Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 636 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 039 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 293 zł
Zaliczka na podatek 3 298 zł
Całość - kwota brutto 42 405 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 405,00 4 138,73 636,08 1 038,92 3 293,21 36 341,00 3 298,00 30 000,06
Luty 42 405,00 4 138,73 636,08 1 038,92 3 293,21 36 341,00 3 298,00 30 000,06
Marzec 42 405,00 4 138,73 636,08 1 038,92 3 293,21 36 341,00 6 823,00 26 475,06
Kwiecień 42 405,00 2 982,16 458,31 1 038,92 3 413,30 37 676,00 9 117,00 25 395,31
Maj 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Czerwiec 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Lipiec 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Sierpień 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Wrzesień 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Październik 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Listopad 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Grudzień 42 405,00 0,00 0,00 1 038,92 3 722,95 41 116,00 9 951,00 27 692,13
Rocznie 508 860,00 15 398,35 2 366,55 12 467,04 43 076,53 475 627,00 102 144,00 333 407,53
Wynagrodzenie pracownika 42 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 756 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 708 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 039 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 51 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 405,00 4 138,73 2 756,33 708,16 1 081,33 51 089,55 zł
Luty 42 405,00 4 138,73 2 756,33 708,16 1 081,33 51 089,55 zł
Marzec 42 405,00 4 138,73 2 756,33 708,16 1 081,33 51 089,55 zł
Kwiecień 42 405,00 2 982,16 1 986,06 708,16 1 081,33 49 162,71 zł
Maj 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Czerwiec 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Lipiec 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Sierpień 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Wrzesień 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Październik 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Listopad 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Grudzień 42 405,00 0,00 0,00 708,16 1 081,33 44 194,49 zł
Rocznie 508 860,00 15 398,35 10 255,05 8 497,92 12 975,96 555 987,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 42 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 875 zł
Ubezpieczenie rentowe 596 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 171 zł
Zaliczka na podatek 2 061 zł
Całość - kwota brutto 39 702 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 702,00 3 874,92 595,53 0,00 3 170,84 28 185,00 2 061,00 29 999,71
Luty 39 702,00 3 874,92 595,53 0,00 3 170,84 28 185,00 2 061,00 29 999,71
Marzec 39 702,00 3 874,92 595,53 0,00 3 170,84 28 185,00 2 061,00 29 999,71
Kwiecień 39 702,00 3 773,59 579,96 0,00 3 181,36 28 279,00 2 068,00 30 099,09
Maj 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Czerwiec 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Lipiec 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Sierpień 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Wrzesień 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Październik 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Listopad 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Grudzień 39 702,00 0,00 0,00 0,00 3 573,18 31 762,00 2 323,00 33 805,82
Rocznie 476 424,00 15 398,35 2 366,55 0,00 41 279,32 366 930,00 26 835,00 390 544,78
Wynagrodzenie pracownika 39 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 875 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 581 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 973 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 702,00 3 874,92 2 580,63 0,00 1 012,40 47 169,95 zł
Luty 39 702,00 3 874,92 2 580,63 0,00 1 012,40 47 169,95 zł
Marzec 39 702,00 3 874,92 2 580,63 0,00 1 012,40 47 169,95 zł
Kwiecień 39 702,00 3 773,59 2 513,16 0,00 1 012,40 47 001,15 zł
Maj 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Czerwiec 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Lipiec 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Sierpień 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Wrzesień 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Październik 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Listopad 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Grudzień 39 702,00 0,00 0,00 0,00 1 012,40 40 714,40 zł
Rocznie 476 424,00 15 398,35 10 255,05 0,00 12 148,80 514 226,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 702 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 722 zł
Całość - kwota brutto 34 722 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Luty 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Marzec 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Kwiecień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Maj 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Czerwiec 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Lipiec 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Sierpień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Wrzesień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Październik 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Listopad 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Grudzień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 778,00 4 722,00 30 000,00
Rocznie 416 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 336,00 56 664,00 360 000,00
Wynagrodzenie pracownika 34 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 34 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Luty 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Marzec 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Kwiecień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Maj 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Czerwiec 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Lipiec 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Sierpień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Wrzesień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Październik 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Listopad 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Grudzień 34 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 722,00 zł
Rocznie 416 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 34 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 774 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 156 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 774,00 0,00 30 000,19
Luty 36 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 774,00 0,00 30 000,19
Marzec 36 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 215,00 0,00 26 559,19
Kwiecień 36 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 197,00 0,00 24 577,19
Maj 36 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 197,00 0,00 24 577,19
Czerwiec 36 156,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 197,00 0,00 24 577,19
Lipiec 36 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 119,00 0,00 24 409,99
Sierpień 36 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 119,00 0,00 24 409,99
Wrzesień 36 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 119,00 0,00 24 409,99
Październik 36 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 119,00 0,00 24 409,99
Listopad 36 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 119,00 0,00 24 409,99
Grudzień 36 156,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 119,00 0,00 24 409,99
Rocznie 433 872,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 121 068,00 0,00 306 751,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ