Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2730 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 730 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 212 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Luty 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Marzec 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Kwiecień 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Maj 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Czerwiec 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Lipiec 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Sierpień 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Wrzesień 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Październik 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Listopad 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Grudzień 2 730,00 266,45 40,95 66,89 212,01 2 106,00 0,00 2 143,70
Rocznie 32 760,00 3 197,40 491,40 802,68 0,00 25 272,00 0,00 25 724,40
Wynagrodzenie pracownika 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Luty 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Marzec 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Kwiecień 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Maj 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Czerwiec 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Lipiec 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Sierpień 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Wrzesień 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Październik 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Listopad 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Grudzień 2 730,00 266,45 177,45 45,59 69,62 3 289,11 zł
Rocznie 32 760,00 3 197,40 2 129,40 547,08 835,44 39 469,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 144 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2730 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 218 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 2 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Luty 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Marzec 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Kwiecień 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Maj 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Czerwiec 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Lipiec 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Sierpień 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Wrzesień 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Październik 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Listopad 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Grudzień 2 730,00 266,45 40,95 0,00 218,03 1 938,00 233,00 1 972,01
Rocznie 32 760,00 3 197,40 491,40 0,00 2 616,36 23 256,00 180,00 23 664,12
Wynagrodzenie pracownika 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 266 zł
Ubezpieczenie rentowe 177 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 244 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Luty 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Marzec 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Kwiecień 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Maj 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Czerwiec 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Lipiec 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Sierpień 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Wrzesień 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Październik 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Listopad 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Grudzień 2 730,00 266,45 177,45 0,00 69,62 3 243,52 zł
Rocznie 32 760,00 3 197,40 2 129,40 0,00 835,44 38 922,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 972 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 244 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2730 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Całość - kwota brutto 2 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Luty 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Marzec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Kwiecień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Maj 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Czerwiec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Lipiec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Sierpień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Wrzesień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Październik 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Listopad 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Grudzień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184,00 371,00 2 359,00
Rocznie 32 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 208,00 4 452,00 28 308,00
Wynagrodzenie pracownika 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Luty 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Marzec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Kwiecień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Maj 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Czerwiec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Lipiec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Sierpień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Wrzesień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Październik 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Listopad 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Grudzień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730,00 zł
Rocznie 32 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 359 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2730 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 730 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 420,10
Luty 2 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 420,10
Marzec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 420,10
Kwiecień 2 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 39,00 0,00 2 420,10
Maj 2 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 287,00 0,00 2 172,10
Czerwiec 2 730,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 449,00 0,00 2 010,10
Lipiec 2 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 364,00 0,00 1 831,51
Sierpień 2 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 364,00 0,00 1 831,51
Wrzesień 2 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 364,00 0,00 1 831,51
Październik 2 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 364,00 0,00 1 831,51
Listopad 2 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 364,00 0,00 1 831,51
Grudzień 2 730,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 364,00 0,00 1 831,51
Rocznie 32 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 076,00 0,00 24 851,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 420 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.