Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 056 zł
Ubezpieczenie rentowe 623 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 018 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 227 zł
Zaliczka na podatek 3 231 zł
Całość - kwota brutto 41 555 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 555,00 4 055,77 623,33 1 018,10 3 227,20 35 608,00 3 231,00 29 399,60
Luty 41 555,00 4 055,77 623,33 1 018,10 3 227,20 35 608,00 3 231,00 29 399,60
Marzec 41 555,00 4 055,77 623,33 1 018,10 3 227,20 35 608,00 6 425,00 26 205,60
Kwiecień 41 555,00 3 231,04 496,56 1 018,10 3 312,84 36 559,00 8 846,00 24 650,46
Maj 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Czerwiec 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Lipiec 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Sierpień 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Wrzesień 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Październik 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Listopad 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Grudzień 41 555,00 0,00 0,00 1 018,10 3 648,32 40 287,00 9 750,00 27 138,58
Rocznie 498 660,00 15 398,35 2 366,55 12 217,20 42 181,00 465 679,00 99 733,00 326 763,90
Wynagrodzenie pracownika 41 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 056 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 701 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 694 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 018 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 555,00 4 055,77 2 701,08 693,97 1 059,66 50 065,48 zł
Luty 41 555,00 4 055,77 2 701,08 693,97 1 059,66 50 065,48 zł
Marzec 41 555,00 4 055,77 2 701,08 693,97 1 059,66 50 065,48 zł
Kwiecień 41 555,00 3 231,04 2 151,81 693,97 1 059,66 48 691,48 zł
Maj 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Czerwiec 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Lipiec 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Sierpień 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Wrzesień 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Październik 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Listopad 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Grudzień 41 555,00 0,00 0,00 693,97 1 059,66 43 308,63 zł
Rocznie 498 660,00 15 398,35 10 255,05 8 327,64 12 715,92 545 356,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 555 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 584 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 107 zł
Zaliczka na podatek 2 020 zł
Całość - kwota brutto 38 908 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 908,00 3 797,42 583,62 0,00 3 107,43 27 622,00 2 020,00 29 399,53
Luty 38 908,00 3 797,42 583,62 0,00 3 107,43 27 622,00 2 020,00 29 399,53
Marzec 38 908,00 3 797,42 583,62 0,00 3 107,43 27 622,00 2 020,00 29 399,53
Kwiecień 38 908,00 3 797,42 583,62 0,00 3 107,43 27 622,00 2 020,00 29 399,53
Maj 38 908,00 208,67 32,07 0,00 3 480,05 30 934,00 2 262,00 32 925,21
Czerwiec 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Lipiec 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Sierpień 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Wrzesień 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Październik 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Listopad 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Grudzień 38 908,00 0,00 0,00 0,00 3 501,72 31 126,00 2 276,00 33 130,28
Rocznie 466 896,00 15 398,35 2 366,55 0,00 40 421,81 359 304,00 26 274,00 382 435,29
Wynagrodzenie pracownika 38 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 529 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 953 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 908,00 3 797,42 2 529,02 0,00 992,16 46 226,60 zł
Luty 38 908,00 3 797,42 2 529,02 0,00 992,16 46 226,60 zł
Marzec 38 908,00 3 797,42 2 529,02 0,00 992,16 46 226,60 zł
Kwiecień 38 908,00 3 797,42 2 529,02 0,00 992,16 46 226,60 zł
Maj 38 908,00 208,67 138,97 0,00 992,16 40 247,80 zł
Czerwiec 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Lipiec 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Sierpień 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Wrzesień 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Październik 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Listopad 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Grudzień 38 908,00 0,00 0,00 0,00 992,16 39 900,16 zł
Rocznie 466 896,00 15 398,35 10 255,05 0,00 11 905,92 504 455,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 628 zł
Całość - kwota brutto 34 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Luty 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Marzec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Kwiecień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Maj 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Czerwiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Lipiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Sierpień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Wrzesień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Październik 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Listopad 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Grudzień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Rocznie 408 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 664,00 55 536,00 352 800,00
Wynagrodzenie pracownika 34 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Luty 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Marzec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Kwiecień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Maj 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Czerwiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Lipiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Sierpień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Wrzesień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Październik 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Listopad 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Grudzień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Rocznie 408 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 651 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 433 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 433,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 651,00 0,00 29 400,19
Luty 35 433,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 651,00 0,00 29 400,19
Marzec 35 433,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 767,00 0,00 26 284,19
Kwiecień 35 433,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 966,00 0,00 24 085,19
Maj 35 433,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 966,00 0,00 24 085,19
Czerwiec 35 433,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 966,00 0,00 24 085,19
Lipiec 35 433,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 888,00 0,00 23 917,99
Sierpień 35 433,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 888,00 0,00 23 917,99
Wrzesień 35 433,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 888,00 0,00 23 917,99
Październik 35 433,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 888,00 0,00 23 917,99
Listopad 35 433,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 888,00 0,00 23 917,99
Grudzień 35 433,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 10 888,00 0,00 23 917,99
Rocznie 425 196,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 118 295,00 0,00 300 848,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ