Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2680 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 680 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 208 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Całość - kwota brutto 2 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Luty 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Marzec 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Kwiecień 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Maj 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Czerwiec 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Lipiec 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Sierpień 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Wrzesień 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Październik 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Listopad 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Grudzień 2 680,00 261,57 40,20 65,66 208,13 2 063,00 128,00 1 976,44
Rocznie 32 160,00 3 138,84 482,40 787,92 2 497,56 24 756,00 1 536,00 23 717,28
Wynagrodzenie pracownika 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Luty 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Marzec 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Kwiecień 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Maj 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Czerwiec 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Lipiec 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Sierpień 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Wrzesień 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Październik 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Listopad 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Grudzień 2 680,00 261,57 174,20 44,76 68,34 3 228,87 zł
Rocznie 32 160,00 3 138,84 2 090,40 537,12 820,08 38 746,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 976 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2680 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 40 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 214 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Całość - kwota brutto 2 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Luty 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Marzec 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Kwiecień 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Maj 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Czerwiec 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Lipiec 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Sierpień 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Wrzesień 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Październik 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Listopad 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Grudzień 2 680,00 261,57 40,20 0,00 214,04 1 903,00 139,00 2 025,19
Rocznie 32 160,00 3 138,84 482,40 0,00 2 568,48 22 836,00 1 668,00 24 302,28
Wynagrodzenie pracownika 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 184 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Luty 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Marzec 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Kwiecień 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Maj 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Czerwiec 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Lipiec 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Sierpień 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Wrzesień 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Październik 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Listopad 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Grudzień 2 680,00 261,57 174,20 0,00 68,34 3 184,11 zł
Rocznie 32 160,00 3 138,84 2 090,40 0,00 820,08 38 209,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 025 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 184 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2680 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Całość - kwota brutto 2 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Luty 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Marzec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Kwiecień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Maj 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Czerwiec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Lipiec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Sierpień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Wrzesień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Październik 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Listopad 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Grudzień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 144,00 364,00 2 316,00
Rocznie 32 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 728,00 4 368,00 27 792,00
Wynagrodzenie pracownika 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 680 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Luty 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Marzec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Kwiecień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Maj 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Czerwiec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Lipiec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Sierpień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Wrzesień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Październik 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Listopad 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Grudzień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 zł
Rocznie 32 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 316 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 680 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2680 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 680 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 680,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 83,00 0,00 2 215,19
Luty 2 680,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 83,00 0,00 2 215,19
Marzec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 83,00 0,00 2 215,19
Kwiecień 2 680,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 83,00 0,00 2 215,19
Maj 2 680,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 83,00 0,00 2 215,19
Czerwiec 2 680,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 83,00 0,00 2 215,19
Lipiec 2 680,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 41,00 0,00 2 011,99
Sierpień 2 680,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 41,00 0,00 2 011,99
Wrzesień 2 680,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 41,00 0,00 2 011,99
Październik 2 680,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 41,00 0,00 2 011,99
Listopad 2 680,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 41,00 0,00 2 011,99
Grudzień 2 680,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 41,00 0,00 2 011,99
Rocznie 32 160,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 744,00 0,00 25 363,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 215 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ