Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 638 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 043 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 305 zł
Zaliczka na podatek 4 076 zł
Całość - kwota brutto 42 551 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 551,00 4 152,98 638,27 1 042,50 3 304,55 36 467,00 4 076,00 29 336,70
Luty 42 551,00 4 152,98 638,27 1 042,50 3 304,55 36 467,00 4 076,00 29 336,70
Marzec 42 551,00 4 152,98 638,27 1 042,50 3 304,55 36 467,00 4 076,00 29 336,70
Kwiecień 42 551,00 4 152,98 638,27 1 042,50 3 304,55 36 467,00 9 250,00 24 162,70
Maj 42 551,00 3 693,76 567,67 1 042,50 3 352,24 36 997,00 11 839,00 22 055,83
Czerwiec 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Lipiec 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Sierpień 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Wrzesień 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Październik 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Listopad 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Grudzień 42 551,00 0,00 0,00 1 042,50 3 735,77 41 259,00 13 203,00 24 569,73
Rocznie 510 612,00 20 305,68 3 120,75 12 510,00 42 720,83 471 678,00 83 014,00 306 216,74
Wynagrodzenie pracownika 42 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 153 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 711 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 043 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 551,00 4 152,98 2 765,82 710,60 1 085,05 51 265,45 zł
Luty 42 551,00 4 152,98 2 765,82 710,60 1 085,05 51 265,45 zł
Marzec 42 551,00 4 152,98 2 765,82 710,60 1 085,05 51 265,45 zł
Kwiecień 42 551,00 4 152,98 2 765,82 710,60 1 085,05 51 265,45 zł
Maj 42 551,00 3 693,76 2 459,97 710,60 1 085,05 50 500,38 zł
Czerwiec 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Lipiec 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Sierpień 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Wrzesień 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Październik 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Listopad 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Grudzień 42 551,00 0,00 0,00 710,60 1 085,05 44 346,65 zł
Rocznie 510 612,00 20 305,68 13 523,25 8 527,20 13 020,60 565 988,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 337 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 337 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 598 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 182 zł
Zaliczka na podatek 3 394 zł
Całość - kwota brutto 39 839 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 839,00 3 888,29 597,59 0,00 3 181,78 28 283,00 3 394,00 28 777,38
Luty 39 839,00 3 888,29 597,59 0,00 3 181,78 28 283,00 3 394,00 28 777,38
Marzec 39 839,00 3 888,29 597,59 0,00 3 181,78 28 283,00 3 394,00 28 777,38
Kwiecień 39 839,00 3 888,29 597,59 0,00 3 181,78 28 283,00 3 394,00 28 777,38
Maj 39 839,00 3 888,29 597,59 0,00 3 181,78 28 283,00 3 394,00 28 777,38
Czerwiec 39 839,00 864,23 132,80 0,00 3 495,78 31 074,00 3 729,00 31 617,31
Lipiec 39 839,00 0,00 0,00 0,00 3 585,51 31 871,00 3 825,00 32 428,97
Sierpień 39 839,00 0,00 0,00 0,00 3 585,51 31 871,00 3 825,00 32 428,97
Wrzesień 39 839,00 0,00 0,00 0,00 3 585,51 31 871,00 3 825,00 32 428,97
Październik 39 839,00 0,00 0,00 0,00 3 585,51 31 871,00 3 825,00 32 428,97
Listopad 39 839,00 0,00 0,00 0,00 3 585,51 31 871,00 3 825,00 32 428,97
Grudzień 39 839,00 0,00 0,00 0,00 3 585,51 31 871,00 3 825,00 32 428,97
Rocznie 478 068,00 20 305,68 3 120,75 0,00 40 917,74 363 715,00 2 727,00 370 078,03
Wynagrodzenie pracownika 39 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 888 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 590 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 976 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 839,00 3 888,29 2 589,54 0,00 1 015,90 47 332,73 zł
Luty 39 839,00 3 888,29 2 589,54 0,00 1 015,90 47 332,73 zł
Marzec 39 839,00 3 888,29 2 589,54 0,00 1 015,90 47 332,73 zł
Kwiecień 39 839,00 3 888,29 2 589,54 0,00 1 015,90 47 332,73 zł
Maj 39 839,00 3 888,29 2 589,54 0,00 1 015,90 47 332,73 zł
Czerwiec 39 839,00 864,23 575,55 0,00 1 015,90 42 294,68 zł
Lipiec 39 839,00 0,00 0,00 0,00 1 015,90 40 854,90 zł
Sierpień 39 839,00 0,00 0,00 0,00 1 015,90 40 854,90 zł
Wrzesień 39 839,00 0,00 0,00 0,00 1 015,90 40 854,90 zł
Październik 39 839,00 0,00 0,00 0,00 1 015,90 40 854,90 zł
Listopad 39 839,00 0,00 0,00 0,00 1 015,90 40 854,90 zł
Grudzień 39 839,00 0,00 0,00 0,00 1 015,90 40 854,90 zł
Rocznie 478 068,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 190,80 524 087,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 839 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 777 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 777 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 738 zł
Całość - kwota brutto 34 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Luty 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Marzec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Kwiecień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Maj 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Czerwiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Lipiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Sierpień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Wrzesień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Październik 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Listopad 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Grudzień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 870,00 4 738,00 30 100,00
Rocznie 418 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 440,00 56 856,00 361 200,00
Wynagrodzenie pracownika 34 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Luty 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Marzec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Kwiecień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Maj 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Czerwiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Lipiec 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Sierpień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Wrzesień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Październik 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Listopad 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Grudzień 34 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 838,00 zł
Rocznie 418 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 265 zł
Zaliczka na podatek 9 384 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 277,00 0,00 0,00 0,00 3 264,93 0,00 9 384,00 0,00 23 628,07
Luty 36 277,00 0,00 0,00 0,00 3 264,93 0,00 11 184,00 0,00 21 828,07
Marzec 36 277,00 0,00 0,00 0,00 3 264,93 0,00 11 184,00 0,00 21 828,07
Kwiecień 36 277,00 0,00 0,00 0,00 3 264,93 0,00 11 184,00 0,00 21 828,07
Maj 36 277,00 0,00 0,00 0,00 3 264,93 0,00 11 184,00 0,00 21 828,07
Czerwiec 36 277,00 0,00 0,00 0,00 3 264,93 0,00 11 184,00 0,00 21 828,07
Lipiec 36 277,00 176,27 72,24 0,00 3 264,93 15,08 11 099,00 0,00 21 649,48
Sierpień 36 277,00 176,27 72,24 0,00 3 264,93 15,08 11 099,00 0,00 21 649,48
Wrzesień 36 277,00 176,27 72,24 0,00 3 264,93 15,08 11 099,00 0,00 21 649,48
Październik 36 277,00 176,27 72,24 0,00 3 264,93 15,08 11 099,00 0,00 21 649,48
Listopad 36 277,00 176,27 72,24 0,00 3 264,93 15,08 11 099,00 0,00 21 649,48
Grudzień 36 277,00 176,27 72,24 0,00 3 264,93 15,08 11 099,00 0,00 21 649,48
Rocznie 435 324,00 1 057,62 433,44 0,00 39 179,16 0,00 131 898,00 0,00 262 665,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.