Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2720 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 720 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 211 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Luty 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Marzec 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Kwiecień 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Maj 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Czerwiec 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Lipiec 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Sierpień 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Wrzesień 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Październik 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Listopad 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Grudzień 2 720,00 265,47 40,80 66,64 211,24 2 097,00 0,00 2 135,85
Rocznie 32 640,00 3 185,64 489,60 799,68 0,00 25 164,00 0,00 25 630,20
Wynagrodzenie pracownika 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Luty 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Marzec 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Kwiecień 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Maj 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Czerwiec 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Lipiec 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Sierpień 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Wrzesień 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Październik 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Listopad 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Grudzień 2 720,00 265,47 176,80 45,42 69,36 3 277,05 zł
Rocznie 32 640,00 3 185,64 2 121,60 545,04 832,32 39 324,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 136 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2720 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 217 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 2 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Luty 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Marzec 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Kwiecień 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Maj 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Czerwiec 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Lipiec 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Sierpień 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Wrzesień 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Październik 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Listopad 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Grudzień 2 720,00 265,47 40,80 0,00 217,24 1 931,00 328,00 1 868,22
Rocznie 32 640,00 3 185,64 489,60 0,00 2 606,88 23 172,00 1 692,00 22 418,64
Wynagrodzenie pracownika 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 232 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Luty 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Marzec 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Kwiecień 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Maj 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Czerwiec 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Lipiec 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Sierpień 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Wrzesień 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Październik 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Listopad 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Grudzień 2 720,00 265,47 176,80 0,00 69,36 3 231,63 zł
Rocznie 32 640,00 3 185,64 2 121,60 0,00 832,32 38 779,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 232 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2720 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 370 zł
Całość - kwota brutto 2 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Lipiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Sierpień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Wrzesień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Październik 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Listopad 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Grudzień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 370,00 2 350,00
Rocznie 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 112,00 4 440,00 28 200,00
Wynagrodzenie pracownika 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Lipiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Sierpień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Wrzesień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Październik 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Listopad 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Grudzień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 zł
Rocznie 32 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2720 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 412,10
Luty 2 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 412,10
Marzec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 412,10
Kwiecień 2 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 37,00 0,00 2 412,10
Maj 2 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 277,00 0,00 2 172,10
Czerwiec 2 720,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 445,00 0,00 2 004,10
Lipiec 2 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 361,00 0,00 1 824,51
Sierpień 2 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 361,00 0,00 1 824,51
Wrzesień 2 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 361,00 0,00 1 824,51
Październik 2 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 361,00 0,00 1 824,51
Listopad 2 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 361,00 0,00 1 824,51
Grudzień 2 720,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 361,00 0,00 1 824,51
Rocznie 32 640,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 036,00 0,00 24 771,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 412 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.