Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 042 zł
Ubezpieczenie rentowe 621 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 015 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 216 zł
Zaliczka na podatek 3 219 zł
Całość - kwota brutto 41 413 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 413,00 4 041,91 621,20 1 014,62 3 216,17 35 485,00 3 219,00 29 300,10
Luty 41 413,00 4 041,91 621,20 1 014,62 3 216,17 35 485,00 3 219,00 29 300,10
Marzec 41 413,00 4 041,91 621,20 1 014,62 3 216,17 35 485,00 6 358,00 26 161,10
Kwiecień 41 413,00 3 178,93 488,55 1 014,62 3 305,78 36 481,00 8 827,00 24 598,12
Maj 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Czerwiec 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Lipiec 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Sierpień 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Wrzesień 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Październik 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Listopad 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Grudzień 41 413,00 0,00 0,00 1 014,62 3 635,85 40 148,00 9 716,00 27 046,53
Rocznie 496 956,00 15 304,66 2 352,15 12 175,44 42 041,09 464 120,00 99 351,00 325 731,66
Wynagrodzenie pracownika 41 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 042 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 692 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 692 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 015 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 413,00 4 041,91 2 691,85 691,60 1 056,03 49 894,39 zł
Luty 41 413,00 4 041,91 2 691,85 691,60 1 056,03 49 894,39 zł
Marzec 41 413,00 4 041,91 2 691,85 691,60 1 056,03 49 894,39 zł
Kwiecień 41 413,00 3 178,93 2 117,10 691,60 1 056,03 48 456,66 zł
Maj 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Czerwiec 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Lipiec 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Sierpień 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Wrzesień 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Październik 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Listopad 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Grudzień 41 413,00 0,00 0,00 691,60 1 056,03 43 160,63 zł
Rocznie 496 956,00 15 304,66 10 192,65 8 299,20 12 672,36 543 424,87 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 413 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 785 zł
Ubezpieczenie rentowe 582 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 097 zł
Zaliczka na podatek 2 013 zł
Całość - kwota brutto 38 776 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 776,00 3 784,54 581,64 0,00 3 096,88 27 528,00 2 013,00 29 299,94
Luty 38 776,00 3 784,54 581,64 0,00 3 096,88 27 528,00 2 013,00 29 299,94
Marzec 38 776,00 3 784,54 581,64 0,00 3 096,88 27 528,00 2 013,00 29 299,94
Kwiecień 38 776,00 3 784,54 581,64 0,00 3 096,88 27 528,00 2 013,00 29 299,94
Maj 38 776,00 166,50 25,59 0,00 3 472,55 30 867,00 2 257,00 32 854,36
Czerwiec 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Lipiec 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Sierpień 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Wrzesień 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Październik 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Listopad 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Grudzień 38 776,00 0,00 0,00 0,00 3 489,84 31 021,00 2 268,00 33 018,16
Rocznie 465 312,00 15 304,66 2 352,15 0,00 40 288,95 358 126,00 26 185,00 381 181,24
Wynagrodzenie pracownika 38 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 785 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 520 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 950 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 776,00 3 784,54 2 520,44 0,00 988,79 46 069,77 zł
Luty 38 776,00 3 784,54 2 520,44 0,00 988,79 46 069,77 zł
Marzec 38 776,00 3 784,54 2 520,44 0,00 988,79 46 069,77 zł
Kwiecień 38 776,00 3 784,54 2 520,44 0,00 988,79 46 069,77 zł
Maj 38 776,00 166,50 110,89 0,00 988,79 40 042,18 zł
Czerwiec 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Lipiec 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Sierpień 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Wrzesień 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Październik 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Listopad 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Grudzień 38 776,00 0,00 0,00 0,00 988,79 39 764,79 zł
Rocznie 465 312,00 15 304,66 10 192,65 0,00 11 865,48 502 674,79 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 776 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 612 zł
Całość - kwota brutto 33 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Luty 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Marzec 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Kwiecień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Maj 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Czerwiec 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Lipiec 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Sierpień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Wrzesień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Październik 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Listopad 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Grudzień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00 4 612,00 29 300,00
Rocznie 406 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 560,00 55 344,00 351 600,00
Wynagrodzenie pracownika 33 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Luty 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Marzec 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Kwiecień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Maj 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Czerwiec 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Lipiec 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Sierpień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Wrzesień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Październik 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Listopad 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Grudzień 33 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 912,00 zł
Rocznie 406 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 5 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 309 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 647,00 0,00 29 299,66
Luty 35 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 647,00 0,00 29 299,66
Marzec 35 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 707,00 0,00 26 239,66
Kwiecień 35 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 943,00 0,00 24 003,66
Maj 35 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 943,00 0,00 24 003,66
Czerwiec 35 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 943,00 0,00 24 003,66
Lipiec 35 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 870,00 0,00 23 848,97
Sierpień 35 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 870,00 0,00 23 848,97
Wrzesień 35 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 870,00 0,00 23 848,97
Październik 35 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 870,00 0,00 23 848,97
Listopad 35 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 870,00 0,00 23 848,97
Grudzień 35 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 870,00 0,00 23 848,97
Rocznie 423 708,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 118 050,00 0,00 299 943,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 309 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ