Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 111 zł
Ubezpieczenie rentowe 632 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 032 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 271 zł
Zaliczka na podatek 2 440 zł
Całość - kwota brutto 42 118 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 118,00 4 110,72 631,77 1 031,89 3 270,93 36 094,00 2 440,00 30 632,69
Luty 42 118,00 4 110,72 631,77 1 031,89 3 270,93 36 094,00 2 440,00 30 632,69
Marzec 42 118,00 4 110,72 631,77 1 031,89 3 270,93 36 094,00 2 440,00 30 632,69
Kwiecień 42 118,00 4 110,72 631,77 1 031,89 3 270,93 36 094,00 6 096,00 26 976,69
Maj 42 118,00 896,74 137,82 1 031,89 3 604,64 39 802,00 9 132,00 27 314,91
Czerwiec 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Lipiec 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Sierpień 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Wrzesień 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Październik 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Listopad 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Grudzień 42 118,00 0,00 0,00 1 031,89 3 697,75 40 836,00 9 370,00 28 018,36
Rocznie 505 416,00 17 339,62 2 664,90 12 382,68 42 572,61 470 030,00 88 138,00 342 318,19
Wynagrodzenie pracownika 42 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 111 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 738 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 703 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 032 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 744 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 118,00 4 110,72 2 737,67 703,37 1 074,01 50 743,77 zł
Luty 42 118,00 4 110,72 2 737,67 703,37 1 074,01 50 743,77 zł
Marzec 42 118,00 4 110,72 2 737,67 703,37 1 074,01 50 743,77 zł
Kwiecień 42 118,00 4 110,72 2 737,67 703,37 1 074,01 50 743,77 zł
Maj 42 118,00 896,74 597,22 703,37 1 074,01 45 389,34 zł
Czerwiec 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Lipiec 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Sierpień 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Wrzesień 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Październik 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Listopad 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Grudzień 42 118,00 0,00 0,00 703,37 1 074,01 43 895,38 zł
Rocznie 505 416,00 17 339,62 11 547,90 8 440,44 12 888,12 555 632,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 633 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 633 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 744 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 592 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 150 zł
Zaliczka na podatek 2 047 zł
Całość - kwota brutto 39 437 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 437,00 3 849,05 591,56 0,00 3 149,68 27 997,00 2 047,00 29 799,71
Luty 39 437,00 3 849,05 591,56 0,00 3 149,68 27 997,00 2 047,00 29 799,71
Marzec 39 437,00 3 849,05 591,56 0,00 3 149,68 27 997,00 2 047,00 29 799,71
Kwiecień 39 437,00 3 849,05 591,56 0,00 3 149,68 27 997,00 2 047,00 29 799,71
Maj 39 437,00 1 943,42 298,66 0,00 3 347,54 29 756,00 2 176,00 31 671,38
Czerwiec 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Lipiec 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Sierpień 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Wrzesień 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Październik 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Listopad 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Grudzień 39 437,00 0,00 0,00 0,00 3 549,33 31 550,00 2 307,00 33 580,67
Rocznie 473 244,00 17 339,62 2 664,90 0,00 40 791,57 362 594,00 26 513,00 385 934,91
Wynagrodzenie pracownika 39 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 849 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 563 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 966 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 437,00 3 849,05 2 563,41 0,00 1 005,65 46 855,11 zł
Luty 39 437,00 3 849,05 2 563,41 0,00 1 005,65 46 855,11 zł
Marzec 39 437,00 3 849,05 2 563,41 0,00 1 005,65 46 855,11 zł
Kwiecień 39 437,00 3 849,05 2 563,41 0,00 1 005,65 46 855,11 zł
Maj 39 437,00 1 943,42 1 294,26 0,00 1 005,65 43 680,33 zł
Czerwiec 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Lipiec 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Sierpień 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Wrzesień 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Październik 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Listopad 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Grudzień 39 437,00 0,00 0,00 0,00 1 005,65 40 442,65 zł
Rocznie 473 244,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 067,80 514 199,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 437 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 691 zł
Całość - kwota brutto 34 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Luty 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Marzec 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Kwiecień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Maj 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Czerwiec 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Lipiec 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Sierpień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Wrzesień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Październik 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Listopad 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Grudzień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 593,00 4 691,00 29 800,00
Rocznie 413 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 116,00 56 292,00 357 600,00
Wynagrodzenie pracownika 34 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Luty 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Marzec 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Kwiecień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Maj 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Czerwiec 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Lipiec 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Sierpień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Wrzesień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Październik 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Listopad 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Grudzień 34 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 491,00 zł
Rocznie 413 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 268 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 916 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 268,00 0,00 26 648,00
Luty 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 068,00 0,00 24 848,00
Marzec 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 068,00 0,00 24 848,00
Kwiecień 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 068,00 0,00 24 848,00
Maj 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 068,00 0,00 24 848,00
Czerwiec 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 068,00 0,00 24 848,00
Lipiec 35 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 984,00 0,00 24 668,41
Sierpień 35 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 984,00 0,00 24 668,41
Wrzesień 35 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 984,00 0,00 24 668,41
Październik 35 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 984,00 0,00 24 668,41
Listopad 35 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 984,00 0,00 24 668,41
Grudzień 35 916,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 984,00 0,00 24 668,41
Rocznie 430 992,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 130 512,00 0,00 298 898,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 916 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 648 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.