Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 630 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 029 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 261 zł
Zaliczka na podatek 4 017 zł
Całość - kwota brutto 41 984 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 984,00 4 097,64 629,76 1 028,61 3 260,52 35 978,00 4 017,00 28 950,47
Luty 41 984,00 4 097,64 629,76 1 028,61 3 260,52 35 978,00 4 017,00 28 950,47
Marzec 41 984,00 4 097,64 629,76 1 028,61 3 260,52 35 978,00 4 017,00 28 950,47
Kwiecień 41 984,00 4 097,64 629,76 1 028,61 3 260,52 35 978,00 8 800,00 24 167,47
Maj 41 984,00 3 915,12 601,71 1 028,61 3 279,47 36 189,00 11 580,00 21 579,09
Czerwiec 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Lipiec 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Sierpień 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Wrzesień 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Październik 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Listopad 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Grudzień 41 984,00 0,00 0,00 1 028,61 3 685,99 40 705,00 13 026,00 24 243,40
Rocznie 503 808,00 20 305,68 3 120,75 12 343,32 42 123,48 465 036,00 81 491,00 302 301,77
Wynagrodzenie pracownika 41 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 098 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 729 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 701 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 029 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 582 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 984,00 4 097,64 2 728,96 701,13 1 070,59 50 582,32 zł
Luty 41 984,00 4 097,64 2 728,96 701,13 1 070,59 50 582,32 zł
Marzec 41 984,00 4 097,64 2 728,96 701,13 1 070,59 50 582,32 zł
Kwiecień 41 984,00 4 097,64 2 728,96 701,13 1 070,59 50 582,32 zł
Maj 41 984,00 3 915,12 2 607,41 701,13 1 070,59 50 278,25 zł
Czerwiec 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Lipiec 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Sierpień 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Wrzesień 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Październik 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Listopad 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Grudzień 41 984,00 0,00 0,00 701,13 1 070,59 43 755,72 zł
Rocznie 503 808,00 20 305,68 13 523,25 8 413,56 12 847,08 558 897,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 582 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 590 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 139 zł
Zaliczka na podatek 3 349 zł
Całość - kwota brutto 39 309 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 309,00 3 836,56 589,64 0,00 3 139,45 27 906,00 3 349,00 28 394,63
Luty 39 309,00 3 836,56 589,64 0,00 3 139,45 27 906,00 3 349,00 28 394,63
Marzec 39 309,00 3 836,56 589,64 0,00 3 139,45 27 906,00 3 349,00 28 394,63
Kwiecień 39 309,00 3 836,56 589,64 0,00 3 139,45 27 906,00 3 349,00 28 394,63
Maj 39 309,00 3 836,56 589,64 0,00 3 139,45 27 906,00 3 349,00 28 394,63
Czerwiec 39 309,00 1 122,88 172,55 0,00 3 421,22 30 411,00 3 649,00 30 943,03
Lipiec 39 309,00 0,00 0,00 0,00 3 537,81 31 447,00 3 774,00 31 997,55
Sierpień 39 309,00 0,00 0,00 0,00 3 537,81 31 447,00 3 774,00 31 997,55
Wrzesień 39 309,00 0,00 0,00 0,00 3 537,81 31 447,00 3 774,00 31 997,55
Październik 39 309,00 0,00 0,00 0,00 3 537,81 31 447,00 3 774,00 31 997,55
Listopad 39 309,00 0,00 0,00 0,00 3 537,81 31 447,00 3 774,00 31 997,55
Grudzień 39 309,00 0,00 0,00 0,00 3 537,81 31 447,00 3 774,00 31 997,55
Rocznie 471 708,00 20 305,68 3 120,75 0,00 40 345,33 358 623,00 2 689,00 364 901,48
Wynagrodzenie pracownika 39 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 555 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 963 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 703 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 309,00 3 836,56 2 555,09 0,00 1 002,38 46 703,03 zł
Luty 39 309,00 3 836,56 2 555,09 0,00 1 002,38 46 703,03 zł
Marzec 39 309,00 3 836,56 2 555,09 0,00 1 002,38 46 703,03 zł
Kwiecień 39 309,00 3 836,56 2 555,09 0,00 1 002,38 46 703,03 zł
Maj 39 309,00 3 836,56 2 555,09 0,00 1 002,38 46 703,03 zł
Czerwiec 39 309,00 1 122,88 747,80 0,00 1 002,38 42 182,06 zł
Lipiec 39 309,00 0,00 0,00 0,00 1 002,38 40 311,38 zł
Sierpień 39 309,00 0,00 0,00 0,00 1 002,38 40 311,38 zł
Wrzesień 39 309,00 0,00 0,00 0,00 1 002,38 40 311,38 zł
Październik 39 309,00 0,00 0,00 0,00 1 002,38 40 311,38 zł
Listopad 39 309,00 0,00 0,00 0,00 1 002,38 40 311,38 zł
Grudzień 39 309,00 0,00 0,00 0,00 1 002,38 40 311,38 zł
Rocznie 471 708,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 028,56 517 565,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 309 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 395 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 703 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 675 zł
Całość - kwota brutto 34 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Luty 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Marzec 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Kwiecień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Maj 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Czerwiec 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Lipiec 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Sierpień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Wrzesień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Październik 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Listopad 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Grudzień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 4 675,00 29 700,00
Rocznie 412 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 56 100,00 356 400,00
Wynagrodzenie pracownika 34 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Luty 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Marzec 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Kwiecień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Maj 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Czerwiec 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Lipiec 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Sierpień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Wrzesień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Październik 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Listopad 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Grudzień 34 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 375,00 zł
Rocznie 412 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 222 zł
Zaliczka na podatek 9 229 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 795,00 0,00 0,00 0,00 3 221,55 0,00 9 229,00 0,00 23 344,45
Luty 35 795,00 0,00 0,00 0,00 3 221,55 0,00 11 029,00 0,00 21 544,45
Marzec 35 795,00 0,00 0,00 0,00 3 221,55 0,00 11 029,00 0,00 21 544,45
Kwiecień 35 795,00 0,00 0,00 0,00 3 221,55 0,00 11 029,00 0,00 21 544,45
Maj 35 795,00 0,00 0,00 0,00 3 221,55 0,00 11 029,00 0,00 21 544,45
Czerwiec 35 795,00 0,00 0,00 0,00 3 221,55 0,00 11 029,00 0,00 21 544,45
Lipiec 35 795,00 176,27 72,24 0,00 3 221,55 15,08 10 945,00 0,00 21 364,86
Sierpień 35 795,00 176,27 72,24 0,00 3 221,55 15,08 10 945,00 0,00 21 364,86
Wrzesień 35 795,00 176,27 72,24 0,00 3 221,55 15,08 10 945,00 0,00 21 364,86
Październik 35 795,00 176,27 72,24 0,00 3 221,55 15,08 10 945,00 0,00 21 364,86
Listopad 35 795,00 176,27 72,24 0,00 3 221,55 15,08 10 945,00 0,00 21 364,86
Grudzień 35 795,00 176,27 72,24 0,00 3 221,55 15,08 10 945,00 0,00 21 364,86
Rocznie 429 540,00 1 057,62 433,44 0,00 38 658,60 0,00 130 044,00 0,00 259 255,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 344 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.