Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2850 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 850 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 221 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Luty 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Marzec 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Kwiecień 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Maj 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Czerwiec 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Lipiec 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Sierpień 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Wrzesień 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Październik 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Listopad 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Grudzień 2 850,00 278,16 42,75 69,83 221,33 2 209,00 0,00 2 237,93
Rocznie 34 200,00 3 337,92 513,00 837,96 0,00 26 508,00 0,00 26 855,16
Wynagrodzenie pracownika 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Luty 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Marzec 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Kwiecień 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Maj 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Czerwiec 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Lipiec 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Sierpień 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Wrzesień 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Październik 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Listopad 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Grudzień 2 850,00 278,16 185,25 47,60 72,68 3 433,69 zł
Rocznie 34 200,00 3 337,92 2 223,00 571,20 872,16 41 204,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 238 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2850 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 228 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Całość - kwota brutto 2 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Luty 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Marzec 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Kwiecień 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Maj 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Czerwiec 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Lipiec 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Sierpień 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Wrzesień 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Październik 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Listopad 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Grudzień 2 850,00 278,16 42,75 0,00 227,62 2 023,00 243,00 2 058,71
Rocznie 34 200,00 3 337,92 513,00 0,00 2 731,44 24 276,00 180,00 24 704,52
Wynagrodzenie pracownika 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 386 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Luty 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Marzec 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Kwiecień 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Maj 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Czerwiec 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Lipiec 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Sierpień 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Wrzesień 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Październik 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Listopad 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Grudzień 2 850,00 278,16 185,25 0,00 72,68 3 386,09 zł
Rocznie 34 200,00 3 337,92 2 223,00 0,00 872,16 40 633,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 059 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 386 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2850 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 462 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Całość - kwota brutto 2 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Luty 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Marzec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Kwiecień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Maj 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Czerwiec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Lipiec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Sierpień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Wrzesień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Październik 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Listopad 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Grudzień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 388,00 2 462,00
Rocznie 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 360,00 4 656,00 29 544,00
Wynagrodzenie pracownika 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Luty 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Marzec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Kwiecień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Maj 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Czerwiec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Lipiec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Sierpień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Wrzesień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Październik 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Listopad 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Grudzień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850,00 zł
Rocznie 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 462 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2850 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 60 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 850 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 60,00 0,00 2 519,10
Luty 2 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 60,00 0,00 2 519,10
Marzec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 60,00 0,00 2 519,10
Kwiecień 2 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 60,00 0,00 2 519,10
Maj 2 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 397,00 0,00 2 182,10
Czerwiec 2 850,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 487,00 0,00 2 092,10
Lipiec 2 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 403,00 0,00 1 912,51
Sierpień 2 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 403,00 0,00 1 912,51
Wrzesień 2 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 403,00 0,00 1 912,51
Październik 2 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 403,00 0,00 1 912,51
Listopad 2 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 403,00 0,00 1 912,51
Grudzień 2 850,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 403,00 0,00 1 912,51
Rocznie 34 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 542,00 0,00 25 825,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 519 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.