Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 625 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 021 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 238 zł
Zaliczka na podatek 2 411 zł
Całość - kwota brutto 41 693 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 693,00 4 069,24 625,40 1 021,48 3 237,92 35 727,00 2 411,00 30 327,96
Luty 41 693,00 4 069,24 625,40 1 021,48 3 237,92 35 727,00 2 411,00 30 327,96
Marzec 41 693,00 4 069,24 625,40 1 021,48 3 237,92 35 727,00 2 411,00 30 327,96
Kwiecień 41 693,00 4 069,24 625,40 1 021,48 3 237,92 35 727,00 5 847,00 26 891,96
Maj 41 693,00 1 062,66 163,30 1 021,48 3 550,10 39 196,00 8 993,00 26 902,46
Czerwiec 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Lipiec 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Sierpień 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Wrzesień 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Październik 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Listopad 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Grudzień 41 693,00 0,00 0,00 1 021,48 3 660,44 40 422,00 9 275,00 27 736,08
Rocznie 500 316,00 17 339,62 2 664,90 12 257,76 42 124,86 465 058,00 86 998,00 338 930,86
Wynagrodzenie pracownika 41 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 710 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 696 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 021 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 232 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 693,00 4 069,24 2 710,05 696,27 1 063,17 50 231,73 zł
Luty 41 693,00 4 069,24 2 710,05 696,27 1 063,17 50 231,73 zł
Marzec 41 693,00 4 069,24 2 710,05 696,27 1 063,17 50 231,73 zł
Kwiecień 41 693,00 4 069,24 2 710,05 696,27 1 063,17 50 231,73 zł
Maj 41 693,00 1 062,66 707,70 696,27 1 063,17 45 222,80 zł
Czerwiec 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Lipiec 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Sierpień 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Wrzesień 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Październik 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Listopad 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Grudzień 41 693,00 0,00 0,00 696,27 1 063,17 43 452,44 zł
Rocznie 500 316,00 17 339,62 11 547,90 8 355,24 12 758,04 550 316,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 693 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 328 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 328 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 232 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 810 zł
Ubezpieczenie rentowe 586 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 118 zł
Zaliczka na podatek 2 027 zł
Całość - kwota brutto 39 041 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 041,00 3 810,40 585,62 0,00 3 118,05 27 716,00 2 027,00 29 499,93
Luty 39 041,00 3 810,40 585,62 0,00 3 118,05 27 716,00 2 027,00 29 499,93
Marzec 39 041,00 3 810,40 585,62 0,00 3 118,05 27 716,00 2 027,00 29 499,93
Kwiecień 39 041,00 3 810,40 585,62 0,00 3 118,05 27 716,00 2 027,00 29 499,93
Maj 39 041,00 2 098,02 322,42 0,00 3 295,85 29 296,00 2 142,00 31 182,71
Czerwiec 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Lipiec 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Sierpień 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Wrzesień 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Październik 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Listopad 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Grudzień 39 041,00 0,00 0,00 0,00 3 513,69 31 233,00 2 284,00 33 243,31
Rocznie 468 492,00 17 339,62 2 664,90 0,00 40 363,88 358 791,00 26 238,00 381 885,60
Wynagrodzenie pracownika 39 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 810 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 538 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 957 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 041,00 3 810,40 2 537,67 0,00 995,54 46 384,61 zł
Luty 39 041,00 3 810,40 2 537,67 0,00 995,54 46 384,61 zł
Marzec 39 041,00 3 810,40 2 537,67 0,00 995,54 46 384,61 zł
Kwiecień 39 041,00 3 810,40 2 537,67 0,00 995,54 46 384,61 zł
Maj 39 041,00 2 098,02 1 397,22 0,00 995,54 43 531,78 zł
Czerwiec 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Lipiec 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Sierpień 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Wrzesień 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Październik 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Listopad 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Grudzień 39 041,00 0,00 0,00 0,00 995,54 40 036,54 zł
Rocznie 468 492,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 946,48 509 326,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 041 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 644 zł
Całość - kwota brutto 34 144 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Luty 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Marzec 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Kwiecień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Maj 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Czerwiec 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Lipiec 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Sierpień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Wrzesień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Październik 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Listopad 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Grudzień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 315,00 4 644,00 29 500,00
Rocznie 409 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 780,00 55 728,00 354 000,00
Wynagrodzenie pracownika 34 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Luty 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Marzec 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Kwiecień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Maj 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Czerwiec 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Lipiec 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Sierpień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Wrzesień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Październik 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Listopad 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Grudzień 34 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 144,00 zł
Rocznie 409 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 402 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 152 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 554 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 152,00 0,00 26 402,00
Luty 35 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 952,00 0,00 24 602,00
Marzec 35 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 952,00 0,00 24 602,00
Kwiecień 35 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 952,00 0,00 24 602,00
Maj 35 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 952,00 0,00 24 602,00
Czerwiec 35 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 952,00 0,00 24 602,00
Lipiec 35 554,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 868,00 0,00 24 422,41
Sierpień 35 554,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 868,00 0,00 24 422,41
Wrzesień 35 554,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 868,00 0,00 24 422,41
Październik 35 554,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 868,00 0,00 24 422,41
Listopad 35 554,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 868,00 0,00 24 422,41
Grudzień 35 554,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 868,00 0,00 24 422,41
Rocznie 426 648,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 129 120,00 0,00 295 946,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 402 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.