Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 700 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Luty 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Marzec 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Kwiecień 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Maj 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Czerwiec 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Lipiec 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Sierpień 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Wrzesień 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Październik 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Listopad 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Grudzień 2 700,00 263,52 40,50 66,15 209,68 2 080,00 0,00 2 120,15
Rocznie 32 400,00 3 162,24 486,00 793,80 0,00 24 960,00 0,00 25 441,80
Wynagrodzenie pracownika 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Luty 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Marzec 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Kwiecień 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Maj 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Czerwiec 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Lipiec 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Sierpień 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Wrzesień 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Październik 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Listopad 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Grudzień 2 700,00 263,52 175,50 45,09 68,85 3 252,96 zł
Rocznie 32 400,00 3 162,24 2 106,00 541,08 826,20 39 035,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 2 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Luty 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Marzec 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Kwiecień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Maj 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Czerwiec 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Lipiec 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Sierpień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Wrzesień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Październik 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Listopad 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Grudzień 2 700,00 263,52 40,50 0,00 215,64 1 917,00 230,00 1 950,30
Rocznie 32 400,00 3 162,24 486,00 0,00 2 587,68 23 004,00 168,00 23 403,60
Wynagrodzenie pracownika 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 264 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Luty 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Marzec 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Kwiecień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Maj 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Czerwiec 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Lipiec 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Sierpień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Wrzesień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Październik 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Listopad 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Grudzień 2 700,00 263,52 175,50 0,00 68,85 3 207,87 zł
Rocznie 32 400,00 3 162,24 2 106,00 0,00 826,20 38 494,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 2 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Luty 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Marzec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Kwiecień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Maj 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Czerwiec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Lipiec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Sierpień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Wrzesień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Październik 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Listopad 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Grudzień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 367,00 2 333,00
Rocznie 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 920,00 4 404,00 27 996,00
Wynagrodzenie pracownika 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Luty 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Marzec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Kwiecień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Maj 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Czerwiec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Lipiec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Sierpień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Wrzesień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Październik 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Listopad 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Grudzień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 zł
Rocznie 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 34,00 0,00 2 395,10
Luty 2 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 34,00 0,00 2 395,10
Marzec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 34,00 0,00 2 395,10
Kwiecień 2 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 34,00 0,00 2 395,10
Maj 2 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 259,00 0,00 2 170,10
Czerwiec 2 700,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 439,00 0,00 1 990,10
Lipiec 2 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 810,51
Sierpień 2 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 810,51
Wrzesień 2 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 810,51
Październik 2 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 810,51
Listopad 2 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 810,51
Grudzień 2 700,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 355,00 0,00 1 810,51
Rocznie 32 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 964,00 0,00 24 603,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 395 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.