Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2710 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 710 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 66 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 210 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Luty 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Marzec 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Kwiecień 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Maj 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Czerwiec 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Lipiec 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Sierpień 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Wrzesień 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Październik 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Listopad 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Grudzień 2 710,00 264,50 40,65 66,40 210,46 2 088,00 0,00 2 127,99
Rocznie 32 520,00 3 174,00 487,80 796,80 0,00 25 056,00 0,00 25 535,88
Wynagrodzenie pracownika 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 45 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Luty 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Marzec 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Kwiecień 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Maj 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Czerwiec 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Lipiec 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Sierpień 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Wrzesień 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Październik 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Listopad 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Grudzień 2 710,00 264,50 176,15 45,26 69,11 3 265,02 zł
Rocznie 32 520,00 3 174,00 2 113,80 543,12 829,32 39 180,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 128 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2710 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 41 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 216 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 2 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Luty 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Marzec 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Kwiecień 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Maj 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Czerwiec 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Lipiec 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Sierpień 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Wrzesień 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Październik 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Listopad 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Grudzień 2 710,00 264,50 40,65 0,00 216,44 1 924,00 231,00 1 957,53
Rocznie 32 520,00 3 174,00 487,80 0,00 2 597,28 23 088,00 168,00 23 490,36
Wynagrodzenie pracownika 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 176 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 66 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Luty 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Marzec 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Kwiecień 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Maj 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Czerwiec 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Lipiec 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Sierpień 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Wrzesień 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Październik 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Listopad 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Grudzień 2 710,00 264,50 176,15 0,00 69,11 3 219,76 zł
Rocznie 32 520,00 3 174,00 2 113,80 0,00 829,32 38 637,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 958 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2710 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Całość - kwota brutto 2 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Luty 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Marzec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Kwiecień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Maj 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Czerwiec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Lipiec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Sierpień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Wrzesień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Październik 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Listopad 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Grudzień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168,00 369,00 2 341,00
Rocznie 32 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 016,00 4 428,00 28 092,00
Wynagrodzenie pracownika 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Luty 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Marzec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Kwiecień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Maj 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Czerwiec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Lipiec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Sierpień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Wrzesień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Październik 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Listopad 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Grudzień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 710,00 zł
Rocznie 32 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2710 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 710 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 710,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 36,00 0,00 2 403,10
Luty 2 710,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 36,00 0,00 2 403,10
Marzec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 36,00 0,00 2 403,10
Kwiecień 2 710,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 36,00 0,00 2 403,10
Maj 2 710,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 268,00 0,00 2 171,10
Czerwiec 2 710,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 442,00 0,00 1 997,10
Lipiec 2 710,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 358,00 0,00 1 817,51
Sierpień 2 710,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 358,00 0,00 1 817,51
Wrzesień 2 710,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 358,00 0,00 1 817,51
Październik 2 710,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 358,00 0,00 1 817,51
Listopad 2 710,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 358,00 0,00 1 817,51
Grudzień 2 710,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 358,00 0,00 1 817,51
Rocznie 32 520,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 002,00 0,00 24 685,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 403 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.