Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 638 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 042 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 304 zł
Zaliczka na podatek 3 310 zł
Całość - kwota brutto 42 547 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 547,00 4 152,59 638,21 1 042,40 3 304,24 36 464,00 3 310,00 30 099,56
Luty 42 547,00 4 152,59 638,21 1 042,40 3 304,24 36 464,00 3 310,00 30 099,56
Marzec 42 547,00 4 152,59 638,21 1 042,40 3 304,24 36 464,00 6 889,00 26 520,56
Kwiecień 42 547,00 2 940,58 451,92 1 042,40 3 430,09 37 862,00 9 162,00 25 520,01
Maj 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Czerwiec 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Lipiec 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Sierpień 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Wrzesień 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Październik 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Listopad 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Grudzień 42 547,00 0,00 0,00 1 042,40 3 735,41 41 255,00 9 985,00 27 784,19
Rocznie 510 564,00 15 398,35 2 366,55 12 508,80 43 226,09 477 294,00 102 551,00 334 513,21
Wynagrodzenie pracownika 42 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 711 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 042 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 261 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 547,00 4 152,59 2 765,56 710,53 1 084,95 51 260,63 zł
Luty 42 547,00 4 152,59 2 765,56 710,53 1 084,95 51 260,63 zł
Marzec 42 547,00 4 152,59 2 765,56 710,53 1 084,95 51 260,63 zł
Kwiecień 42 547,00 2 940,58 1 958,37 710,53 1 084,95 49 241,43 zł
Maj 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Czerwiec 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Lipiec 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Sierpień 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Wrzesień 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Październik 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Listopad 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Grudzień 42 547,00 0,00 0,00 710,53 1 084,95 44 342,48 zł
Rocznie 510 564,00 15 398,35 10 255,05 8 526,36 13 019,40 557 763,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 547 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 261 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 598 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 181 zł
Zaliczka na podatek 2 068 zł
Całość - kwota brutto 39 835 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 835,00 3 887,90 597,53 0,00 3 181,46 28 280,00 2 068,00 30 100,11
Luty 39 835,00 3 887,90 597,53 0,00 3 181,46 28 280,00 2 068,00 30 100,11
Marzec 39 835,00 3 887,90 597,53 0,00 3 181,46 28 280,00 2 068,00 30 100,11
Kwiecień 39 835,00 3 734,65 573,96 0,00 3 197,38 28 421,00 2 078,00 30 251,01
Maj 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Czerwiec 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Lipiec 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Sierpień 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Wrzesień 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Październik 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Listopad 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Grudzień 39 835,00 0,00 0,00 0,00 3 585,15 31 868,00 2 330,00 33 919,85
Rocznie 478 020,00 15 398,35 2 366,55 0,00 41 422,96 368 205,00 26 922,00 391 910,14
Wynagrodzenie pracownika 39 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 589 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 976 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 328 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 835,00 3 887,90 2 589,28 0,00 1 015,80 47 327,98 zł
Luty 39 835,00 3 887,90 2 589,28 0,00 1 015,80 47 327,98 zł
Marzec 39 835,00 3 887,90 2 589,28 0,00 1 015,80 47 327,98 zł
Kwiecień 39 835,00 3 734,65 2 487,21 0,00 1 015,80 47 072,66 zł
Maj 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Czerwiec 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Lipiec 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Sierpień 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Wrzesień 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Październik 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Listopad 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Grudzień 39 835,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 40 850,80 zł
Rocznie 478 020,00 15 398,35 10 255,05 0,00 12 189,60 515 863,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 328 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 738 zł
Całość - kwota brutto 34 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Luty 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Marzec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Kwiecień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Maj 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Czerwiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Lipiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Sierpień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Wrzesień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Październik 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Listopad 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Grudzień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Rocznie 418 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 440,00 56 856,00 361 200,00
Wynagrodzenie pracownika 34 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Luty 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Marzec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Kwiecień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Maj 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Czerwiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Lipiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Sierpień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Wrzesień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Październik 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Listopad 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Grudzień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Rocznie 418 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 794 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 276 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 794,00 0,00 30 100,19
Luty 36 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 794,00 0,00 30 100,19
Marzec 36 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 289,00 0,00 26 605,19
Kwiecień 36 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 236,00 0,00 24 658,19
Maj 36 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 236,00 0,00 24 658,19
Czerwiec 36 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 236,00 0,00 24 658,19
Lipiec 36 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 157,00 0,00 24 491,99
Sierpień 36 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 157,00 0,00 24 491,99
Wrzesień 36 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 157,00 0,00 24 491,99
Październik 36 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 157,00 0,00 24 491,99
Listopad 36 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 157,00 0,00 24 491,99
Grudzień 36 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 157,00 0,00 24 491,99
Rocznie 435 312,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 121 527,00 0,00 307 732,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ