Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 056 zł
Ubezpieczenie rentowe 623 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 018 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 228 zł
Zaliczka na podatek 3 973 zł
Całość - kwota brutto 41 559 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 559,00 4 056,16 623,39 1 018,20 3 227,51 35 611,00 3 973,00 28 660,74
Luty 41 559,00 4 056,16 623,39 1 018,20 3 227,51 35 611,00 3 973,00 28 660,74
Marzec 41 559,00 4 056,16 623,39 1 018,20 3 227,51 35 611,00 3 973,00 28 660,74
Kwiecień 41 559,00 4 056,16 623,39 1 018,20 3 227,51 35 611,00 8 462,00 24 171,74
Maj 41 559,00 4 056,16 623,39 1 018,20 3 227,51 35 611,00 11 396,00 21 237,74
Czerwiec 41 559,00 24,88 3,80 1 018,20 3 646,09 40 262,00 12 884,00 23 982,03
Lipiec 41 559,00 0,00 0,00 1 018,20 3 648,67 40 291,00 12 893,00 23 999,13
Sierpień 41 559,00 0,00 0,00 1 018,20 3 648,67 40 291,00 12 893,00 23 999,13
Wrzesień 41 559,00 0,00 0,00 1 018,20 3 648,67 40 291,00 12 893,00 23 999,13
Październik 41 559,00 0,00 0,00 1 018,20 3 648,67 40 291,00 12 893,00 23 999,13
Listopad 41 559,00 0,00 0,00 1 018,20 3 648,67 40 291,00 12 893,00 23 999,13
Grudzień 41 559,00 0,00 0,00 1 018,20 3 648,67 40 291,00 12 893,00 23 999,13
Rocznie 498 708,00 20 305,68 3 120,75 12 218,40 41 675,66 460 063,00 80 343,00 299 368,51
Wynagrodzenie pracownika 41 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 056 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 701 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 694 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 018 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 559,00 4 056,16 2 701,34 694,04 1 059,76 50 070,30 zł
Luty 41 559,00 4 056,16 2 701,34 694,04 1 059,76 50 070,30 zł
Marzec 41 559,00 4 056,16 2 701,34 694,04 1 059,76 50 070,30 zł
Kwiecień 41 559,00 4 056,16 2 701,34 694,04 1 059,76 50 070,30 zł
Maj 41 559,00 4 056,16 2 701,34 694,04 1 059,76 50 070,30 zł
Czerwiec 41 559,00 24,88 16,55 694,04 1 059,76 43 354,23 zł
Lipiec 41 559,00 0,00 0,00 694,04 1 059,76 43 312,80 zł
Sierpień 41 559,00 0,00 0,00 694,04 1 059,76 43 312,80 zł
Wrzesień 41 559,00 0,00 0,00 694,04 1 059,76 43 312,80 zł
Październik 41 559,00 0,00 0,00 694,04 1 059,76 43 312,80 zł
Listopad 41 559,00 0,00 0,00 694,04 1 059,76 43 312,80 zł
Grudzień 41 559,00 0,00 0,00 694,04 1 059,76 43 312,80 zł
Rocznie 498 708,00 20 305,68 13 523,25 8 328,48 12 717,12 553 582,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 661 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 584 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 108 zł
Zaliczka na podatek 3 315 zł
Całość - kwota brutto 38 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 912,00 3 797,81 583,68 0,00 3 107,75 27 624,00 3 315,00 28 107,88
Luty 38 912,00 3 797,81 583,68 0,00 3 107,75 27 624,00 3 315,00 28 107,88
Marzec 38 912,00 3 797,81 583,68 0,00 3 107,75 27 624,00 3 315,00 28 107,88
Kwiecień 38 912,00 3 797,81 583,68 0,00 3 107,75 27 624,00 3 315,00 28 107,88
Maj 38 912,00 3 797,81 583,68 0,00 3 107,75 27 624,00 3 315,00 28 107,88
Czerwiec 38 912,00 1 316,63 202,35 0,00 3 365,37 29 914,00 3 590,00 30 437,97
Lipiec 38 912,00 0,00 0,00 0,00 3 502,08 31 130,00 3 736,00 31 674,32
Sierpień 38 912,00 0,00 0,00 0,00 3 502,08 31 130,00 3 736,00 31 674,32
Wrzesień 38 912,00 0,00 0,00 0,00 3 502,08 31 130,00 3 736,00 31 674,32
Październik 38 912,00 0,00 0,00 0,00 3 502,08 31 130,00 3 736,00 31 674,32
Listopad 38 912,00 0,00 0,00 0,00 3 502,08 31 130,00 3 736,00 31 674,32
Grudzień 38 912,00 0,00 0,00 0,00 3 502,08 31 130,00 3 736,00 31 674,32
Rocznie 466 944,00 20 305,68 3 120,75 0,00 39 916,60 354 814,00 2 663,00 361 023,29
Wynagrodzenie pracownika 38 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 529 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 953 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 912,00 3 797,81 2 529,28 0,00 992,25 46 231,34 zł
Luty 38 912,00 3 797,81 2 529,28 0,00 992,25 46 231,34 zł
Marzec 38 912,00 3 797,81 2 529,28 0,00 992,25 46 231,34 zł
Kwiecień 38 912,00 3 797,81 2 529,28 0,00 992,25 46 231,34 zł
Maj 38 912,00 3 797,81 2 529,28 0,00 992,25 46 231,34 zł
Czerwiec 38 912,00 1 316,63 876,85 0,00 992,25 42 097,73 zł
Lipiec 38 912,00 0,00 0,00 0,00 992,25 39 904,25 zł
Sierpień 38 912,00 0,00 0,00 0,00 992,25 39 904,25 zł
Wrzesień 38 912,00 0,00 0,00 0,00 992,25 39 904,25 zł
Październik 38 912,00 0,00 0,00 0,00 992,25 39 904,25 zł
Listopad 38 912,00 0,00 0,00 0,00 992,25 39 904,25 zł
Grudzień 38 912,00 0,00 0,00 0,00 992,25 39 904,25 zł
Rocznie 466 944,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 907,00 512 679,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 108 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 108 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 628 zł
Całość - kwota brutto 34 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Luty 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Marzec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Kwiecień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Maj 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Czerwiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Lipiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Sierpień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Wrzesień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Październik 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Listopad 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Grudzień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 222,00 4 628,00 29 400,00
Rocznie 408 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 664,00 55 536,00 352 800,00
Wynagrodzenie pracownika 34 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Luty 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Marzec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Kwiecień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Maj 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Czerwiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Lipiec 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Sierpień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Wrzesień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Październik 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Listopad 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Grudzień 34 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 028,00 zł
Rocznie 408 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 189 zł
Zaliczka na podatek 9 114 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 434,00 0,00 0,00 0,00 3 189,06 0,00 9 114,00 0,00 23 130,94
Luty 35 434,00 0,00 0,00 0,00 3 189,06 0,00 10 914,00 0,00 21 330,94
Marzec 35 434,00 0,00 0,00 0,00 3 189,06 0,00 10 914,00 0,00 21 330,94
Kwiecień 35 434,00 0,00 0,00 0,00 3 189,06 0,00 10 914,00 0,00 21 330,94
Maj 35 434,00 0,00 0,00 0,00 3 189,06 0,00 10 914,00 0,00 21 330,94
Czerwiec 35 434,00 0,00 0,00 0,00 3 189,06 0,00 10 914,00 0,00 21 330,94
Lipiec 35 434,00 176,27 72,24 0,00 3 189,06 15,08 10 829,00 0,00 21 152,35
Sierpień 35 434,00 176,27 72,24 0,00 3 189,06 15,08 10 829,00 0,00 21 152,35
Wrzesień 35 434,00 176,27 72,24 0,00 3 189,06 15,08 10 829,00 0,00 21 152,35
Październik 35 434,00 176,27 72,24 0,00 3 189,06 15,08 10 829,00 0,00 21 152,35
Listopad 35 434,00 176,27 72,24 0,00 3 189,06 15,08 10 829,00 0,00 21 152,35
Grudzień 35 434,00 176,27 72,24 0,00 3 189,06 15,08 10 829,00 0,00 21 152,35
Rocznie 425 208,00 1 057,62 433,44 0,00 38 268,72 0,00 128 658,00 0,00 256 699,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 131 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.