł
Marzec 29 800,00 2 908,48 1 937,00 0,00 759,90 35 405,38 zł
Kwiecień 29 800,00 2 908,48 1 937,00 0,00 759,90 35 405,38 zł
Maj 29 800,00 2 908,48 1 937,00 0,00 759,90 35 405,38 zł
Czerwiec 29 800,00 2 908,48 1 937,00 0,00 759,90 35 405,38 zł
Lipiec 29 800,00 2 854,80 1 901,25 0,00 759,90 35 315,95 zł
Sierpień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 759,90 30 559,90 zł
Wrzesień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 759,90 30 559,90 zł
Październik 29 800,00 0,00 0,00 0,00 759,90 30 559,90 zł
Listopad 29 800,00 0,00 0,00 0,00 759,90 30 559,90 zł
Grudzień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 759,90 30 559,90 zł
Rocznie 357 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 118,80 400 547,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 526 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 405 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 053 zł
Całość - kwota brutto 29 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Luty 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Marzec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Kwiecień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Maj 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Czerwiec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Lipiec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Sierpień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Wrzesień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Październik 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Listopad 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Grudzień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 840,00 4 053,00 25 747,00
Rocznie 357 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 080,00 48 636,00 308 964,00
Wynagrodzenie pracownika 29 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Luty 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Marzec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Kwiecień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Maj 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Czerwiec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Lipiec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Sierpień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Wrzesień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Październik 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Listopad 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Grudzień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 800,00 zł
Rocznie 357 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 747 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 682 zł
Zaliczka na podatek 7 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 0,00 7 311,00 0,00 19 807,00
Luty 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 0,00 9 111,00 0,00 18 007,00
Marzec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 0,00 9 111,00 0,00 18 007,00
Kwiecień 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 0,00 9 111,00 0,00 18 007,00
Maj 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 0,00 9 111,00 0,00 18 007,00
Czerwiec 29 800,00 0,00 0,00 0,00 2 682,00 0,00 9 111,00 0,00 18 007,00
Lipiec 29 800,00 176,27 72,24 0,00 2 682,00 15,08 9 027,00 0,00 17 827,41
Sierpień 29 800,00 176,27 72,24 0,00 2 682,00 15,08 9 027,00 0,00 17 827,41
Wrzesień 29 800,00 176,27 72,24 0,00 2 682,00 15,08 9 027,00 0,00 17 827,41
Październik 29 800,00 176,27 72,24 0,00 2 682,00 15,08 9 027,00 0,00 17 827,41
Listopad 29 800,00 176,27 72,24 0,00 2 682,00 15,08 9 027,00 0,00 17 827,41
Grudzień 29 800,00 176,27 72,24 0,00 2 682,00 15,08 9 027,00 0,00 17 827,41
Rocznie 357 600,00 1 057,62 433,44 0,00 32 184,00 0,00 107 028,00 0,00 216 806,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 29 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 807 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.