Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2740 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 740 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 213 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Luty 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Marzec 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Kwiecień 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Maj 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Czerwiec 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Lipiec 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Sierpień 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Wrzesień 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Październik 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Listopad 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Grudzień 2 740,00 267,42 41,10 67,13 212,79 2 114,00 0,00 2 151,56
Rocznie 32 880,00 3 209,04 493,20 805,56 0,00 25 368,00 0,00 25 818,72
Wynagrodzenie pracownika 2 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 178 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Luty 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Marzec 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Kwiecień 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Maj 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Czerwiec 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Lipiec 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Sierpień 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Wrzesień 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Październik 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Listopad 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Grudzień 2 740,00 267,42 178,10 45,76 69,87 3 301,15 zł
Rocznie 32 880,00 3 209,04 2 137,20 549,12 838,44 39 613,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 152 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2740 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 219 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 2 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Luty 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Marzec 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Kwiecień 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Maj 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Czerwiec 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Lipiec 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Sierpień 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Wrzesień 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Październik 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Listopad 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Grudzień 2 740,00 267,42 41,10 0,00 218,83 1 945,00 233,00 1 979,25
Rocznie 32 880,00 3 209,04 493,20 0,00 2 625,96 23 340,00 180,00 23 751,00
Wynagrodzenie pracownika 2 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 178 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 67 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 255 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Luty 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Marzec 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Kwiecień 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Maj 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Czerwiec 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Lipiec 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Sierpień 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Wrzesień 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Październik 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Listopad 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Grudzień 2 740,00 267,42 178,10 0,00 69,87 3 255,39 zł
Rocznie 32 880,00 3 209,04 2 137,20 0,00 838,44 39 064,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 979 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 255 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2740 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 373 zł
Całość - kwota brutto 2 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Luty 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Marzec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Kwiecień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Maj 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Czerwiec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Lipiec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Sierpień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Wrzesień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Październik 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Listopad 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Grudzień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192,00 373,00 2 367,00
Rocznie 32 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 304,00 4 476,00 28 404,00
Wynagrodzenie pracownika 2 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Luty 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Marzec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Kwiecień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Maj 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Czerwiec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Lipiec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Sierpień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Wrzesień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Październik 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Listopad 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Grudzień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 zł
Rocznie 32 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 367 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2740 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 740 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 428,10
Luty 2 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 428,10
Marzec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 428,10
Kwiecień 2 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 41,00 0,00 2 428,10
Maj 2 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 296,00 0,00 2 173,10
Czerwiec 2 740,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 452,00 0,00 2 017,10
Lipiec 2 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 838,51
Sierpień 2 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 838,51
Wrzesień 2 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 838,51
Październik 2 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 838,51
Listopad 2 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 838,51
Grudzień 2 740,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 367,00 0,00 1 838,51
Rocznie 32 880,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 114,00 0,00 24 933,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 428 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.