Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2760 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 760 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 214 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Luty 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Marzec 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Kwiecień 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Maj 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Czerwiec 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Lipiec 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Sierpień 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Wrzesień 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Październik 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Listopad 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Grudzień 2 760,00 269,38 41,40 67,62 214,34 2 132,00 0,00 2 167,26
Rocznie 33 120,00 3 232,56 496,80 811,44 0,00 25 584,00 0,00 26 007,12
Wynagrodzenie pracownika 2 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Luty 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Marzec 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Kwiecień 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Maj 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Czerwiec 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Lipiec 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Sierpień 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Wrzesień 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Październik 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Listopad 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Grudzień 2 760,00 269,38 179,40 46,09 70,38 3 325,25 zł
Rocznie 33 120,00 3 232,56 2 152,80 553,08 844,56 39 903,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2760 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 220 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 2 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Luty 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Marzec 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Kwiecień 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Maj 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Czerwiec 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Lipiec 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Sierpień 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Wrzesień 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Październik 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Listopad 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Grudzień 2 760,00 269,38 41,40 0,00 220,43 1 959,00 235,00 1 993,71
Rocznie 33 120,00 3 232,56 496,80 0,00 2 645,16 23 508,00 180,00 23 924,52
Wynagrodzenie pracownika 2 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 68 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 279 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Luty 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Marzec 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Kwiecień 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Maj 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Czerwiec 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Lipiec 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Sierpień 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Wrzesień 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Październik 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Listopad 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Grudzień 2 760,00 269,38 179,40 0,00 70,38 3 279,16 zł
Rocznie 33 120,00 3 232,56 2 152,80 0,00 844,56 39 349,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 994 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 279 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2760 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 2 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Luty 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Marzec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Kwiecień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Maj 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Czerwiec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Lipiec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Sierpień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Wrzesień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Październik 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Listopad 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Grudzień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,00 375,00 2 385,00
Rocznie 33 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 496,00 4 500,00 28 620,00
Wynagrodzenie pracownika 2 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Luty 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Marzec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Kwiecień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Maj 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Czerwiec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Lipiec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Sierpień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Wrzesień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Październik 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Listopad 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Grudzień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 zł
Rocznie 33 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 385 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2760 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 760 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 44,00 0,00 2 445,10
Luty 2 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 44,00 0,00 2 445,10
Marzec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 44,00 0,00 2 445,10
Kwiecień 2 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 44,00 0,00 2 445,10
Maj 2 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 314,00 0,00 2 175,10
Czerwiec 2 760,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 458,00 0,00 2 031,10
Lipiec 2 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 374,00 0,00 1 851,51
Sierpień 2 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 374,00 0,00 1 851,51
Wrzesień 2 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 374,00 0,00 1 851,51
Październik 2 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 374,00 0,00 1 851,51
Listopad 2 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 374,00 0,00 1 851,51
Grudzień 2 760,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 374,00 0,00 1 851,51
Rocznie 33 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 192,00 0,00 25 095,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 445 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.