Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2830 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 830 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 220 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Luty 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Marzec 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Kwiecień 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Maj 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Czerwiec 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Lipiec 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Sierpień 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Wrzesień 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Październik 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Listopad 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Grudzień 2 830,00 276,21 42,45 69,34 219,78 2 192,00 0,00 2 222,22
Rocznie 33 960,00 3 314,52 509,40 832,08 0,00 26 304,00 0,00 26 666,64
Wynagrodzenie pracownika 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Luty 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Marzec 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Kwiecień 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Maj 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Czerwiec 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Lipiec 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Sierpień 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Wrzesień 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Październik 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Listopad 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Grudzień 2 830,00 276,21 183,95 47,26 72,17 3 409,59 zł
Rocznie 33 960,00 3 314,52 2 207,40 567,12 866,04 40 915,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 222 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2830 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 226 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 2 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Luty 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Marzec 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Kwiecień 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Maj 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Czerwiec 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Lipiec 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Sierpień 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Wrzesień 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Październik 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Listopad 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Grudzień 2 830,00 276,21 42,45 0,00 226,02 2 009,00 241,00 2 044,24
Rocznie 33 960,00 3 314,52 509,40 0,00 2 712,24 24 108,00 180,00 24 530,88
Wynagrodzenie pracownika 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 184 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 362 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Luty 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Marzec 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Kwiecień 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Maj 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Czerwiec 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Lipiec 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Sierpień 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Wrzesień 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Październik 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Listopad 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Grudzień 2 830,00 276,21 183,95 0,00 72,17 3 362,33 zł
Rocznie 33 960,00 3 314,52 2 207,40 0,00 866,04 40 347,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 044 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 362 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2830 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Całość - kwota brutto 2 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Luty 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Marzec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Kwiecień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Maj 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Czerwiec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Lipiec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Sierpień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Wrzesień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Październik 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Listopad 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Grudzień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264,00 385,00 2 445,00
Rocznie 33 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 168,00 4 620,00 29 340,00
Wynagrodzenie pracownika 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Luty 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Marzec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Kwiecień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Maj 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Czerwiec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Lipiec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Sierpień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Wrzesień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Październik 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Listopad 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Grudzień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 830,00 zł
Rocznie 33 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 445 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2830 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 503 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 56 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 830 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 56,00 0,00 2 503,10
Luty 2 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 56,00 0,00 2 503,10
Marzec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 56,00 0,00 2 503,10
Kwiecień 2 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 56,00 0,00 2 503,10
Maj 2 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 379,00 0,00 2 180,10
Czerwiec 2 830,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 481,00 0,00 2 078,10
Lipiec 2 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 396,00 0,00 1 899,51
Sierpień 2 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 396,00 0,00 1 899,51
Wrzesień 2 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 396,00 0,00 1 899,51
Październik 2 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 396,00 0,00 1 899,51
Listopad 2 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 396,00 0,00 1 899,51
Grudzień 2 830,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 396,00 0,00 1 899,51
Rocznie 33 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 460,00 0,00 25 667,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 503 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.