Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2820 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 075 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 219 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 2 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Luty 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Marzec 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Kwiecień 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Maj 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Czerwiec 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Lipiec 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Sierpień 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Wrzesień 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Październik 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Listopad 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Grudzień 2 820,00 275,23 42,30 69,09 219,00 2 183,00 139,00 2 075,38
Rocznie 33 840,00 3 302,76 507,60 829,08 2 628,00 26 196,00 1 668,00 24 904,56
Wynagrodzenie pracownika 2 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Luty 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Marzec 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Kwiecień 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Maj 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Czerwiec 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Lipiec 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Sierpień 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Wrzesień 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Październik 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Listopad 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Grudzień 2 820,00 275,23 183,30 47,09 71,91 3 397,53 zł
Rocznie 33 840,00 3 302,76 2 199,60 565,08 862,92 40 770,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 075 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2820 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 225 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 2 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Luty 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Marzec 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Kwiecień 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Maj 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Czerwiec 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Lipiec 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Sierpień 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Wrzesień 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Październik 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Listopad 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Grudzień 2 820,00 275,23 42,30 0,00 225,22 2 002,00 146,00 2 131,25
Rocznie 33 840,00 3 302,76 507,60 0,00 2 702,64 24 024,00 1 752,00 25 575,00
Wynagrodzenie pracownika 2 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 275 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Luty 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Marzec 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Kwiecień 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Maj 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Czerwiec 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Lipiec 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Sierpień 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Wrzesień 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Październik 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Listopad 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Grudzień 2 820,00 275,23 183,30 0,00 71,91 3 350,44 zł
Rocznie 33 840,00 3 302,76 2 199,60 0,00 862,92 40 205,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 131 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2820 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 436 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 2 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Luty 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Marzec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Kwiecień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Maj 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Czerwiec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Lipiec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Sierpień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Wrzesień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Październik 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Listopad 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Grudzień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256,00 384,00 2 436,00
Rocznie 33 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 072,00 4 608,00 29 232,00
Wynagrodzenie pracownika 2 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Luty 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Marzec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Kwiecień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Maj 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Czerwiec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Lipiec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Sierpień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Wrzesień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Październik 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Listopad 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Grudzień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 820,00 zł
Rocznie 33 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 436 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2820 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 334 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 820 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 820,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 124,00 0,00 2 333,66
Luty 2 820,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 124,00 0,00 2 333,66
Marzec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 124,00 0,00 2 333,66
Kwiecień 2 820,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 124,00 0,00 2 333,66
Maj 2 820,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 124,00 0,00 2 333,66
Czerwiec 2 820,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 124,00 0,00 2 333,66
Lipiec 2 820,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 85,00 0,00 2 144,97
Sierpień 2 820,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 85,00 0,00 2 144,97
Wrzesień 2 820,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 85,00 0,00 2 144,97
Październik 2 820,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 85,00 0,00 2 144,97
Listopad 2 820,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 85,00 0,00 2 144,97
Grudzień 2 820,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 85,00 0,00 2 144,97
Rocznie 33 840,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 254,00 0,00 26 871,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 334 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ