Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2750 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 750 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 214 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Luty 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Marzec 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Kwiecień 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Maj 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Czerwiec 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Lipiec 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Sierpień 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Wrzesień 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Październik 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Listopad 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Grudzień 2 750,00 268,40 41,25 67,38 213,57 2 123,00 0,00 2 159,40
Rocznie 33 000,00 3 220,80 495,00 808,56 0,00 25 476,00 0,00 25 912,80
Wynagrodzenie pracownika 2 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Luty 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Marzec 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Kwiecień 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Maj 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Czerwiec 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Lipiec 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Sierpień 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Wrzesień 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Październik 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Listopad 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Grudzień 2 750,00 268,40 178,75 45,93 70,13 3 313,21 zł
Rocznie 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,16 841,56 39 758,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2750 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 220 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 2 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Luty 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Marzec 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Kwiecień 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Maj 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Czerwiec 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Lipiec 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Sierpień 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Wrzesień 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Październik 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Listopad 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Grudzień 2 750,00 268,40 41,25 0,00 219,63 1 952,00 234,00 1 986,48
Rocznie 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,56 23 424,00 180,00 23 837,76
Wynagrodzenie pracownika 2 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 268 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 267 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Luty 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Marzec 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Kwiecień 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Maj 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Czerwiec 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Lipiec 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Sierpień 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Wrzesień 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Październik 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Listopad 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Grudzień 2 750,00 268,40 178,75 0,00 70,13 3 267,28 zł
Rocznie 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,56 39 207,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 986 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 267 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2750 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 374 zł
Całość - kwota brutto 2 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Luty 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Marzec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Kwiecień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Maj 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Czerwiec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Lipiec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Sierpień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Wrzesień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Październik 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Listopad 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Grudzień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 374,00 2 376,00
Rocznie 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Wynagrodzenie pracownika 2 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Luty 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Marzec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Kwiecień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Maj 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Czerwiec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Lipiec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Sierpień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Wrzesień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Październik 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Listopad 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Grudzień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 zł
Rocznie 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 376 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 750 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2750 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 750 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 436 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 750 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 750,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 43,00 0,00 2 436,10
Luty 2 750,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 43,00 0,00 2 436,10
Marzec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 43,00 0,00 2 436,10
Kwiecień 2 750,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 43,00 0,00 2 436,10
Maj 2 750,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 305,00 0,00 2 174,10
Czerwiec 2 750,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 455,00 0,00 2 024,10
Lipiec 2 750,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 371,00 0,00 1 844,51
Sierpień 2 750,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 371,00 0,00 1 844,51
Wrzesień 2 750,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 371,00 0,00 1 844,51
Październik 2 750,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 371,00 0,00 1 844,51
Listopad 2 750,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 371,00 0,00 1 844,51
Grudzień 2 750,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 371,00 0,00 1 844,51
Rocznie 33 000,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 158,00 0,00 25 009,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 436 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.