Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2810 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 218 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Całość - kwota brutto 2 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Luty 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Marzec 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Kwiecień 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Maj 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Czerwiec 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Lipiec 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Sierpień 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Wrzesień 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Październik 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Listopad 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Grudzień 2 810,00 274,26 42,15 68,85 218,23 2 175,00 138,00 2 068,51
Rocznie 33 720,00 3 291,12 505,80 826,20 2 618,76 26 100,00 1 656,00 24 822,12
Wynagrodzenie pracownika 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 47 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 386 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Luty 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Marzec 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Kwiecień 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Maj 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Czerwiec 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Lipiec 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Sierpień 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Wrzesień 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Październik 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Listopad 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Grudzień 2 810,00 274,26 182,65 46,93 71,66 3 385,50 zł
Rocznie 33 720,00 3 291,12 2 191,80 563,16 859,92 40 626,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 386 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2810 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 42 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 224 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 2 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Luty 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Marzec 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Kwiecień 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Maj 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Czerwiec 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Lipiec 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Sierpień 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Wrzesień 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Październik 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Listopad 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Grudzień 2 810,00 274,26 42,15 0,00 224,42 1 995,00 146,00 2 123,17
Rocznie 33 720,00 3 291,12 505,80 0,00 2 693,04 23 940,00 1 752,00 25 478,04
Wynagrodzenie pracownika 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 274 zł
Ubezpieczenie rentowe 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 69 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 339 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Luty 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Marzec 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Kwiecień 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Maj 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Czerwiec 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Lipiec 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Sierpień 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Wrzesień 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Październik 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Listopad 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Grudzień 2 810,00 274,26 182,65 0,00 71,66 3 338,57 zł
Rocznie 33 720,00 3 291,12 2 191,80 0,00 859,92 40 062,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 123 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 339 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2810 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 382 zł
Całość - kwota brutto 2 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Luty 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Marzec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Kwiecień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Maj 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Czerwiec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Lipiec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Sierpień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Wrzesień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Październik 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Listopad 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Grudzień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 248,00 382,00 2 428,00
Rocznie 33 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 976,00 4 584,00 29 136,00
Wynagrodzenie pracownika 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Luty 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Marzec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Kwiecień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Maj 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Czerwiec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Lipiec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Sierpień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Wrzesień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Październik 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Listopad 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Grudzień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810,00 zł
Rocznie 33 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 428 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2810 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 105 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 810 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 810,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 105,00 0,00 2 323,19
Luty 2 810,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 105,00 0,00 2 323,19
Marzec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 105,00 0,00 2 323,19
Kwiecień 2 810,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 105,00 0,00 2 323,19
Maj 2 810,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 105,00 0,00 2 323,19
Czerwiec 2 810,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 105,00 0,00 2 323,19
Lipiec 2 810,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 64,00 0,00 2 118,99
Sierpień 2 810,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 64,00 0,00 2 118,99
Wrzesień 2 810,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 64,00 0,00 2 118,99
Październik 2 810,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 64,00 0,00 2 118,99
Listopad 2 810,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 64,00 0,00 2 118,99
Grudzień 2 810,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 64,00 0,00 2 118,99
Rocznie 33 720,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 014,00 0,00 26 653,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 323 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ