Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 634 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 035 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 282 zł
Zaliczka na podatek 2 450 zł
Całość - kwota brutto 42 260 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 260,00 4 124,58 633,90 1 035,37 3 281,95 36 216,00 2 450,00 30 734,20
Luty 42 260,00 4 124,58 633,90 1 035,37 3 281,95 36 216,00 2 450,00 30 734,20
Marzec 42 260,00 4 124,58 633,90 1 035,37 3 281,95 36 216,00 2 450,00 30 734,20
Kwiecień 42 260,00 4 124,58 633,90 1 035,37 3 281,95 36 216,00 6 179,00 27 005,20
Maj 42 260,00 841,30 129,30 1 035,37 3 622,86 40 004,00 9 178,00 27 453,17
Czerwiec 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Lipiec 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Sierpień 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Wrzesień 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Październik 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Listopad 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Grudzień 42 260,00 0,00 0,00 1 035,37 3 710,22 40 975,00 9 402,00 28 112,41
Rocznie 507 120,00 17 339,62 2 664,90 12 424,44 42 722,20 471 693,00 88 521,00 343 447,84
Wynagrodzenie pracownika 42 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 747 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 706 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 035 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 915 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 260,00 4 124,58 2 746,90 705,74 1 077,63 50 914,85 zł
Luty 42 260,00 4 124,58 2 746,90 705,74 1 077,63 50 914,85 zł
Marzec 42 260,00 4 124,58 2 746,90 705,74 1 077,63 50 914,85 zł
Kwiecień 42 260,00 4 124,58 2 746,90 705,74 1 077,63 50 914,85 zł
Maj 42 260,00 841,30 560,30 705,74 1 077,63 45 444,97 zł
Czerwiec 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Lipiec 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Sierpień 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Wrzesień 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Październik 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Listopad 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Grudzień 42 260,00 0,00 0,00 705,74 1 077,63 44 043,37 zł
Rocznie 507 120,00 17 339,62 11 547,90 8 468,88 12 931,56 557 407,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 734 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 734 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 915 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 862 zł
Ubezpieczenie rentowe 594 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 160 zł
Zaliczka na podatek 2 054 zł
Całość - kwota brutto 39 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 570,00 3 862,03 593,55 0,00 3 160,30 28 092,00 2 054,00 29 900,12
Luty 39 570,00 3 862,03 593,55 0,00 3 160,30 28 092,00 2 054,00 29 900,12
Marzec 39 570,00 3 862,03 593,55 0,00 3 160,30 28 092,00 2 054,00 29 900,12
Kwiecień 39 570,00 3 862,03 593,55 0,00 3 160,30 28 092,00 2 054,00 29 900,12
Maj 39 570,00 1 891,50 290,70 0,00 3 364,90 29 910,00 2 187,00 31 835,90
Czerwiec 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Lipiec 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Sierpień 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Wrzesień 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Październik 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Listopad 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Grudzień 39 570,00 0,00 0,00 0,00 3 561,30 31 656,00 2 315,00 33 693,70
Rocznie 474 840,00 17 339,62 2 664,90 0,00 40 935,20 363 870,00 26 608,00 387 292,28
Wynagrodzenie pracownika 39 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 862 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 572 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 969 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 013 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 570,00 3 862,03 2 572,05 0,00 1 009,04 47 013,12 zł
Luty 39 570,00 3 862,03 2 572,05 0,00 1 009,04 47 013,12 zł
Marzec 39 570,00 3 862,03 2 572,05 0,00 1 009,04 47 013,12 zł
Kwiecień 39 570,00 3 862,03 2 572,05 0,00 1 009,04 47 013,12 zł
Maj 39 570,00 1 891,50 1 259,70 0,00 1 009,04 43 730,24 zł
Czerwiec 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Lipiec 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Sierpień 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Wrzesień 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Październik 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Listopad 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Grudzień 39 570,00 0,00 0,00 0,00 1 009,04 40 579,04 zł
Rocznie 474 840,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 108,48 515 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 013 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 706 zł
Całość - kwota brutto 34 606 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Luty 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Marzec 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Kwiecień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Maj 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Czerwiec 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Lipiec 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Sierpień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Wrzesień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Październik 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Listopad 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Grudzień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 685,00 4 706,00 29 900,00
Rocznie 415 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 220,00 56 472,00 358 800,00
Wynagrodzenie pracownika 34 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Luty 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Marzec 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Kwiecień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Maj 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Czerwiec 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Lipiec 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Sierpień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Wrzesień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Październik 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Listopad 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Grudzień 34 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 606,00 zł
Rocznie 415 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 307 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 307,00 0,00 26 729,00
Luty 36 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 107,00 0,00 24 929,00
Marzec 36 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 107,00 0,00 24 929,00
Kwiecień 36 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 107,00 0,00 24 929,00
Maj 36 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 107,00 0,00 24 929,00
Czerwiec 36 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 107,00 0,00 24 929,00
Lipiec 36 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 022,00 0,00 24 750,41
Sierpień 36 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 022,00 0,00 24 750,41
Wrzesień 36 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 022,00 0,00 24 750,41
Październik 36 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 022,00 0,00 24 750,41
Listopad 36 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 022,00 0,00 24 750,41
Grudzień 36 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 022,00 0,00 24 750,41
Rocznie 432 432,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 130 974,00 0,00 299 876,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 729 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.