Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2840 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 840 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 221 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Luty 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Marzec 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Kwiecień 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Maj 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Czerwiec 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Lipiec 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Sierpień 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Wrzesień 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Październik 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Listopad 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Grudzień 2 840,00 277,18 42,60 69,58 220,56 2 201,00 0,00 2 230,08
Rocznie 34 080,00 3 326,16 511,20 834,96 0,00 26 412,00 0,00 26 760,96
Wynagrodzenie pracownika 2 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Luty 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Marzec 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Kwiecień 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Maj 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Czerwiec 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Lipiec 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Sierpień 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Wrzesień 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Październik 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Listopad 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Grudzień 2 840,00 277,18 184,60 47,43 72,42 3 421,63 zł
Rocznie 34 080,00 3 326,16 2 215,20 569,16 869,04 41 059,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2840 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 242 zł
Całość - kwota brutto 2 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Luty 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Marzec 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Kwiecień 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Maj 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Czerwiec 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Lipiec 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Sierpień 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Wrzesień 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Październik 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Listopad 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Grudzień 2 840,00 277,18 42,60 0,00 226,82 2 016,00 242,00 2 051,48
Rocznie 34 080,00 3 326,16 511,20 0,00 2 721,84 24 192,00 180,00 24 617,76
Wynagrodzenie pracownika 2 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 374 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Luty 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Marzec 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Kwiecień 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Maj 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Czerwiec 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Lipiec 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Sierpień 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Wrzesień 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Październik 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Listopad 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Grudzień 2 840,00 277,18 184,60 0,00 72,42 3 374,20 zł
Rocznie 34 080,00 3 326,16 2 215,20 0,00 869,04 40 490,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 051 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 374 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2840 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 386 zł
Całość - kwota brutto 2 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Luty 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Marzec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Kwiecień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Maj 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Czerwiec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Lipiec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Sierpień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Wrzesień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Październik 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Listopad 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Grudzień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,00 386,00 2 454,00
Rocznie 34 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 264,00 4 632,00 29 448,00
Wynagrodzenie pracownika 2 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Luty 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Marzec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Kwiecień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Maj 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Czerwiec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Lipiec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Sierpień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Wrzesień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Październik 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Listopad 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Grudzień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 zł
Rocznie 34 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 454 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2840 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 840 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 58,00 0,00 2 511,10
Luty 2 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 58,00 0,00 2 511,10
Marzec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 58,00 0,00 2 511,10
Kwiecień 2 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 58,00 0,00 2 511,10
Maj 2 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 388,00 0,00 2 181,10
Czerwiec 2 840,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 484,00 0,00 2 085,10
Lipiec 2 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 399,00 0,00 1 906,51
Sierpień 2 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 399,00 0,00 1 906,51
Wrzesień 2 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 399,00 0,00 1 906,51
Październik 2 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 399,00 0,00 1 906,51
Listopad 2 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 399,00 0,00 1 906,51
Grudzień 2 840,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 399,00 0,00 1 906,51
Rocznie 34 080,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 498,00 0,00 25 749,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 511 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.